1. 6.4 + 6.5 Zuurbase reacties + pH

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Things to do today
Waar gaan we heen

Zuur & basen 

pH

En nu...
Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ga naar socrative.com

Kies: student login

Geef de klascode: SCHEIKUNDE103

Vul je naam in en GO
Socrative
timer
1:00

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Na deze les ken je de termen en kun je ze in de juiste context gebruiken:
Zuurgraad (pH), pH= -log[H+], pOH = - log [OH-],
pH + pOH = 14,00 (bij 298K), 
[H+] = 10-pH , [OH-] = 10-pOHNa deze les kun je
berekeningen maken met logaritmen met grondtal 10 in relatie tot pH en pOH.


Lesdoelen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kernpunten
De pH−schaal is een logaritmische schaal. De pH daalt met één als de [H+] tien maal zo groot wordt.


Voor een zure oplossing geldt: 
 pH = −log [H+] en [H+] = 10−pH


Voor een basische oplossing geldt: 
 pOH = −log [OH−] en [OH−] = 10−pOH

pH + pOH = 14,00 (bij 25 °C) 


Significantie: bij de pH en de pOH is het aantal cijfers achter de komma gelijk aan het aantal significante cijfers in [H+] en [OH].

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zuurbase reacties

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kan een H+ opnemen
Basische oplossing

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leg uit of deze reactie een zuurbase reactie .

2 H2 + O2 -> 2 H2O

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Leg uit of deze reactie een zuurbase reactie is.

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Zuurbase reacties
 • Een zuur en een base reageren altijd samen.
 • Hierbij worden één of meerdere H+ ionen overgedragen van zuur naar base.

Voorbeeld: 6 HF (aq) + Fe2O3 (aq) -> 6 F- (aq) + 2 Fe3+ (aq) + 3 H2O (l)
 • HF is een zuur: staat een H+ af waarbij F- overblijft.
 • Fe2O3 bevat O2- ionen, die reageren als  base: neemt H+ op waarbij water ontstaat.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • BaO is een zout, wat bestaat uit Ba2+ en O2- ionen.
 • O2- is een sterke base.
 • O2- neemt H+ op van H2O, waarbij OH- ontstaat.

 • H2O kan zowel als zuur en als base reageren.
 • In dit geval reageert het als zuur: hij staat een H+ af, waarbij OH- overblijft.

Hoe zit dat dan?

Slide 15 - Tekstslide

Ik voeg Fe3+ toe
Het evenwicht wil voorkomen dat de concentratie Fe3+ omhoog gaat dus...... 

Stappenplan zuurbase reacties
Stap 1: Schrijf op welke deeltjes aanwezig zijn.
 • Sterk zuur: noteer H+ en negatieve ion los (H+ + Z-)*

 • Bij zouten (basen): is het aanwezig als vaste stof of als oplossing? In het geval van een oplossing, noteer je de losse ionen.* HZ is de algemene notatie van een zuur

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stappenplan zuurbase reacties
Stap 2: Zoek het zuur en de base
 • Welke deeltje kan H+ opnemen (base) en welk deeltje kan een H+ afstaan?

Stap 3: Geef de reactievergelijking
 • Let op meerwaardige zuren/basen (kan meer dan 1 H+ opnemen (base) of afstaan (zuur)).


  Slide 17 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Stappenplan zuurbase reacties
  Stap 2: Zoek het sterkste zuur en de sterkste base
  • Gebruik Binas 49
  • Let op, vaste zouten staan niet in Binas 49! Check het negatieve ion (wat zal ontstaan na oplossen).

  Stap 3: Geef de reactievergelijking
  • Let op meerwaardige zuren/basen (kan meer dan 1 H+ opnemen (base) of afstaan (zuur)).
  • Twee instabiele zuren: koolzuur (H2CO3) en zwaveligzuur (H2SO3) -> valt uiteen in CO2/SO2 en H2O


   Slide 18 - Tekstslide

   Deze slide heeft geen instructies

   Voorbeeld 1: zoutzuur + natronloog
   1. Deeltjes: H+, Cl-, Na+, OH-, H2O,
   2. zoutzuur =  zuur; natronloog = oplossing van natriumhydroxide in water, dus losse ionen
   3. Zuur: H+, Base: OH-
   4. Reactievergelijking: H+ + OH- -> H2O

   Slide 19 - Tekstslide

   Deze slide heeft geen instructies

   Voorbeeld 2: azijnzuur + kaliloog
   • Deeltjes: CH3COOH, K+, OH-, H2O
   • azijnzuur = zuur ; kaliloog = oplossing van kaliumhydroxide in water, dus losse ionen)
   • Reactievergelijking: CH3COOH + OH- -> CH3COO- + H2O
   • Reactievergelijking: K+ + CH3COOH + OH- -> CH3COO- + H2O + K+

   Slide 20 - Tekstslide

   Deze slide heeft geen instructies

   Voorbeeld 3: zwavelzuur + kaliumoxide
   • Deeltjes: (2) H+, SO42-, K2O
   • zwavelzuur = zuur ; kaliumoxide = vast zout, dus volledige formule zout (zie BINAS)
   • Zuur: H+, base: O2- in K2O
   • Reactievergelijking: 
   • oplossen: K2O -> 2 K+ + O2-
   • zuur-base: 2 H+ + O2- -> H2O
   • totaal: K2O + 2 H+ -> 2 K+ + H2O

   Slide 21 - Tekstslide

   Deze slide heeft geen instructies

   Geef de reactievergelijking van azijnzuur + kaliloog (KOH)

   Slide 22 - Open vraag

   Deze slide heeft geen instructies

   Geef de ionisatievergelijking voor salpeterzuur   Geef de ionisatievergelijking voor waterstofjodide
   HNO3
   HI
   H+
   NO3-
   I-
   Cl-
   HCl
   H+

   Slide 23 - Sleepvraag

   Deze slide heeft geen instructies

   Koppel het zuur-base paar
   HCOOH
   HCl
   HCr(O4)
   H2Br(O3)
   HS
   CH3COO
   Cl-
   H3BrO3
   HCOO-
   (CrO4)2-
   (HBrO3)2-
   H2S
   S2-
   CH3COOH

   Slide 24 - Sleepvraag

   Deze slide heeft geen instructies

   pH berekenen

   Slide 25 - Tekstslide

   Deze slide heeft geen instructies

   pH rekenen bij zuren
   • De pH van een zure oplossing is afhankelijk van de concentratie H+ ionen, [H+].
   • Logaritmische schaal
   • Formules in Binas 38A (er staat H3O+ i.p.v. H+)
   pH = -log[H+]
   [H+]=10-pH

   Slide 26 - Tekstslide

   Deze slide heeft geen instructies

   Voorbeeld 1
   Een monster regenwater bevat 5,2*10-4 mol H+ per liter. Bereken de pH.

   Antwoord:
   • [H+] = 5,2*10-4 mol/L
   • pH = -log[H+] = -log (5,2*10-4) = 3,28
   • ([H+] in 2 sig. cijfers, dus pH met 2 decimalen)

   Slide 27 - Tekstslide

   Deze slide heeft geen instructies

   Voorbeeld 2
   De pH van maagzuur is 1,90. Bereken [H+].

   Antwoord:
   • [H+] = 10-pH = 10-1,90 = 1,3*10-2 M
   • (pH heeft 2 decimalen, dus [H+] geven in 2 sig. cijfers)

   Slide 28 - Tekstslide

   Deze slide heeft geen instructies

   Slide 29 - Tekstslide

   Deze slide heeft geen instructies

   pH rekenen bij basen
   • De pH van een basische oplossing is afhankelijk van de concentratie OHionen, [OH-].
   • We gebruiken hierbij de pOH als tussenstap. 
   • pH + pOH = 14,00 (leer deze formule uit je hoofd!)
   • Formules in Binas 38A:
   pOH = -log[OH-]
   [OH-]=10-pOH

   Slide 30 - Tekstslide

   Deze slide heeft geen instructies

   Bereken de pH voor 0,13M HCl
   A
   0,87
   B
   0,88
   C
   0,89
   D
   1,88

   Slide 31 - Quizvraag

   Deze slide heeft geen instructies

   Huiswerk voor 3 juni

   Zorg dat je bij bent met heel H6

   Lezen en samenvatten voor jezelf      
   • paragraaf 6.5 

   maken opgaven:

   • paragraaf 6.5: 

   Slide 32 - Tekstslide

   Vragen: 2 lln. interviewen over misconcepten. Wie heeft 30 minuten tijd hiervoor.

   Slide 33 - Tekstslide

   Deze slide heeft geen instructies