Jagers werden boer

Jagers werden boer
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier mensen op een gegeven moment van de landbouw gingen leven.

Onderdelen in deze les

Jagers werden boer

Slide 1 - Tekstslide

Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo, Tijd voor geschiedenis

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je eigenlijk
van landbouw?

Slide 3 - Woordweb

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier mensen op een gegeven moment van de landbouw gingen leven.

Slide 4 - Tekstslide

Middelen van bestaan zijn
manieren om in leven te blijven.
Welke middelen van bestaan
hadden de eerste mensen?
A
Wilde dieren en verzamelen
B
Jagers en boeren
C
Jagen en verzamelen
D
Boeren en verzamelaars

Slide 5 - Quizvraag

Klimaatsverandering
 • Rond 10.000 v. Chr

 • De aarde wordt warmer

 • Nederland: moerassen en bossen

 • Delen van Afrika en Midden-Oosten: droger 

Slide 6 - Tekstslide

Noord-Afrika en
Midden-Oosten

 • Droog klimaat: minder begroeiing en water (ontstaan woestijnen)

 • Te weinig voedsel: dieren trekken weg naar vruchtbare gebieden

 • Mensen trekken ook weg of gaan andere middelen van bestaan zoeken om in leven te blijven

Slide 7 - Tekstslide

Vruchtbare Halvemaan
 • Gebied waar de eerste landbouw ontstaat (9000 v. Chr.)

 • Midden-Oosten: Egypte, Israël, Palestina, Jordanië, Libanon, Syrië, Irak, Iran en Turkije

 • 'De kraamkamer van de beschaving': ontstaan van steden en het schrift

Slide 8 - Tekstslide

Ok, landbouw...
Welke 'optelsom' is juist over landbouw?
A
akkerbouw + landbouw = veeteelt
B
landbouw + veeteelt = akkerbouw
C
veeteelt + akkerbouw = landbouw

Slide 9 - Quizvraag

Leg uit waarom de landbouw niet in de gebieden A en B (in de kaart) ontstond.

Slide 10 - Open vraag

Landbouwrevolutie
 • Revolutie betekent verandering

 • Jager-verzamelaars worden boer

 • De landbouwrevolutie duurde meer dan 1000 jaar: niet iedereen werd tegelijk boer

 • Landbouw bestaat uit: akkerbouw en veeteelt

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Grote en belangrijke verandering

99% van de geschiedenis van de mens, heeft de mens geleefd als jager-verzamelaars

Slide 13 - Tekstslide

Welke middelen van bestaan
hadden de mensen vóór
de Landbouwrevolutie?
A
Jagen en verzamelen
B
Jagen, verzamelen, akkerbouw en veeteelt
C
Akkerbouw en veeteelt
D
Verzamelen, akkerbouw en veeteelt

Slide 14 - Quizvraag

Welke middelen van bestaan
hadden de mensen
tijdens de Landbouwrevolutie?
A
Jagen en verzamelen
B
Jagen, verzamelen, akkerbouw en veeteelt
C
Akkerbouw en veeteelt
D
Verzamelen, akkerbouw en veeteelt

Slide 15 - Quizvraag

Gevolgen van de landbouwrevolutie
 • Mensen stoppen te leven als nomaden

 • Het ontstaan van de eerste steden: landbouwsamenleving

 • Mensen krijgen meer bezittingen

 • Er ontstaat meer ongelijkheid: de één heeft meer bezittingen dan een ander.

Slide 16 - Tekstslide

Stad in het Midden-Oosten, omstreeks 9000 v. Chr.

Slide 17 - Tekstslide

Door het verschil in bezittingen nam ook de kans op oorlog tussen stammen toe.

Slide 18 - Tekstslide

Boeren in Europa
 • Pas laat: het was niet nodig, er was voldoende voedsel te vinden.

 • Eerste boeren in Nederland: Zuid-Limburg rond 5300 v. Chr.

 • Tóch landbouw in Europa: mensen verhuizen uit gebieden waar gebrek aan landbouwgrond is en komen hier terecht

Slide 19 - Tekstslide

Boeren in Nederland
 • Zuid-Limburg: bandkeramiekers (tot 4400 v. Chr)

 • Noord-Nederland: trechterbekercultuur (rond 3500 v. Chr.)

 • Vanaf 3000 v. Chr. zijn er in Nederland geen jager-verzamelaars meer

Slide 20 - Tekstslide


Bandkeramiek

Slide 21 - Tekstslide


Trechterbekercultuur

Slide 22 - Tekstslide

Veel resten van de boerderijen uit de Steentijd hebben archeologen niet kunnen terugvinden. Toch zijn er aanwijzingen dát er huizen waren.

Hoe kun je dat in de afbeelding zien?
A
Je ziet nog duidelijk de muren die van aarde zijn gemaakt. De eerste woningen hadden zulke muren.
B
De rode stippen komen door de verf die in de Steentijd gebruikt is.
C
De donkere rondjes zijn de plekken waar eens de palen van de woning hebben gestaan.
D
De vloer is helemaal glad, net zoals wij dat tegenwoordig in ons huis hebben.

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Indeling van 'onze' prehistorie

Slide 26 - Tekstslide


Neolithische bouwerken
Overblijfselen uit de nieuwe steentijd (neolithicum)

Slide 27 - Tekstslide

0

Slide 28 - Video

Slide 29 - Tekstslide

Dood en begraven
 • Graven worden steeds uitgebreider: grafheuvels en hunebedden

 • Zowel begraven als cremeren: urnenvelden

 • Doden kregen bezittingen mee: vermoedelijk geloven in leven na de dood

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Hoe kan ik aan de afbeelding zien dat de hunebedden ná landbouwrevolutie zijn gemaakt?
A
De grote stenen kwamen hier pas tijdens de landbouwrevolutie.
B
Er woonden hier te weinig mensen om samen de hunebedden te maken.
C
Er wordt gebruik gemaakt van dieren.
D
Voor de landbouwrevolutie werden er geen mensen begraven

Slide 32 - Quizvraag

Bedenk nóg een reden
waarom de hunebedden pas
ná de landbouwrevolutie werden gemaakt.

Slide 33 - Open vraag


De Man van Tollund
Op 6 mei 1950, toen de familie Højgaard in het veen turf aan het steken was, werd de man gevonden. Eerst dacht men dat het een verdwenen jongeman was, dus de politie werd erbij gehaald. De politie schakelde een archeoloog in die na onderzoek vaststelde dat het lichaam al 2300-2400 jaar oud was.

Slide 34 - Tekstslide

Wie is de Man van Tollund?
De Man van Tollund is omstreeks 350 v.Chr. om het leven gekomen. Hij was toen waarschijnlijk ongeveer 30-40 jaar oud.

Slide 35 - Tekstslide

Moord...?

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Van offering tot vondst

Slide 38 - Tekstslide

Reconstructie

Slide 39 - Tekstslide

Waarom zouden mensen offeren?

Slide 40 - Woordweb

Begrippen uit deze les

 • middelen van bestaan
 • klimaatsverandering
 • landbouwrevolutie
 • landbouwsamenleving
 • bandkeramiekers
 • trechterbekercultuur
 • hunebedden

Slide 41 - Tekstslide

Personen uit deze les

 • Man van Tollund

Slide 42 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les

 • 10.000 v. Chr.: klimaatsverandering
 • 9000 v. Chr.: ontstaan van de landbouw in het Midden-Oosten
 • 5300 v. Chr.: landbouw in Zuid-Limburg
 • tot 4400 v. Chr: bandkeramiekers
 • 3500 v. Chr.: trechterbekercultuur
 • 3000 v. Chr.: geen jager-verzamelaars meer in Nederland

Slide 43 - Tekstslide


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 44 - Open vraag


Stel 1 vraag over iets dat je deze
les nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 45 - Open vraag