Les 3 - veerkracht

§7.4 veerkracht
Lesplanning:
 1. Opstart: herhaling veerconstante
 2. Practicum veerkracht
 3. Klassikaal: oefenopgaven
 4. Opgaven §7.4 maken
 5. Opdracht: rangschikken
 6. Afsluiting
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

§7.4 veerkracht
Lesplanning:
 1. Opstart: herhaling veerconstante
 2. Practicum veerkracht
 3. Klassikaal: oefenopgaven
 4. Opgaven §7.4 maken
 5. Opdracht: rangschikken
 6. Afsluiting

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling

§7.4 Veerkracht
Aan het einde van deze paragraaf kan je ...
 • uitleggen dat de uitrekking recht evenredig is met de veerkracht;
 • aangeven of een veer stug of slap is;
 • de kracht en uitrekking bij een veer berekenen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veerkacht
Des te groter de uitrekking, des te groter de kracht.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De veerkracht
Als een voorwerp stil hangt dan geldt:
         
Fveer=Fz

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veren uitrekken
Recht evenredig verband

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende veren - de veerconstante
Fveer=Cu
Fveer de veerkracht in N
C de veerconstante in N/cm
u de uitrekking in cm

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De veeconstante berekenen (van veer 2)

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Practicum veerkracht
In tweetallen:
 1. materialen verzamelen
 2. metingen uitvoeren
 3. metingen verwerken
Klaar: §7.4 opgave 48, 49, 50, 51, 53, 54 en 55 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Des te stugger een veer des te ... de veerconstante
A
groter
B
kleiner

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeld 1
Je hebt een veer van 10 cm. Als je
een kracht van 170 N op een veer uitoefent wordt de lengte van de
veer 17 cm.
Bereken de veerconstante in N/cm.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeld 2
In je weegschaal zit een veer. Als je op de weegschaal gaat staan wordt deze veer 1,2 cm ingeduwd. De veerconstante van deze veer is
530 N/cm. 

A. Bereken je massa in kg.
B. Hoever drukt de veer in wanneer je op de maan op de weegschaal gaat staan?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
§7.4 opgave 48, 49, 53, 54 en 55
timer
20:00

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rangschikken

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Op twee manieren (serie en parallel) wordt
een massa (1,0 kg) aan twee veren gehangen.
De twee veren hebben beide een
veerconstante van 7,0 N/m.
In welke situatie is de veerconstante van de
twee veren samen groter dan 7,0 N/m?
Hoe groot is die nieuwe veerconstante?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies