Lessen voor de toekomst: AI

          AI
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidICT-basisvaardighedenBasisschoolGroep 7

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

          AI

Slide 1 - Tekstslide

Vraag aan de kinderen: Wat zie je? 
Ga nog niet in op de antwoorden.
Wat is AI? Wat betekent het?

Slide 2 - Open vraag

Activeer de voorkennis. De kinderen vullen in wat zij denken dat AI is en wat het zal betekenen. Neem nadat alle antwoorden zijn gegeven er een paar door. 
Wat gaan we doen? 
- Opening van de les 
- Uitleg 
- Voordelen en nadelen van AI 
- Aan de slag!
- Afsluiting van de les Slide 3 - Tekstslide

Neem de lesverloop door met de kinderen. 
Lesdoel
Aan het einde van de les:
- Weet ik wat AI is
- Heb ik kennisgemaakt met verschillende sites die AI gebruiken
- Kan ik voordelen en nadelen van AI benoemen
- Heb ik mijn mening gevormd over AI

Slide 4 - Tekstslide

Bespreek de lesdoelen. Laat eventueel een kind de doelen voorlezen. 
Betekenis van AI
AI = artificial intelligence 


Artificial = kunstmatig
intelligence = intelligentie 

Slide 5 - Tekstslide

Leg uit: AI staat voor artificial intelligence. Artificial betekent kunstmatig en intelligence betekent intelligentie. AI betekent dus kunstmatige intelligentie (oftewel KI). 
AI
 • Systeem dat geautomatiseerd taken uitvoert waar vroeger menselijke intelligentie voor nodig was. 
 • Neemt zelf beslissingen en leert van zichzelf
 • AI-systemen werken met algoritmen 
 • Bevat veel nepnieuws/geen bronnen 

Slide 6 - Tekstslide

Vertel: AI is dus hetzelfde als KI. AI houdt eigenlijk in dat een machine of computersysteem geautomatiseerd taken kan uitvoeren, waar vroeger een mens voor nodig was. AI kan zelf beslissingen nemen en van zichzelf leren. Het werkt net als een mens. AI gaat altijd volgens een algoritme, een soort stappenplan dat altijd in een vaste volgorde gebeurt. 
Helaas is AI nog niet volledig betrouwbaar, dingen gaan nog wel eens mis en chatbots die via AI werken geven vaak nepnieuws en geen bronnen. 

Slide 7 - Video

Speel dit filmpje af, hierin wordt op een simpele manier kort herhaald wat een algoritme is en hoe het werkt. Dit is belangrijk, want AI werkt op basis van een algoritme. 
Voorbeelden van AI
 • ChatGPT 
 • Siri of de google assistant 
 • My AI op snapchat 
 • Zelfrijdende auto's
 • Google/Spotify 

Slide 8 - Tekstslide

Vertel: AI komt in heel veel terug. Er is een site ontworpen, chatGPT, en op deze site kun je chatten met een robot. Deze robot geeft dan antwoord alsof het een persoon is. Een ander voorbeeld van AI is de google assistant of Siri, die leert jouw stem te herkennen en verzamelt jouw data om je zo goed mogelijk te assisteren. My AI is een ander voorbeeld, dit werkt hetzelfde als chatGPT. Zelfrijdende auto's werken ook met AI, ze leren bijvoorbeeld verkeersborden en wegen herkennen. Ook google en spotify werken met AI. Muziek wordt aangeboden op basis van jouw interesses, spotify leert jouw muzieksmaak te herkennen. Ditzelfde geldt voor google. 
Hey, Google!

Slide 9 - Tekstslide

Pak de Google Assistant of Siri erbij. Stel een vraag aan de Google Assistant, bijvoorbeeld:
- wat wordt het weer morgen?
- vertel eens een mop 
- hoe lang is het fietsen van de Bloemcampschool naar Leiden Centraal?

Misschien weten sommige kinderen nog wel iets anders om te vragen. 

Vraag aan de kinderen: Gebruik je dit wel eens? Vind je dit handig? Waarom wel of niet? (vingers)

Slide 10 - Link

Een ander voorbeeld van AI is het spel Quick, draw! Klik op de link en ga naar de website. Model hoe de site werkt, de kinderen krijgen de mogelijkheid later in het circuit. 
ChatGPT
 • Gemaakt door Open-AI
 • Een chatbot op basis van kunstmatige intelligentie  
 • Nepnieuws 
 • Verzamelt persoonlijke gegevens 
 • Heeft geen emoties, is niet echt
 • Inspiratiebron

Slide 11 - Tekstslide

Vertel: ChatGPT is een voorbeeld van AI. Het is gemaakt door Open-AI en aan deze chatbot kun je vragen stellen. Het wordt volledig gestuurd door de computer en het is helaas nog niet nauwkeurig genoeg. Er worden nog regelmatig spelfouten gemaakt, er wordt soms nepnieuws weergegeven en je persoonlijke gegevens worden verzameld. ChatGPT vermeld ook geen bronnen, dus het is niet te controleren of het echt waar is of niet. Het kan goed gebruikt worden als inspiratiebron, bijvoorbeeld voor school. 

Slide 12 - Video

Speel dit filmpje af, van Obama die 'Let it go' zingt uit Frozen. Dit is niet echt gebeurd, maar door AI lijkt het net echt. 
Wat zijn de voordelen van AI?

Slide 13 - Open vraag

De kinderen vullen in voor zichzelf wat zij denken dat de voordelen van AI zijn. Bespreek de antwoorden kort. 
Wat zijn de nadelen van AI?

Slide 14 - Open vraag

De kinderen vullen in voor zichzelf wat zij denken dat de nadelen van AI zijn. Bespreek de antwoorden kort. 
Probeer eens wat uit!
 • Scratch https://scratch.mit.edu/educators
 • ChatGPT https://openai.com/blog/chatgpt
 • Muziekcovers AI opzoeken en luisteren 
 • Quick, draw! https://quickdraw.withgoogle.com/
 • Canva afbeeldinggenerator https://www.canva.com/ai-image-generator/

Slide 15 - Tekstslide

De kinderen gaan aan de slag met de opdrachten. Ze mogen kiezen wat ze willen doen, er wordt drie of vier keer doorgewisseld (afhankelijk van de tijd). Een ronde duurt 5-10 minuten. Ieder kind krijgt een werkblad met een stappenplan per opdracht en een aantal vragen.
Aan de slag!
Stap 1: Maak het werkblad over AI in je tweetal. Schrijf de antwoorden netjes in een Word-Document en stuur deze op via Teams als jullie klaar zijn.

Stap 2: Ga eens aan de slag met een van de AI programma's die je kent. Probeer deze AI een mooi verslag voor LV te laten maken. Wat valt je op?

Stap 3: filmverslagen al ingeleverd? Doe dit anders vandaag nog!

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze les heb ik geleerd...

Slide 17 - Woordweb

De kinderen vullen in voor zichzelf wat ze hebben geleerd deze les, in lesson-up. Bespreek een aantal antwoorden en stel verdiepende vragen bij een aantal kinderen:
- wat vond je precies interessant
- waarom?
- hoe kwam dat? 
- etc. 
Ik heb het doel van de les behaald!
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quizvraag

De kinderen vullen voor zichzelf in of ze het doel van de les hebben behaald. Vraag bij een kind dat 'ja' heeft ingevuld: waarom wel? Vraag bij een kind dat 'nee' heeft ingevuld: waarom niet?