cross

1. Steden

Steden en Staten

1. Steden
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
Geschiedenisvmbo t, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Steden en Staten

1. Steden

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier steden in de Middeleeuwen ontstonden, en groter werden, en hoe mensen hun geld verdienden in de Middeleeuwse stad.

Slide 2 - Tekstslide

Late Middeleeuwen
 • Tijd van Steden en Staten (1000-1500)

 • Het is 'veiliger' en 'rustiger'
 • Er komt meer handel
 • Geld komt weer terug
 • Bevolking groeit
 • Er ontstaan steden
 • Macht van de steden neemt toe
 • De adel krijgt (soms) minder macht
Dit is een plattegrond van Zwolle in de Middeleeuwen

Slide 3 - Tekstslide


Verbeteringen in de landbouw
Rond het jaar 1000


 • Drieslagstelsel
 • IJzeren ploeg
 • Halsjuk

Slide 4 - Tekstslide


Steeds meer handel
 • Verbeteringen in de landbouw leveren meer oogst op
 • Overschotten worden verkocht of geruild op markten 
 • Geld wordt steeds meer gebruikt als (handig) ruilmiddel
 • Einde aan de aanvallen van Vikingen in West-Europa: meer veiligheid
 • Handelaren komen daardoor in verschillende landen en nemen andere producten (wijn of zijde) mee.

Slide 5 - Tekstslide


Steden ontstaan
 • Handelaren komen vaak op dezelfde plek: om te overwinteren en hun spullen op te slaan.
 • Deze plekken liggen op een goede plek: kruispunten van wegen en/of rivieren, meestal in de buurt van een kasteel of klooster
 • Op deze plekken waren vaak al jaarmarkten
 • Langzaam ontstaan hieruit nederzettingen, die uitgroeien tot steden.

Slide 6 - Tekstslide


Werken in een gilde
 • Omdat de oogst groter wordt, hoeft niet iedereen meer boer te zijn: er ontstaan andere beroepen: ambachten
 • Mensen met hetzelfde ambacht zitten in een gilde.
 • Het gilde controleerde ook de kwaliteit van de producten en stelde de verkoopprijs vast.
 • Bij ziekte en overlijden kreeg het gezin hulp van het gilde.
De meeste gilden hadden een prachtig gildehuis. Hier werden, behalve vergaderingen, ook feesten gehouden. Heel het leven draaide om het gilde.
Voorbeelden van ambachten in een middeleeuwse stad:
- smid
- bakker
- timmerman
- meubelmaker
- brouwer
- kleermaker

Slide 7 - Tekstslide

Van leerling 
tot meester
 • Je mag alleen een eigen bedrijf hebben, als je lid van een gilde bent.

 • Hiervoor moet je eerst meester worden:
 • Je begon al erg jong als leerling;
 1. Daarna werd je gezel;
 2. En pas als je meesterproef had gedaan kon je meester worden. Je was dan vaak al ver boven de 30 jaar!
Middeleeuwse ambachtslieden aan het werk.

Slide 8 - TekstslideEen voorbeeld van een meesterproef.

Om meester te worden moest een poort worden gemetseld.

Slide 9 - Tekstslide


De Hanze
 • De meeste steden hadden een plein, waarop markten werden gehouden.
 • De belangrijkste markt was de jaarmarkt, die een paar weken duurde.
 • Veel handelaren reisden van jaarmarkt naar jaarmarkt.

 • Een groep steden in Europa werkte samen om meer handel te krijgen. 
 • Ze noemden hun vereniging de Hanze.
Dit is een plattegrond van Deventer, een van de Hanze-steden.

Slide 10 - Tekstslide

Kaart waarop alle Hanze-steden te zien zijn. De steden van de Hanze lagen vooral in Duitsland. Hier in Nederland waren onder andere de IJsselsteden Kampen en Deventer lid van de Hanze. 

Handelaren van Hanzesteden hadden allerlei voordeeltjes als ze handelden in elkaars steden. Ze betaalden bijvoorbeeld minder tol en belasting. 

Slide 11 - Tekstslide


Rond het jaar 1000 groeiden de oogsten snel. Welke oorzaak had dat?
A
De boeren hadden geleerd het land te bemesten.
B
De boeren lieten hun kinderen meehelpen op het land.
C
Er kwamen steeds meer boeren, omdat de mensen in steden ook moesten eten
D
De boeren gebruikten betere werktuigen.

Slide 12 - Quizvraag


Het gilde controleert de kwaliteit en de prijs van de producten die de gildeleden maken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quizvraag


Als een gildelid ziek is, zorgen de andere leden voor hem en zijn gezin.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag


Een boer is een ambachtsman
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quizvraag


Een timmerman is een ambachtsman
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Als je goed genoeg was, moest je de ????
afleggen. Dat was een soort examen. Als je slaagde, mocht je lid worden van het gilde.

Welk woord moet er op de vraagtekens staan?
A
gilde
B
meester
C
meesterproef
D
leerling

Slide 17 - Quizvraag


Blij met de stad!
 • Alle inwoners van een graafschap moesten gehoorzaam zijn aan de heer.
 • Ook de inwoners van steden, maar die wilden liever eigen baas zijn
 • De heer vond een machtige en rijke stad helemaal niet erg: al die rijkdom!
 • De inwoners van de stad en heer maken afspraken, vastgelegd in stadsrechten
De stad Dordrecht kreeg in 1220 stadsrechten van graaf Willem I van Holland. Daarmee is het één van de oudste steden van Nederland

Slide 18 - Tekstslide


Stadsrechten
 • Een stad met stadsrechten mag een stadsmuur bouwen
 • De stad mag zelf rechtspreken, maar een ambtenaar (de schout) van de heer moet wel aanwezig zijn en een deel van de boetes is voor de heer

 • De inwoners van een stad waren vrije poorters (geen bezit van de heer)
 • In ruil voor deze rechten moet de stad belasting betalen

Slide 19 - Tekstslide


Wie is de baas?
 • De schout is de plaatsvervanger van de heer in de stad bij de rechtspraak
 • Samen met de schepenen bepaalde hij de straf.
 • Ze kregen advies van een raad.
 • De burgemeester (soms meer dan één) was de baas van de raad.
 • Schout, schepenen en burgemeester(s) heten ook wel: magistraten

Slide 20 - Tekstslide


Straffen in de Middeleeuwen
 • Zeker: lijfstraffen en doodstraffen kwamen voor...
 • ...maar de meeste straffen waren geldboetes!
 • Die leverden meer op en kostten minder geld: een beul moet je als stad namelijk ook gewoon betalen!

Slide 21 - Tekstslide

Klik op de hotspots en sleep de straffen en de gezegden naar de juiste plek in de afbeelding.
Een gruwelijk goede opdracht!
Hand afhakken
Geselen
Ogen uitsteken
In het water gooien
Ophangen
Op de brandstapel
Onthoofden
"Iemand de ogen uitsteken."
"Hij voelt zich geradbraakt."
"Ik maak hem een kopje kleiner."
" Zij werd op de pijnbank gelegd."
"Ze legden hem het vuur aan de schenen."
"Dat doet hem de das om."

Slide 22 - Sleepvraag


Hij is de baas van de schepenen
A
Schout
B
Burgemeester
C
Rechter
D
Jury

Slide 23 - Quizvraag


De schout is de plaatsvervanger van de ... in de stad
A
Burgemeester
B
Heer
C
Rechter
D
Politie

Slide 24 - Quizvraag

Wat zie je als je een middeleeuwse stad zou binnen lopen?
Wat zie je als je een middeleeuwse stad zou binnen lopen?
De markt
Deze geestelijken houden een processie: een tocht door de stad om hun geloof in God te laten zien. Soms werd dit gedaan om boete te doen.
De winkels waren meestal duidelijk te herkennen aan uithangborden, waarop symbolen van de ambachten stonden, zoals een vis of brood.
In principe mocht iedereen de stad binnen, zolang je maar geen (grote) wapens meenam. Messen moesten worden gemeten: was een mes te groot dan moest je hem bij de stadspoort achterlaten.
Inwoners van een stad noemen we tegenwoordig vaak burgers, maar in de Middeleeuwen werd meestal de term poorter gebruikt: iemand die binnen de poorten van een stad woont.
Een van de grootste gevaren van een middeleeuwse stad was brand. De meeste huizen waren van hout, en een klein vuurtje kon binnen enkele dagen de halve stad in as hebben gelegd. Ambachten waarbij veel vuur werd gebruikt, zoals bijvoorbeeld een smederij, bevonden zich daarom op speciale plekken in de stad.
Schapen, kippen, honden en varkens: er liepen in een stad vaak net zoveel dieren als mensen rond. 
Niet alle straten waren bestraat: na een regenbui was het een grote modderpoel, waarbij het (huis)vuil door de straten spoelde.
Riolering of een vuilnisdienst bestond nog niet. Mensen gooiden hun afval soms gewoon op straat of in de gracht. Het stonk er dus nogal, vooral ’s zomers. Die viezigheid was ook gevaarlijk. Het vuil trok ongedierte aan, zoals ratten. Hierdoor braken er ziekten uit.
Water (om te drinken en om schoon te worden) werd uit de gracht gehaald. Inderdaad: 500 meter verderop was er nog afval in gegooid...
De schandpaal was één van de straffen die je in de Middeleeuwen kon krijgen.
Er waren maar een paar gebouwen van steen in een middeleeuwse stad, zoals bijvoorbeeld de kerk of het stadhuis. Later komen er meer stenen gebouwen bij, zoals bijvoorbeeld de gildenhuizen.
Huizen in deze bouwstijl noem je vakwerkhuizen: de balken in de muren zorgen voor de stevigheid van het huis. De ruimte tussen de balken worden opgevuld met takken van bijvoorbeeld wilgen. Vervolgens worden ze geplamuurd met een mengsel van stro en leem.
Het was er druk en krap: de meeste steden waren niet groter dan 5000 inwoners, maar omdat het er klein en smal was leek het veel drukker.
In een stad was van alles te vinden: eten, drinken, handel en vermaak. Het was er vies, maar mensen kwamen er graag.

Slide 25 - Tekstslide


Een dodelijke ziekte...
 • De pestbacterie bestond al eeuwen in meren in China
 • De bacterie leeft in het bloed van de zwarte rat
 • Vlooien leven van het bloed van de rat en worden besmet met de pest
 • De pest zorgt ervoor dat vlooien niets binnenkrijgen, waardoor ze honger houden en op zoek naar nieuw voedsel gaan: het bloed van mensen.
 • Een besmette vlo brengt zo de pest over op mensen.
De pestbacterie, Yersinia pestis, 2000x vergroot.

Slide 26 - Tekstslide


De pest in Europa
 • In 1347 komt de pest aan in Europa: via de Krim naar Italië
 • Via de handel verspreidt de ziekte zich razendsnel door Europa
 • De viezigheid en het ongedierte in de middeleeuwse steden helpen ook mee in het ontstaan van de grote pestepidemie van 1347 tot 1351
 • Uiteindelijk sterft 1/3 van de Europese bevolking, ongeveer 20 miljoen mensen.
De pest door de ogen van schilder Pieter Brueghel de Oude (1562). Voor veel mensen moet de pest zo zijn ervaren: overal dode mensen en complete steden die zijn verlaten.

Slide 27 - Tekstslide

De verspreiding van de pest tussen 1347-1351
1347
midden 1348
begin 1349
eind 1349
1350
1351
kleine uitbraak van de pest

Slide 28 - Tekstslide


Straf van God!
 • De oorzaken van de pest zijn pas in de 19e eeuw bekend geworden
 • Voor de mensen in de Middeleeuwen was de ziekte een straf van God
 • De mensen dachten dat God hen ging straffen, omdat ze niet goed en zondig hadden geleefd.
Flagellanten sloegen zichzelf om zo aan God te laten zien dat zij spijt hadden van hun zonden. De naam Flagellant komt van het Latijnse woord voor zweep: flagellum. Aan het eind van de leren riempjes zitten spijkers.

Slide 29 - Tekstslide

Er stierven miljoenen mensen aan
de pest. Waardoor maakte de pest
zoveel slachtoffers?
Kies het juiste antwoord.
A
De mensen dachten dat de pest een straf van God was. Daarom wilden ze de zieken niet helpen, want ze dachten dat God dan nog bozer zou worden.
B
Alleen arme mensen stierven aan de pest. Dat kon de rijke mensen weinig schelen en dus kregen de arme mensen geen hulp.
C
Men wist niet wat de oorzaak van de ziekte was. Daardoor kon er geen goede manier bedacht worden om de ziekte uit te roeien.

Slide 30 - Quizvraag

Mensen gooien poep en plas op straat.
Was dat normaal in middeleeuwse steden?
A
Ja
B
Nee

Slide 31 - Quizvraag

Er lopen varkens door de stad.
Was dat normaal in middeleeuwse steden?
A
Ja
B
Nee

Slide 32 - Quizvraag