Workshop werken in VO

Werken in het VO
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesHBOStudiejaar 3

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Werken in het VO

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Even voorstellen
Leontien van der Wulp 

2e graads docent Gezondheidzorg en Welzijn / Onderwijskundige

Docent binnen Praktijkonderwijs en VMBO Basis/Kader

Mentor, LOB, AVO, Koken en Zorg & Welzijn

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen
Voortgezet onderwijs algemeen: 
 • Uitleggen mogelijkheden die je hebt met een pabo diploma binnen het voortgezet onderwijs 
 • Verschillen en overeenkomsten tussen PO en VO benoemen

Praktijk onderwijs
 • Uitleggen welke leerlingen naar het Praktijkonderwijs gaan 
 • Uitleggen wat leerlingen op het praktijkonderwijs doen en waarin zij uitstromen
 • Een beeld krijgen van wat jij als docent voor lessen aanbied binnen het praktijkonderwijs  


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werken in het voortgezet onderwijs

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Verschillen en overeenkomsten

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Werken met PABO in VO
 • Praktijkonderwijs 
 • VMBO Basis en Kader
 • VSO

Slide 8 - Tekstslide

Je mag met een pabodiploma lesgeven in de onderbouw (eerste twee leerjaren) van het vmbo basis/kader, mits je daarvoor het aanvullende certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ hebt.
VMBO
Certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ 
Duur: half jaar 

Onderbouw van vmbo basis en kader 

Vakken:
- Nederlands
- Wiskunde
- Rekenen
- Keuzevakken: Engels, Mens & Maatschappij of Mens & Natuur 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VSO
VSO 
Het voortgezet speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, dat het regulier onderwijs niet kan bieden. 

SO 
Speciaal onderwijs is voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben.
Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praktijkonderwijs

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Leerlingen moeten altijd toegelaten worden op het praktijkonderwijs
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Toelatingseisen
Om toegelaten te kunnen worden tot het praktijkonderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV Pro) nodig.

Landelijke toelatingscriteria:
 • Het IQ tussen 55 en 80;

 • De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:
       - Inzichtelijk rekenen;
       - Begrijpend lezen;
       - Technisch lezen;
       - Spellen;
Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij leerlingen van het praktijkonderwijs is er niet altijd sprake van een gedragsprobleem
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leer- en gedragsproblemen
TOS                                    FAS                                  Sociaal emotionele problemen
ADD                                   ASS                                  Niet aangeboren hersenletsel
ADHD                               Dyspraxie                      Hechtingsproblemen 

Vaak geen dyslectie of dyscalculie 

Hulpverlening: voogden, ambulante begeleiding, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk vak krijgen leerlingen op het praktijkonderwijs niet?
A
Engels
B
Groen
C
Koken
D
Geschiedenis

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

AVO

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • LOB
 • Burgerschap
 • Mentoruur / coaching 
 • Seksuele vorming 
Praktijk

 • Koken
 • Zorg & Welzijn
 • Groen / Dierverzorging 
 • Hout
 • Metaal
 • Gym
 • Beeldende vorming 
 • MOBT / Logistiek
 • PIE

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Net als in het SO werken leerlingen op het praktijkonderwijs aan kerndoelen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Steefdoelen
Doelen zijn gericht op zelfredzaamheid en gaan over de thema's:
 • Wonen
 • Werken
 • Vrije tijd 
 • Burgerschap 

'Ik ontwikkel vaardigheden voor vrijetijdsbesteding'

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als AVO docent ben je ook altijd mentor van een klas
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

AVO en mentor
 • Elke AVO docent is mentor van een groep

 • Elke leerling krijgt een eigen ontwikkelplan 

 • Docent geeft lessen volgens rooster

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerlingen op het praktijkonderwijs hebben allemaal hetzelfde niveau
A
Juist
B
Onjuist

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Niveau's 
 • Start niveau is verschillend
        - tussen groep 3 t/m groep 8
 • Eind niveau 1F (groep 8) 
 • orthodidactische middelen 

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stage is een belangrijk onderdeel in de schoolloopbaan van praktijkschool leerlingen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Stage
Onderbouw: 
 • Interne stage

Middenbouw:
 • Snuffelstage

Bovenbouw:
 • Stage (proeve van bekwaamheid)

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerlingen behalen geen diploma op het praktijkonderwijs
A
Juist
B
Onjuist

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Uitstroom bestemmingen PRO
 • Dagbesteding
 • Beschut werk
 • Arbeid
 • Entree / vervolgonderwijs

Nazorg plicht 

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillen en overeenkomsten

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Het zo mij leuk lijken om te werken binnen het VO
Ja
Misschien
Nee

Slide 30 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Vragen?
VRAGEN?

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies