Klas 3, Les 2 : Camera


Les 2: Camera
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1-3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Les 2: Camera Met beelden kun je een verhaal vertellen. In deze les maken de leerlingen een korte reportage in de vorm van een beeldverhaal. Hiervoor gebruiken de leerlingen shots, camerabewegingen en perspectieven die inde les oerden uitgelegd. Hoe je iets filmt zegt iets over hoe het verhaal dat je wil vertellen overkomt op de kijker. We gaan in deze les inzoomen op de soorten shots, camerabewegingen en standpunten die zijn.

Instructies

Benodigdheden
 • Werkboek vlog, les 1
 • Docentenhandleiding, les 1
 • Bijlage vlog begrippen, les 1
 • Bijlage filmen met je telefoon
 • Bijlage Apps en materialen
 • Bijlage veilig online, les 1
 • Bijlage filmshots, bewegingen en perspectieven
 • Bijlage filmen met je telefoon
 • Digibord
 • Mobile telefoon (opgeladen)
 • Tripod (stabiliteit opname)
 • Selfiestick
Lesopbouw
 • Verkenning
 • Informatie
 • Oefenen

Voorbereiding:
Bekijk de bijbehorende LessonUp-les en zet deze voor aanvang van de les klaar. Als u de werkboeken niet digitaal laat invullen zorg dan dat elke leerling een geprinte versie van het werkboek vlog heeft. 

Leerdoelen:
Neemt een voorbeeld van een professionele vlogger of de directe belevingswereld of actualiteit als uitgangspunt voor een eigen vlog.
Kiest bij het samenwerken op basis van overeenkomst en voorkeur voor soort vlog.
Benoemt goede punten en verbeterpunten in eigen werk en proces.

Aan het einde van de les weten de leerlingen wat een shot is en kennen ze het onderscheid tussen een totaalshot, mediumshot, close-up en insert.  

Overzicht van de opdrachten.

Opdracht 1a ( slide 2 en 3 & pagina 12 werkboek)
De leerlingen kijken naar een filmpje over het maken van een timelaps. 
Opdracht 1b
De leerlingen plaatsen een telefoon met timelapsefuncie op een tripos en zetten de telefoon in een hoek van het klaslokaal. Check het kader, oftewel het hele klaslokaal moet zichtbaar zijn (een totaal shot). 
Laat de leerlingen op record REC drukken. Vanuit verschillende hoeken van de klas wordt nu een timelapse gemaakt. Ga door met de rest van de les. Kijk als de les is afgelopen hoe de timelapse filmpjes zijn geworden.

Opdracht 2 ( pagina 13 werkboek)
Laat de leerlingen foto's maken waarin zij verschillende shots laten zien.  Laat de leerlingen de foto's uploaden naar het digiboard en bekijk ze samen met de hele klas. De foto's kunnen ook uitgeprint worden dan kan de leerling de foto's bewaren in het  werkboek.

Opdracht 3 ( pagina 15 werkboek)
Laat de leerlingen verschillende foto's met verschillende perspectieven opzoeken in mobile telefoon en uploaden naar het digiboard zodat jullie ze samen kunnen bekijken.
Laat de leerlingen in groepjes met deze laatste foto's een beeldverhaal maken, denk hierbij aan de verschillende perspectieven

Opdracht 4 (pagina 16 werkboek)
de leerlingen gaan oefenen met het maken van shots, perspectieven en bewegingen. Maak verschillende shots voor een informatiefilmpje over jullie school
Let op: de leerlingen mogen alleen beelden gebruiken geen tekst!
Gebruik alle genoemde perspectieven en shots tenminste één keer.  

Extra opdracht  (pagina 17 werkboek)
Als er tijd over is kunnen de leerlingen vast oefenen met monteren. Laat ze de beelden die zijn opgenomen combineren met het timelaps filmpje en monteer het tot één video in de app Sparkvideo.
Zijn de beelden gemonteerd? Dan kunnen de leerlingen ervoor kiezen om in dezelfde app een voice-over in te spreken.


Heel veel plezier met het geven van deze les en ga verder met vloggen als je in les 1 begonnen bent met het maken van een vlog over deze lessen serie. 

Instructies

Onderdelen in deze les


Les 2: Camera

Slide 1 - Tekstslide

Les 2 camera 

In deze les gaan de leerlingen
 • Een timelapse maken
 • Welke shots en perspectieven zijn er?
 • Eenbeeldverhaal maken
 • tilt en panbeweging
 • Maken en filmen van een korte
 •  reportage.
Voor deze les gebruik je het werkboek, hoofdstuk 2.

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht - filmopdracht


Laat de leerlingen het instructie filmpje bekijken over hoe je een timelaps maakt 

ga naar de volgende slide voor de vervolgopdracht.

Maak groepjes van 4 personen. Zet een telefoon (met timelapsefunctie) op een tripod in een hoek van het lokaal. 
Check of het kader (het shot) goed is: is het een totaalshot, oftewel; is het hele klaslokaal in beeld? 
Druk vanuit de timelapsefunctie (bij foto's maken) op REC         en ga terug naar je plek om de rest van de les te volgen.

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht - groep - actief

In de vorige slide hebben de leerlingen een timelapse gezien. Vloggers gebruiken de techniek vaak om het verloop van een actie te laten zien. 

Laat de leerlingen in groepjes een telefoon (met timelapsefunctie) op een tripod in een hoek van het lokaal neerzetten. De leerlingen checken het kader  (daarmee bedoelen we: ze kijken of het hele klaslokaal te zien is). 
Als het kader goed is volgens de leerlingen drukken ze op opname en gaan terug naar hun plek. Vanuit verschillende hoeken van het lokaal wordt nu een timelapse opname gemaakt. Ga verder met de les. Kijk pas na de les hoe de filmpjes zijn geworden.
Filmshots
Totaalshot
De omgeving is zichtbaar, persoon is van top tot teen te zien.
Medium shot
De persoon is zichtbaar ter hoogte van het middel.
Insert
Een shot van dichtbij. om se aandacht te vestigen op een detail.
close Up
De persoon is slechts gedeeltelijk te zien. emotie is goed zichtbaar.

Slide 4 - Tekstslide

Informatie - filmshots
Een shot of take is één ononderbroken filmopname. Het is alles dat wordt opgenomen tussen het aan- en uitzetten van de REC knop op de camera. Meerdere shots samen vormen een scène.
Maak een totaalshot (foto)

Slide 5 - Open vraag

Foto's maken 
Het maken van de foto's kan in tweetallen.
Gezichten hoeven niet op de foto te staan 
Het is een oefening, foto's hoeven niet bewaard te worden.

Leerlingen mogen ook in de bibliotheek van hun telefoon zoeken en een foto uploaden die aan het soort shot voldoet
Maak een mediumshot (foto)

Slide 6 - Open vraag

Foto's maken 
Het maken van de foto's kan in groepjes. 
Gezichten hoeven niet op de foto te staan 
Het is een oefening, foto's hoeven niet bewaard te worden.

Leerlingen mogen ook in de bibliotheek van hun telefoon zoeken en een foto uploaden die aan het soort shot voldoet
Maak een close-up (foto)

Slide 7 - Open vraag

Foto's maken 
Het maken van de foto's kan in groepjes. 
Gezichten hoeven niet op de foto te staan 
Het is een oefening, foto's hoeven niet bewaard te worden.

Leerlingen mogen ook in de bibliotheek van hun telefoon zoeken en een foto uploaden die aan het soort shot voldoet
Maak een insert (foto)

Slide 8 - Open vraag

Foto's maken 
Het maken van de foto's kan in groepjes. 
Gezichten hoeven niet op de foto te staan 
Het is een oefening, foto's hoeven niet bewaard te worden.

Leerlingen mogen ook in de bibliotheek van hun telefoon zoeken en een foto uploaden die aan het soort shot voldoet


Vogelperspectief
Hierbij film je vanuit een hoog standpunt. Datgene wat je filmt lijkt daardoor kleiner, nietiger.


Perspectieven

Kikkerperspectief
Hierbij film je vanuit een laag standpunt. Datgene wat je filmt lijkt hierdoor groter, machtiger.Ooghoogte
Met ooghoogte wordt bedoeld de ooghoogte van de persoon of het object die/dat wordt gefilmd.


Slide 9 - Tekstslide

Infoblokje - perspectieven
perspectief ies een punt van waaruit de cameraman/vrouw filmt. De perspectieven in de slide zijn de perspectieven die het meest gebruikt worden. 
Zoek in je telefoon een foto die vanuit ooghoogte, kikker- of vogelperspectief is gemaakt

Slide 10 - Open vraag

De leerlingen zoeken in hun telefoon naar een foto die gemaakt is vanuit een kikker- of vogelperspectief.
Beeldverhaal

Werk tijdens deze opdracht in groepjes van 4-6 personen.
Gebruik de foto uit de vorige opdracht. 
Leg de telefoons met de foto's op tafel naast elkaar en probeer met de foto's één kort verhaal te maken. Probeer te experimenteren met de volgorde van de foto's. Maak jij een grappig verhaal? Of juist serieus?   
 

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht - groep
Een beeldverhaal is een serie afbeeldingen die in een bepaalde volgorde bij elkaar horen en zo een verhaal vertellen.

opdracht
Laat de leerlingen op hun telefoon de laatste foto die zij hebben gemaakt opzoeken.
vorm groepjes van minimaal vier leerlingen en laat ze nu door de telefoons met die laatste foto een beeld verhaal vertellen. Zorg dat er in ieder groepje foto's met verschillende perspectieven zijn. 

Bewegingen
Tijdens het filmen kun je met de camera ook bewegingen maken.
De pan en de tilt zijn hier voorbeelden van.

De tilt beweging is een beweging waarbij je de camera verticaal beweegt.De pan beweging is een beweging waarbij je de camera horizontaal beweegt.


Slide 12 - Tekstslide

Infoblokje - Camerabewegingen

Tijdens het filmen kun je met de camera ook bewegingen maken. De Pan en Tilt zijn hier voorbeelden van.
De pan beweging is een beweging waarbij je de camera horizontaal beweegt.
De tilt beweging is een beweging waarbij je de camera verticaal beweegt.

Bekijk met de leerlingen het filmpje over Pan en Tilt bewegingen.
Filmen
Vertel een verhaal met beelden
In je groep gaan je oefenen met de shots, perspectieven en bewegingen.

Maak een korte reportage over jullie school in beelden (let op, er mogen alleen beelden worden gebruikt, geen tekst).

Probeer alle shots, perspectieven en bewegingen uit

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht - groep
Laat de leerlingen in groepjes oefenen in het maken van shots, perspectieven en bewegingen.
Laat ze verschillende shots voor een informatiefilmpje over de school maken. 
(let op: maak alleen beelden en gebruik geen tekst!).
Gebruik alle behandelde perspectieven en shots één keer.


Indien tijd: bekijk de filmpjes met de leerlingen terug en bespreek welke shots/perspectieven/bewegingen voorbijkomen.
Wat is het effect hiervan? Wat werkt wel? Wat werkt niet?
Volgende les

In de volgende les gaan jullie aan de slag met muziek en geluid. 

Kijk als afsluiter van deze les in je groepje naar de timelapse filmpjes die tijdens deze les zijn gemaakt.

Slide 14 - Tekstslide

Extra opdracht
Maak de leerlingen attent op de extra opdracht in het werkboekje pagina 17.
zie ook de slide met Extra opdracht.
Extra opdracht
extra opdracht 1
Alvast oefenen met monteren? 
Combineer dan de beelden die zijn opgenomen met 
het timelapse filmpje en monteer het tot één geheel in 
de app Spark Video.
  

Extra opdracht 2
 Je kan ervoor kiezen om, als de beelden zijn gemonteerd, 
in dezelfde app een voice-over* in te spreken. 

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht - monteren
Als de leerlingen eerder klaar zijn met de lesstof kun je ze een extra opdracht laten doen