Logistiek: Conserveringstechnieken/Verpakken en Productinformatie

Logistiek, procestechnologie & verpakken
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
RetailMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Logistiek, procestechnologie & verpakken

Slide 1 - Tekstslide

Logistiek
Het thema van de afgelopen weken was logistiek. We hebben verschillende onderwerpen behandeld, bijvoorbeeld de bedrijfskolom, inventariseren & bestellen, Haccp, 3 R'en, opslag enzovoort. Wat weet jij bijvoorbeeld nog over...

Slide 2 - Tekstslide

...de bedrijfskolom? Wat is de goede volgorde?
A
fokbedrijf, slachterij, mesterij, detailhandel
B
vermeerderingsbedrijf, mesterij, slachterij, detailhandel
C
slachterij, grossier, detailhandel, mesterij
D
detailhandel, consument, slachterij, uitbenerij

Slide 3 - Quizvraag

...over kwaliteit? Wat zijn kwaliteitscriteria (waar let je op?)
A
kleur, geur, smaak, prijs
B
uiterlijk van de chauffeur, temperatuur, vrachtbrief
C
kleur, uiterlijk van geleverd product, geur, temperatuur
D
aantal verpakkingen, gewicht, hygiene

Slide 4 - Quizvraag

...over het verschil tussen THT & TGT?
Schrijf de afkorting voluit en vertel wat de begrippen betekenen.

Slide 5 - Open vraag

...over het begrip 'relatieve vochtigheid'?
Wat is de invloed van de RV op de kwaliteit van vlees?

Slide 6 - Open vraag

Conserveringstechnieken
Aan het eind van deze LessonUp weet je meer over conserveringstechnieken. Welke soorten ken je? We behandelen een aantal, benoemen de kenmerken en de werking...

Slide 7 - Tekstslide

Wat is het doel van conserveren?

Slide 8 - Woordweb

Het doel van conserveren...
...is het langer houdbaar maken van producten. Voorbeelden van conserveringstechnieken zijn roken, koken (of liever verhitten), zouten en drogen. Ken je nog meer voorbeelden? Vul deze dan in bij de volgende vraag!

Slide 9 - Tekstslide

Welke conserveringstechnieken ken je?

Slide 10 - Woordweb

Koelen & invriezen
Door het goed koelen of invriezen van producten kun je de houdbaarheid flink verlengen. Zorg er dan wel voor dat de producten goed verpakt zijn en dat de koelketen gesloten blijft.
Weet je de maximum bewaartemperatuur voor vlees nog? En kip?

Slide 11 - Tekstslide

Drogen
Door het drogen van bijvoorbeeld droge worst, onttrek je vocht aan het product. En laat water nou net een belangrijke levensvoorwaarde voor veel ziekteverwekkende micro-organismen zijn. Drogen gaat vaak samen met toevoegen van zout.

Slide 12 - Tekstslide

Toevoegen van zout/suiker
Het toevoegen van zout of suiker remt de groei van micro-organismen. De voorbeelden zijn legio: droge worstsoorten, limonade, vleeswaren, chips, snoep etc. Nadeel is dat een teveel van deze stoffen slecht voor de gezondheid kan zijn.

Slide 13 - Tekstslide

Verhitten
In de praktijk zeggen we vaak dat we producten gaan koken. Liever spreken we van verhitten. We kennen een aantal varianten. De meest bekende zijn Pasteuriseren (verhitten tot 72 graden Celsius) en Steriliseren (verhitten tot 100 graden Celsius)

Slide 14 - Tekstslide

Wat is het verschil in werking tussen pasteuriseren en steriliseren? Je mag het antwoord best opzoeken...

Slide 15 - Open vraag

Fermenteren
Fermenteren houdt in dat je producten gecontroleerd laat 'verrotten'. Je zorgt ervoor dat de slechte bacterien geen kans krijgen om te groeien. Vaak moet je dit proces kunstmatig op gang brengen. Een goed voorbeeld hiervan is zuurkool.

Slide 16 - Tekstslide

Wecken
Wecken of inmaken is een heel oude manier om de houdbaarheid van bijvoorbeeld groenten te verlengen. Hierbij laat je de groenten even koken, waarna je de groenten in een pot doet en overgiet met kokend heet water. Daarna sluit je de pot goed af. Dit kun je maandenlang bewaren. Deze manier van conserveren stamt uit de tijd dat de koelkast nog niet bestond.

Slide 17 - Tekstslide

Roken
In tegenstelling tot het roken van sigaretten voor de mens, werkt het roken van vleeswaren wél positief op de houdbaarheid. Vaak word deze manier gebruikt in combinatie met drogen en zouten. Ook thee word soms gerookt, de zgn. Lap-sang-su-chongthee. Je moet er maar van houden...

Slide 18 - Tekstslide

Inblikken
Inblikken is een variant op het verhitten. Hierbij vul je blikken af met vlees, groenten of fruit met vocht. Daarna sluit je het blik luchtdicht af en word het product verhit. Er zijn gevallen bekend van blikken Corned Beef die op deze manier tientallen jaren bewaard zijn gebleven en bij opening nog prima te consumeren bleken.

Slide 19 - Tekstslide

Zuur
Net als suiker en zout werkt ook zuur remmend op de groei van micro-organismen. Wie kent niet de zure haring, augurken en zilveruitjes? Atjar tjampoer en Piccalilly zijn voorbeelden van deze manier. Minder bekend is rolpens en leverworst op zuur.

Slide 20 - Tekstslide

Conserveringsmiddelen
Het gebruik van hulpstoffen om de houdbaarheid van producten te verlengen is inmiddels ook zeer gebruikelijk. Van sommige hulpstoffen (additieven) wordt gezegd dat ze slecht voor de gezondheid zijn. Van nitriet (NO2) is dat zeker het geval. Dat is een behoorlijk giftig goedje, al moet je er wel veel van binnenkrijgen voordat je ziek word.

Slide 21 - Tekstslide

Conserveren
Okee, je hebt nagedacht over conserveringstechnieken en het doel van conserveren. Waarschijnlijk heb technieken genoemd zoals roken, zouten, vacumeren, invriezen, enz. Al deze technieken zijn bedoeld om voedsel langer houdbaar te maken. Vaak ook worden micro-organismen ingezet om producten te maken. In het volgende filmpje zie je een aantal voorbeelden. Daarna volgen weer 2 vragen en informatie over micro-organismen.

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Welke micro-organismen worden vaak gebruikt bij de productie van voedsel?
A
Gisten
B
Schimmels
C
Virussen
D
Mineralen

Slide 24 - Quizvraag

Noem een aantal producten die bereid worden met hulp van micro-organismen en die je (bijna) dagelijks consumeert.

Slide 25 - Open vraag

Micro-organismen: schimmels
Schimmels en zwammen behoren tot dezelfde biologische familie. Schimmels zijn vaak eencellig en helpen in de natuur om biologisch afval op te ruimen. Wij kennen ze vooral als teken van bederf op bijvoorbeeld een sinaasappel. Schimmels planten zich voort d.m.v. sporen. 

Slide 26 - Tekstslide

Micro-organismen: Bacteriën
Bacteriën zijn eencelligen. Ze hebben geen celkern. Van sommige bacteriën kun je heel ziek worden. Voorbeelden van 'slechte' bacteriën zijn: Salmonella en Legionella. Goede bacteriën kunnen juist helpen bij de bereiding en het verteren van voedsel.

Slide 27 - Tekstslide

Micro-organismen: Gisten
Gisten zijn familie van de schimmels. In de voedingsindustrie worden ze bijvoorbeeld ingezet bij de productie van brood, bier en wijn. Maar wist je dat ook koffie word gemaakt met behulp van gisten? 

Slide 28 - Tekstslide

Micro-organismen: Virussen
Virussen zijn microscopisch kleine organismen die ziekten kunnen veroorzaken. Virussen worden actief in de celkernen van hun gastheer/-vrouw. Ze kunnen ervoor zorgen dat je ziek wordt. Voorbeelden zijn het griepvirus en natuurlijk, het coronavirus.

Slide 29 - Tekstslide

In deze lessonup...
...ben je meer te weten gekomen over conserveringstechnieken en micro-organismen. Het laatste onderwerp binnen dit thema is 'Verpakken'. Kijk hiervoor in de elo. Voor dit onderwerp ga je de eLearning Verpakken & Productinformatie maken en neem je het eBook door. Op 23 januari is het examen Logistiek. Bereid je goed voor! Maak de zelfchecks en de oefentoets. Zorg dat de werkplekopdrachten op tijd af zijn!

Slide 30 - Tekstslide