Unit 3 lesson 2

LET'S CONTINUE!
UNIT 3: MONEY
- uitleg les 1 afmaken
- lesson 2
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

LET'S CONTINUE!
UNIT 3: MONEY
- uitleg les 1 afmaken
- lesson 2

Slide 1 - Tekstslide

"TO BE GOING TO"

Slide 2 - Tekstslide

To be going to (+)

Slide 3 - Tekstslide

(?)To be going to

Slide 4 - Tekstslide

To be going to (-)

Slide 5 - Tekstslide

Gebruik to be going to:
She ______video games. (to play)

A
To be going to play
B
Be going to play
C
Going to play
D
Is going to play

Slide 6 - Quizvraag

To be going to
I'm____fix it today
A
going not to
B
going to not
C
not going to
D
to not going

Slide 7 - Quizvraag

They........to the cinema
A
going to
B
are going
C
is going
D
are going to be

Slide 8 - Quizvraag

Tonight _____ so much fun!
A
is going to be
B
going to be
C
had been
D
was

Slide 9 - Quizvraag

MAAK DE ZIN AF:
Donny ... be at the start-up meeting.
A
is going to
B
am going to
C
are going to
D
be going to

Slide 10 - Quizvraag

MAAK DE ZIN AF:
... Donny and Jess ... be friends?
A
Are .... going to
B
Is .... going to
C
Am .... going to
D
Be .... going to

Slide 11 - Quizvraag


Peter ... soccer tonight (play)
A
am going to play
B
is going to play
C
are going to play
D
to be going to play

Slide 12 - Quizvraag

posssessive pronouns
possessive pronouns = bezittelijke voornaamwoorden
- iets is van iemand

* She is my aunt. 
* She is mine.
* She's an aunt of mine.


Slide 13 - Tekstslide

MY/MINE/OF MINE
Bezittelijke voornaamwoorden om aan te geven van wie iets is.
I am John, my sweater is purple.

Your bike looks amazing.

This is Ted. His watch is new.
The purple sweater is mine.

That amazing bike is yours.

That new watch is his.

Slide 14 - Tekstslide

My / mine / of mine
Kijk naar de persoon die in de zin staat (I, he , they etc.) om het goede voornaamwoord te kiezen!

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide* I         =  my     / mine     / of mine
* he     =  his     / his          / of his
* she   =  her    / hers       / of hers
* you   =  your  / yours    / of yours
* we     =  our   / ours      / of ours
* they  =  their / theirs   / of theirs

Slide 17 - Tekstslide

I love playing baseball. It's a hobby ___.

Slide 18 - Open vraag

Lots of celebrities keep ___ kids out of the spotlight.

Slide 19 - Open vraag

My brother is waiting for ___ friend, he will be here soon.

Slide 20 - Open vraag

Question tags

Slide 21 - Tekstslide

Instruction

Slide 22 - Tekstslide

QT
  1. Je herhaalt de eerste 2 woorden van de zin in omgekeerde volgorde
He isn't very clever, is he ?
Tom isn't very clever, is he ?
Tom and Jane aren't very clever, are they ?

Slide 23 - Tekstslide

         +  wordt -    /   - wordt  +

Slide 24 - Tekstslide

QT 
Staan er 2 werkwoorden in de zin dan herhaal je de eerste :
You  can try one more time, can't you?
He wouldn't like that, would he?

Slide 25 - Tekstslide

Vul aan:
That's right ,________________?
A
is it?
B
isn't it ?

Slide 26 - Quizvraag

Vul aan:
This isn't difficult, ______________?
A
isn't it
B
is it?

Slide 27 - Quizvraag

QT
Staat er geen hulpwerkwoord in de zin  dan gebruik je do of does in de aangeplakte vraag

You know that shop, don't you?
It works fine, doesn't it?

Slide 28 - Tekstslide

She doesn't like him......?
A
is she?
B
do you?
C
isn't it?
D
does she?

Slide 29 - Quizvraag

The Christmas tree is already up, ...?
timer
0:20
A
aren't we?
B
isn't it?
C
am I?
D
isn't she?

Slide 30 - Quizvraag

That girl isn't new here, ...?
timer
0:20
A
is she?
B
are we?
C
am I?
D
aren't I?

Slide 31 - Quizvraag

You are my best friend, ...?
timer
0:20
A
are we?
B
is he?
C
am I?
D
aren't you?

Slide 32 - Quizvraag

Ariana Grande is a singer, ...?
timer
0:20
A
isn't she?
B
is he?
C
are you?
D
am I?

Slide 33 - Quizvraag

Slide 34 - Link

Homework:
Donderdag 10 dec: 
BB: opdracht 12 t/m 16
KB/TL: opdracht 10 t/m 14
H: opdracht 9 t/m 16

Slide 35 - Tekstslide