VVE 2 les 3

nieuwjaarswensen en goede voornemens...
1 / 18
volgende
Slide 1: Open vraag
pedagogisch werkMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

nieuwjaarswensen en goede voornemens...

Slide 1 - Open vraag

VVE 2: activerende leeromgeving

les 3

Slide 2 - Tekstslide

programma
inchecken
bespreken hypotheses vorige week
nieuwe hypothese
samenvatten theorie
zelf onderzoek doen

Slide 3 - Tekstslide

Goedemorgen! Even inchecken, hoe start je de les?
Bijzonderheden?

Slide 4 - Open vraag

Uhmmmmm... VVE??
HERKANSING 2 :-)
timer
0:20

Slide 5 - Open vraag

Voor en vroegschoolse educatie
Bedoeld voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand.

Slide 6 - Tekstslide

Organisatie:
Theorietoets in de toetsweek.

Samenvatting theorie met Lesson Up.
Werken met hypotheses/veronderstellingen/beweringen.
Zelf lezen en onderzoek doen.

Slide 7 - Tekstslide

Doelen van de cursus
 1. Je hebt kennis van de doelgroep voor voorschoolse en vroegschoolse educatie.
 2. Je hebt kennis van de leerdoelen voor jonge kinderen van twee tot zes jaar. 
 3. Je weet hoe je een (leer)omgeving moet inrichten zodat kinderen gestimuleerd worden tot leren.
 4. Je kunt materialen passend, effectief en vindingrijk inzetten. 
 5. Je kunt leermiddelen passend, effectief en vindingrijk inzetten. 
 6. Je kunt interactievaardigheden, respect voor autonomie, praten en uitleggen toepassen.

Slide 8 - Tekstslide

Hypothese bespreken
Voor kinderen van 2-6 jaar kun je een
leerrijke omgeving creëren door...


Bespreek met 1 of 2 klasgenoten jouw hypothese. 
Spreek af wie terugkoppelt.


Slide 9 - Tekstslide

Wat viel op in het bespreken? Overeenkomsten/verschillen?
Vragen die blijven liggen?

Slide 10 - Open vraag

Hypothese
 1. Dit filmpje is geschikt voor kinderen in de leeftijd....
 2. Je ziet de rekeninhouden:
 3. Dit zou ik er in de praktijk mee doen:
 4. Op deze 3 manieren kun je ook aan deze rekeninhouden werken:

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Dit filmpje is geschikt voor kinderen in de leeftijd....
Je ziet de rekeninhouden:
Dit zou ik er in de praktijk mee doen:
Op deze 3 manieren kun je ook aan deze rekeninhouden
werken:
timer
2:00

Slide 13 - Open vraag

 VVE- ontwikkelingsgebieden:
 • taalontwikkeling
 • beginnende rekenvaardigheid

zijn verder uitgewerkt door SLO (stichting leerplan ontwikkeling) in inhoudskaarten. Dat zorgt voor concrete leerdoelen voor jonge kinderen (met of zonder VVE-indicatie)

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

Vervolgens kies je materialen om hier aan te werken:
bBekende materialen, eigen materiaal of ontwikkeld materiaal, zoals.....

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

en nu jullie....
 1. Dit filmpje is geschikt voor kinderen in de leeftijd....
 2. Je ziet de rekeninhouden:
 3. Dit zou ik er in de praktijk mee doen:
 4. Op deze 3 manieren kun je ook aan deze rekeninhouden werken:

Lees theoriebron 12 en 13 grondig door.
Gebruik de website; https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/doelen-jonge-kind/rekenen/

Onderbouw op basis van de theorie of jouw hypothese wel, niet of deels klopt. Vul aan wat je gezien/gelezen hebt. 

Slide 18 - Tekstslide