MCAWIS lj 3h dt 1 week 2 - 1.3+1.4+1.5 Procentuele groei en formule, wetenschappelijke notatie

Wiskunde
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 70 min

Onderdelen in deze les

Wiskunde

Slide 1 - Tekstslide

Programma - week
1.3 Procentuele toe/afname
1.4 Formule bij procentuele groei
1.5 Standaardvorm

Slide 2 - Tekstslide

Programma - week
1.3 Procentuele toe/afname
1.4 Formule bij procentuele groei
1.5 Standaardvorm
Vandaag

Slide 3 - Tekstslide

Programma
1. Herhalen
2. Procentuele toe/afname
4. Oefenen
5. Samen afsluiten
Doel: 
- Ik kan procentuele toename én afname schrijven als factor
- Ik kan de verandering in procenten geven, als een percentage van een percentage gevraag wordt. 

Begrippen:
Procentuele groei

Slide 4 - Tekstslide

1. Herhalen
Hoe maak je een formule bij een exponentieel verband?


Slide 5 - Tekstslide

1. Herhalen
Hoe maak je een formule bij een exponentieel verband?
1. Noteer de standaardformule: 

Slide 6 - Tekstslide

1. Herhalen
Hoe maak je een formule bij een exponentieel verband?
1. Noteer de standaardformule: 
2. Zoek uit wat de groeifactor is


Slide 7 - Tekstslide

1. Herhalen
Hoe maak je een formule bij een exponentieel verband?
1. Noteer de standaardformule: 
2. Zoek uit wat de groeifactor is
3. Zoek uit wat het begingetal is


Slide 8 - Tekstslide

1. Herhalen
Hoe maak je een formule bij een exponentieel verband?
1. Noteer de standaardformule: 
2. Zoek uit wat de groeifactor is
3. Zoek uit wat het begingetal is
4. Noteer de formule met het juiste begingetal en de juiste groeifactor


Noteer bij beide je
berekening

Slide 9 - Tekstslide

1. Herhalen
Colin krijgt 5000mm van een medicijn toegediend. Om 13u is er nog 2560mm in zijn bloed te vinden, om 14u nog 2048. De hoeveelheid medicijn neemt exponentieel af.
Geef de bijbehorende formule.

Slide 10 - Tekstslide

1. Herhalen
Colin krijgt 5000mm van een medicijn toegediend. Om 13u is er nog 2560mm in zijn bloed te vinden, om 14u nog 2048. De hoeveelheid medicijn neemt exponentieel af.
Geef de bijbehorende formule.
1.
2. 
3. 
4. 

Slide 11 - Tekstslide

2. Procentuele toename/afname
timer
5:00

Slide 12 - Tekstslide

Wat is de factor bij een toename van 12%?

Slide 13 - Open vraag

Wat is de factor bij een afname van 15%?

Slide 14 - Open vraag

Wat is de factor bij een toename van 78%?

Slide 15 - Open vraag

Wat is de factor bij een afname van 1%?

Slide 16 - Open vraag

3. Oefenen
timer
10:00
Vraag?
1. Lees de theorie
2. Vraag je docent als ik bij je tafel sta
Nagekeken?!

Slide 17 - Tekstslide

4. Afsluiten
Doel: 
- Ik kan procentuele toename én afname schrijven als factor
- Ik kan de verandering in procenten geven, als een percentage van een percentage gevraag wordt. 

Begrippen:
Procentuele groei

Slide 18 - Tekstslide

4. Afsluiten
Doel: 
- Ik kan procentuele toename én afname schrijven als factor
- Ik kan de verandering in procenten geven, als een percentage van een percentage gevraag wordt. 

Begrippen:
Procentuele groei

Agenda:
Volgende les af t/m 24
Volgende week af 1.3, 1.4, 1.5

Slide 19 - Tekstslide

Wiskunde

Slide 20 - Tekstslide

Programma
1. Van procentuele groei naar
formule
2. Wetenschappelijke notatie
3. Oefenen
4. Afsluiten
Doel: 
Je kan aan de hand van procentuele groei een exponentiele formule maken
Je kan getallen in de wetenschappelijke notatie schrijven
Je hebt je werk afgetekend

Begrippen:
Standaardnotatie/wetenschappelijke notatie

Slide 21 - Tekstslide

1. Procentuele groei -> formule
c.   Maak een formule voor de waardedaling van de computers

Slide 22 - Tekstslide

Wat is de wetenschappelijke notatie ook alweer? (ook wel: standaardnotatie)

Slide 23 - Open vraag

2. Wetenschappelijke notatie/standaardnotatie
234 000
3,4 x 104

Slide 24 - Tekstslide

2. Wetenschappelijke notatie/standaardnotatie
0,000098
5,4 x 10-3

Slide 25 - Tekstslide

3. Oefenen
timer
10:00
Vraag?
1. Lees de theorie
2. Vraag je docent als ik bij je tafel sta
Aftekenen!

Slide 26 - Tekstslide

4. Samen Afsluiten
Doel: 
Je kan aan de hand van procentuele groei een exponentiele formule maken
Je kan getallen in de wetenschappelijke notatie schrijven
Je hebt je werk afgetekend

Begrippen:
Standaardnotatie/wetenschappelijke notatie

Slide 27 - Tekstslide

EXITTICKET 
Haal je exitticket bij Evy  

Inleveren:
Goed? --> Fijn weekend!
Fout? --> Rustig doorwerken, om .........volgt de uitleg
Meedoen mag! Moet niet. 

Slide 28 - Tekstslide