LLB sem 3, week 13, didactische werkvormen

Leslijn B sem 3
Week 13
thema 13.4: DIDACTISCHE WERKVORMEN
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 3

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Leslijn B sem 3
Week 13
thema 13.4: DIDACTISCHE WERKVORMEN

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LESSON UP

Ga op je mobiele telefoon/tweede beeldscherm/gesplitste beelscherm naar lessonup.app & voer de code in


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

We starten met een filmpje
voorbeeld didactische  werkvorm

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat spreekt je aan bij deze werkvorm?

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Doel van vandaag
Aan het eind van de les ken je vijf didactische werkvormen die je kan toepassen bij het lesgeven/begeleiden bij kinderen.
Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat kies je?
Kies de juiste werkvorm bij de les om je doel te bereiken

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Didactische werkvormen
  • Instructievormen  
  • Interactievormen 
  • Opdrachtvormen  
  • Samenwerkingsvormen / samenwerkend leren  
  • Spelvormen   

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een instructievorm?
WEL
NIET
vertellen
overleggen
demonstreren 
excursie 
doceren 
voorlezen

Slide 11 - Sleepvraag

Doelen:  
-doorgeven informatie  
-presenteren van kennis zodat leerlingen zelfstandig kunnen gaan werken 
-geven van een inleiding op een nieuw onderwerp  
Instructievorm

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Instructievorm
Bij instructiewerkvormen ligt alle focus op jou. De leerlingen hebben een wat passievere rol. De leerstof gaat via de professional naar de leerling. Het voordeel is dat je zo grote groepen kunt aanspreken en dat ze allemaal hetzelfde leren. Deze manier is erg geschikt voor het overbrengen van feitenkennis of het inleiden van een nieuw onderwerp. Het is wel belangrijk dat de professional de over te brengen stof goed beheerst. Een instructiewerkvorm kan zijn voorlezen, vertellen of uitleggen.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interactievormen

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

interactie:
Interactievormen zijn gericht op het uitwisselen van kennis, ervaringen en vragen. Deze vormen zijn geschikt om leerlingen te leren overleggen, actief te luisteren en een mening te vormen. Het doel is informatie en ideeën uitwisselen en al pratende over de lesstof samen op nieuwe ideeën of opvattingen komen. Werkvormen die hierbij passen: onderwijsleergesprek of groepsdiscussie. Bij alle interactievormen is vragen stellen belangrijk.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat spreekt je aan van deze werkvorm?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachtvorm

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachtvormen
Bij opdrachtvormen krijgen leerlingen taken en moeten ze deze zelfstandig of met anderen uitvoeren. Leerlingen leren hierdoor samenwerken, informatie zoeken en verwerken, ook wordt de zelfstandigheid bevorderd. Voorbeelden zijn casestudies of verwerkingsopdrachten. De voorbereiding van opdrachtvormen is cruciaal: alles moet vooraf overdacht zijn, zodat je weet welke moeilijkheden de groep kan tegenkomen en hoe je daarmee kunt omgaan.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij welke vakken op stage zie je opdrachtvormen?

Slide 20 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Samenwerkingsvormen
Principes van coöperatief leren:    
- Gelijke deelname 
- Individuele aanspreekbaarheid 
- Positieve wederzijdse afhankelijkheid 
- Simultane interactie  

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke coöperatieve werkvormen zie jij op stage?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Spelvormen

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spelwerkvorm
Spelwerkvormen zijn geschikt om complexe beroepssituaties situaties na te bootsen, zodat de leerling kan oefenen. Denk aan een rollenspel waarin de deelnemers bepaalde handelingen of technieken kunnen toepassen en oefenen. Ook met het aanbieden van een spelwerkvorm maak je van de leersituatie een betekenisvolle leersituatie.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat hoort niet bij een spelwerkvorm
A
kwartet
B
werkblad met quizzvragen
C
poppenkast
D
rollenspel

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Didactische beslissingen:
Welke materialen gebruik ik?
Welke hulpmiddelen vind ik nodig voor de leerling?
Hoe leg ik de lesstof opnieuw uit aan een klein groepje of individu?
Wie laat ik samenwerken tijdens het begeleiden van een groepje?
Wanneer beloon of bestraf ik?
In welke volgorde geef ik leerlingen de beurt?

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat neem je mee vanuit deze les naar je volgende stagedag?

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

afronding
Is de theorie duidelijk; vragen?

Volgende week?
Uitleg stage-opdracht 4.3.7 lesonderdelen 

lesuur 2: werkles-> bereid je presentaties voor!


Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies