YH4-TH5-BS3

Het Zenuwstelsel
thema 5 BvJ BS3
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Het Zenuwstelsel
thema 5 BvJ BS3

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt de bouw en signaalverwerking van de verschillende typen zenuwcellen beschrijven
 • Je kunt de bouw, functies en werking van het zenuwstelsel beschrijven

Slide 2 - Tekstslide

Begrippen BS3
 • centrale zenuwstelsel
 • perifere zenuwstelsel
 • animale zenuwstelsel
 • autonome zenuwstelsel
 • prikkel
 • impuls
 • receptor
 • conductor
 • effector
 • neuronen
 • neurotransmitter
 • dendriet
 • axon
 • myelineschede
 • synaps
 • motorische zenuwcel
 • sensorische zenuwcel
 • schakelcel
 • hersenschors
 • grijze stof
 • witte stof
 • hersenstam
 • gevoelscentra
 • bewegingscentra
 • ruggenmerg
 • ruggenmergszenuwknopen

Slide 3 - Tekstslide

2

Slide 4 - Video

00:25
Centrale zenuwstelsel
Perifeer zenuwstelsel
Grote hersenen
Hersenstam
Hersenzenuw
Ruggenmergzenuw
Kleine hersenen

Slide 5 - Sleepvraag

01:24
 • Willekeurige zenuwstelsel heet ook wel het animale zenuwstelsel
 • Onwillekeurige zenuwstelsel heet ook wel het autonome zenuwstelsel

Slide 6 - Tekstslide

Route van communicatie
Prikkel: invloed uit de omgeving van een organisme
Impuls: elektrisch signaal

Sensorische zenuw: van receptor naar centraal zenuwstelsel
Motorische zenuw: van centraal zenuwstelsel naar effector

Slide 7 - Tekstslide

Binas 88A
Receptor
Effector
CZS
Motorische zenuwcel
Sensorische zenuwcel

Slide 8 - Sleepvraag

Bouw zenuwcel
Axon (neuriet) : uitloper die impuls van het cellichaam af geleidt
Dendriet: uitloper die impuls naar het cellichaam toe geleidt

Slide 9 - Tekstslide

Soorten zenuwcellen
 • Sensorische zenuwcel
- Van receptor naar CZS
- 1 lange dendriet en 1 korte axon
- Cellichaam dichtbij CZS
 • Schakelcel
- Binnen CZS
 • Motorische zenuwcel
- CZS naar effector
- Meerdere korte dendrieten en 1 lange axon
- Cellichamen in CZS

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

De hoeveelheid neurotransmitter, die per tijdseenheid door een bepaalde zenuwcel in een synapsspleet wordt gebracht, is niet constant.
Waar hangt deze hoeveelheid vanaf?
A
De sterkte van aankomende impulsen
B
De frequentie waarmee impulsen aankomen
C
De herkomst van aankomende impulsen

Slide 12 - Quizvraag

Impulsgeleiding
Cellen van Schwann zorgen voor isolatie rondom de uitlopers van zenuwcellen. De impuls 'springt' van opening naar opening en gaat daardoor sneller

Slide 13 - Tekstslide

Gebruik je Binas slim.

De cellichamen van sensorische cellen liggen net buiten het CZS aan de rugzijde

Slide 14 - Tekstslide

Gebruik je Binas slim.

Cellichamen van schakelcellen liggen in de grijze stof in het ruggenmerg en de hersenen

Slide 15 - Tekstslide

Gebruik je Binas slim.

De richting van het actiepotentiaal is de richting van de impuls, dus uit de afbeelding kan je halen sensorisch naar CZS etc.

Slide 16 - Tekstslide

Huiswerk
 • Lees blz 22 t/m 29 in je boek
 • Maak opgave 19, 22, 23, 24, 25 en 26 uit je boek

Slide 17 - Tekstslide