pinto

De behoeftenpiramide van Pinto
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De behoeftenpiramide van Pinto

Slide 1 - Tekstslide

Volgens Pinto bestaat goede interculturele communicatie uit drie stappen, de juiste volgorde is als volgt:
A
1. Wat zijn de waarden en normen van de ander? 2.Wat zijn je eigen waarden en normen? 3. Hoe kun je dan in een bepaalde situatie met elkaar omgaan?
B
1. Hoe kun je in een bepaalde situatie met elkaar omgaan? 2. Wat zijn de waarden en normen van een ander? 3. Wat zijn je eigen waarden en normen?
C
1. Wat zijn je eigen waarden en normen? 2. Wat zijn de waarden en normen van de ander? 3. Hoe kun je dan in een bepaalde situatie met elkaar omgaan?
D
1. Hoe kun je in een bepaalde situatie met elkaar omgaan? 2. Wat zijn je eigen waarden en normen? 3. Wat zijn de waarden en normen van een ander?

Slide 2 - Quizvraag

Bij welke Piramide stond het individu centraal?
A
Maslow
B
Pinto

Slide 3 - Quizvraag

Welke piramide is hiernaast te zien?
A
Piramide van Maslow
B
Piramide van Pinto

Slide 4 - Quizvraag

Is de piramide van Pinto vooral op Westers, of Niet-Westerse cultuur gericht?
A
Westers
B
Niet-Westers

Slide 5 - Quizvraag

5. Volgens Pinto zijn er vier factoren die bepalen tot welke cultuur je behoort. Welke antwoord is GEEN factor?
A
Individuele
B
Collectieve
C
Economisch
D
Religieuze

Slide 6 - Quizvraag

Wat is de juiste volgorde in de methode van Pinto?
A
Conclusies trekken omgang, zelfkennis, kennis van de ander
B
Zelfkennis, conclusies trekken omgang, kennis van de ander
C
Kennis van de ander, Zelfkennis, conclusies trekken omgang
D
Zelfkennis, kennis van de ander, conclusies trekken omgang

Slide 7 - Quizvraag

Volgens Pinto bestaat goede interculturele communicatie uit drie stappen, de juiste volgorde is als volgt:
A
1. Wat zijn de waarden en normen van de ander? 2.Wat zijn je eigen waarden en normen? 3. Hoe kun je dan in een bepaalde situatie met elkaar omgaan?
B
1. Hoe kun je in een bepaalde situatie met elkaar omgaan? 2. Wat zijn de waarden en normen van een ander? 3. Wat zijn je eigen waarden en normen?
C
1. Wat zijn je eigen waarden en normen? 2. Wat zijn de waarden en normen van de ander? 3. Hoe kun je dan in een bepaalde situatie met elkaar omgaan?
D
1. Hoe kun je in een bepaalde situatie met elkaar omgaan? 2. Wat zijn je eigen waarden en normen? 3. Wat zijn de waarden en normen van een ander?

Slide 8 - Quizvraag

Cultuurverschillen
                                    Maslow                               Pinto


G - cultuur                                      F-cultuur

Slide 9 - Tekstslide

De behoeftenpiramide van Pinto
FIJNMAZIGE CULTUUR             GROFMAZIGE CULTUUR


F-Cultuur                                  G-Cultuur
Eigen waardenen normen           Meeste westerse culturen

Slide 10 - Tekstslide

Pinto 
Grofmazige culturen
- individualistisch
- minder regels
past meer bij Westerse culturen
--> Het individu staat centraal

Slide 11 - Tekstslide

Piramide van Pinto

Slide 12 - Tekstslide

Culturele verschillen volgens Pinto

Slide 13 - Tekstslide