§ 6 Verbrandingsreacties

§ 6 Verbrandingsreactie
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

§ 6 Verbrandingsreactie

Slide 1 - Tekstslide

Als zink met zuurstof reageert ontstaat een nieuwe witte vaste stof, zinkoxide.
Wat is de juiste reactievergelijking?
A
Zn(g) + O₂ (g) -> ZnO (g)
B
Zn(s) + O₂ (g) -> ZnO (s)
C
2 Zn (s) + O₂ (g) -> ZnO(s)
D
2 Zn (s) + O₂ (g) -> 2 ZnO (s)

Slide 2 - Quizvraag

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Verbrandingsreactie
Er moet een brandbare stof zijn.
Er moet voldoende zuurstof zijn.
De ontbrandingstemperatuur moet bereikt zijn.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

 • Fe2O3                   CaO                H2O

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Het verbranden van verbindingen
Geef de reactievergelijking voor de volledige verbranding van C2H4 (g)
C2H4(g) + 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Het verbranden van verbindingen
C2H4 (g)+ ....O2 (g)         .....CO2 (g) + ....H2O(l) 
C                                                    C
H                                                    H
O                                                    O

Slide 12 - Tekstslide

Onvolledige verbranding koolwaterstoffen

Slide 13 - Tekstslide

Wat gebeurt er met de moleculen bij een verbranding?

Elk atoom in de brandstof gaat met één of meer zuurstofatomen reageren:
 • C  +  O2  --> CO2
 • 4P  +  5O2  -->  2 P2O5
 • CH4  +  2O2  --->  CO2  +  2 H2O

Slide 14 - Tekstslide

Volledige en onvolledige verbranding

Koolwaterstoffen (verbindingen tussen C en H in fossiele brandstof zoals methaan (CH4) en benzine (C8H18))

volledige verbranding: er ontstaat H2O (l) en CO2 (g)

Onvolledige verbranding: er ontstaat CO(g) en/of C (s)

Slide 15 - Tekstslide

Volledige en onvolledige verbranding.

 Als er te weinig zuurstof is, dan kan er geen CO2 ontstaan maar er ontstaat CO (g)

CO is kleurloos en reukloos en erg giftig!

Slide 16 - Tekstslide

Volledige verbranding

Slide 17 - Tekstslide

Onvolledige verbranding koolwaterstoffen

Slide 18 - Tekstslide

Een volledige verbranding wordt ook wel een ... genoemd.
A
zuivere verbranding
B
schone verbranding
C
op is opbranding
D
propere verbranding

Slide 19 - Quizvraag

Wat is de functie van een katalysator bij auto's?
A
De snelheid verhogen
B
De lucht in de auto verfrissen
C
Voorkomen dat katten op de motorkap gaan slapen
D
De uitstoot van giftige gassen reduceren

Slide 20 - Quizvraag

volledige verbranding koolwaterstoffen
 1. kleurloze of blauwe vlam
 2. er onstaat waterdamp en koolstofdioxide
 3. beide gassen zijn (net als distikstofoxide)broeikasgassen en kunnen zorgen voor versterkt broeikaseffect als ze afkomstig zijn van fossiele brandstoffen

onvolledige verbranding koolwaterstoffen
 1. oranje of gele vlam
 2. er onstaat waterdamp, koolstof(=roet)  en koolstofmonoxide
 3. koolstofmonoxide (=kolendamp)is een dodelijk gas
 4. koolstofmonoxide is zwaar (net als koolstofdioxide), kleur- en geurloos en voorkomt opname van zuurstof -> je stikt

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide


Gevoelig: Het reagens toont de stof aan ook als er maar een klein beetje van aanwezig is.

Slide 25 - Tekstslide

 Reagentia
Wit kopersulfaat
Toont water aan: wit           blauw

Kalkwater
Toont koolstofdioxide aan: helder          troebel

Broom/joodwater
Toont zwaveldioxide aan: geel          kleurloos

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Voor een verbrandingsreactie zijn drie dingen nodig. Welke?
A
Hout, Diesel en Benzine
B
Zuurstof, Stikstof en Helium
C
Zuurstof, Brandstof en Temperatuur
D
Ruimte, Dichtheid en Viscositeit

Slide 28 - Quizvraag

Magnesium en zuurstof reageren met elkaar met een verhouding 3:2.
Hoeveel zuurstof reageert met 6 gram magnesium?

Slide 29 - Open vraag

Wat is het reactieschema voor de verbrandingsreactie?
A
koolstof (s) -> koolstof (g)
B
koolstof (s) + kalkwater (l) -> koolstofdioxide (g)
C
koolstof (s) + zuurstof (g) -> koolstofdioxide (g)
D
koolstof (s) + zuurstof (g) -> kalkwater (l)

Slide 30 - Quizvraag

Maak opdrachten
36 t/m 52

Slide 31 - Tekstslide