Rous - 6.7 t/m 6.12

Welkom
4 HAVO ECONOMIE  ||  2021-2022
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welkom
4 HAVO ECONOMIE  ||  2021-2022

Slide 1 - Tekstslide

Programma
- Herhaling
- Nieuw hoofdstuk
- Aan de slag

Slide 2 - Tekstslide

Wat is een verzekering ?
Een verzekering is:

- Een overeenkomst
 tussen verzekerde en verzekeraar. 

- De verzekerde (dat ben jij) betaalt een premie en de verzekeraar betaalt de schadevergoeding


Slide 3 - Tekstslide

Verzekeraar en verzekerde
Verzekeraar is de verzekeringsmaatschappij waar je de verzekering afsluit. 

Verzekerde is degene die zich verzekert bij een verzekeringsmaatschappij.

Slide 4 - Tekstslide

Waarom nemen mensen een verzekering?

Slide 5 - Open vraag

Risicomijdend - risico avers 
risico zoekend en risico neutraal

Slide 6 - Tekstslide

de verzekeraar

  • verkoper
  • betaald uitkering
  • wil hoge premie 
de verzekerde

  • consument/klant
  • betaald premie
  • betaald eigen risico
  • wil lage premie
De verzekerde en verzekeraar

Slide 7 - Tekstslide

Premie?
Hoe werkt een verzekering?
Verzekerde
Verzekeraar

Slide 8 - Tekstslide

Hoort hier niet bij: particuliere verzekeringen
vanuit de overheid
bijv. bijstand of wajong

Slide 9 - Tekstslide

Werknemersverzekeringen
Voor wie? Iedereen die in NL werkt

- WW (Werkloosheidswet): onvrijwillig werkloos. Je bouwt elke 3 gewerkte jaren het recht op 1 jaar ww-uitkering op.
- ZW (Ziektewet): Door ziekte niet kunnen werken. 2 jaar recht op salaris doorbetaling.
- WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen): na 2 jaar nog niet in staat om te werken? Indien volledig afgekeurd, dan betaalt de WIA. Bij gedeeltelijk afgekeurd moet de werkgever je aangepast werk bieden.

Slide 10 - Tekstslide

Tegen welke problemen kan de verzekeraar oplopen?

Slide 11 - Open vraag

Moral hazard en asymmetrische informatie
Er is sprake van moreel wangedrag wanneer mensen zich riscovoller gaan gedragen, omdat de financiële gevolgen daarvan voor een ander zijn.
Moreel wangedrag, wordt ook wel nalatig gedrag of moral hazard genoemd.
Er is sprake van asymmetrische informatie, wanneer de ene partij meer informatie heeft dan de andere partij.

Slide 12 - Tekstslide

Wat zou een oplossing kunnen zijn om moreel wangedrag tegen te gaan?

Slide 13 - Open vraag

asymmetrische informatie
De verzekerde weet meer over de kans op schade dan de verzekeringsmaatschappij, er is hier sprake van informatie asymmetrie tussen de verzekerde en verzekeraar.

Een ander voorbeeld waarbij sprake is
van asymmetrische informatie: 

Slide 14 - Tekstslide

Noem een situatie waar asymmetrische informatie van toepassing zou kunnen zijn?

Slide 15 - Open vraag

Averechtse selectie & verplichte solidariteit

Als verzekeringen niet verplicht zijn, zullen alleen mensen met een hoog risico zich verzekeren, met als gevolg hoge premies (averechtse selectie).


Dit kan (bij onvrijwillig risico) als onrechtvaardig worden ervaren.

Slide 16 - Tekstslide

Averechtse selectie
Iemand die zijn auto in een afgesloten garage kan zetten, loopt (veel) minder risico op diefstal. Hij zal zich dan misschien niet verzekeren, omdat het risico lager is dan de premie.
Als alleen mensen met een hoog risico zich verzekeren, is er sprake van averechtse selectie.

Slide 17 - Tekstslide

Oplossingen voor averechtse selectie:
-  Premiedifferentiatie (vast)
Risicoselectie = de situatie dat verzekeraars vooral proberen goede risico's
    aan te trekken en slechte risico's ontmoedigen zich bij hen te verzekeren
Risicospreiding = samenvoegen van individuele risico's van een groep mensen

Oplossingen voor asymmetrische informatie:
 -  Informatie verzamelen over verzekeringnemer
 -  Bonus-malus systeem = goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag 'bestraft'

Oplossingen voor moreel wangedrag
-  Informatie registreren van verzekeringnemer
-  Premiedifferentiatie afhankelijk van ingeschat gedrag/risicogroep
-  Bonus-malus systeem
-  Eigen risico
Oplossingen voor dilemma's:

Slide 18 - Tekstslide

Aan de slag!
Huiswerk tot en met 6.14

Slide 19 - Tekstslide