3.3 Vraag en aanbod

Vraag & aanbod
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Vraag & aanbod

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
-Je leert hoe vraag en aanbod elkaar beïnvloeden
 - Je leert hoe de overheid de markt kan beïnvloeden
Je leert kritisch te kijken naar overheidsinvloeden
- Je leert de theorie van vraag en aanbod vertalen naar de praktijk

Slide 2 - Tekstslide

Vraag, Aanbod en de prijs
 • Aanbod: de hoeveelheid die bedrijven van een goed of dienst willen verkopen.
 • Vraag: de hoeveelheid die consumenten van een goed of dienst willen kopen.
 • Vraag en aanbod beïnvloeden de prijs.
Bij hoge prijs: weinig vraag, veel aanbod
Bij lage prijs: veel vraag, weinig aanbod


Meer vraag: hogere prijs mogelijk
Meer aanbod: lagere prijs mogelijk


Slide 3 - Tekstslide

De markt
Vraag: alles wat mensen willen kopen (consument).
Aanbod: alles wat er wordt aangeboden om te verkopen (producent).
In evenwicht vraag = aanbod > marktprijs.

Slide 4 - Tekstslide

Evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid?

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Hoe beïnvloed de overheid de markt?
Nadeel vrijemarkt 
evenwichtsprijs is voor sommige mensen te hoog

Overheid kan bescherming geven tegen hoge prijzen:
 • maximumprijs instellen
 • subsidies of toeslagen geven aan mensen met lage inkomens

Of beschermen tegen lage prijzen:
 • minimumprijs verplichten (komt vrijwel niet voor)

Slide 7 - Tekstslide

Geen gas uit Groningen!
of toch wel?

Slide 8 - Tekstslide

Groningen
Om welke redenen bouwt de Nederlandse regering de winning van gas af?

Slide 9 - Tekstslide

Groningen
Om welke redenen bouwt de Nederlandse regering de winning van gas af?

- vermindering van vraag naar gas op lange termijn
- ter voorkoming van aardbevingen
- voorkomen van verdere maatschappelijke onrust

Slide 10 - Tekstslide

Groningen
Welke gevolgen heeft het verminderen van winning van gas in Groningen op de prijs en het aanbod?

Slide 11 - Tekstslide

Groningen
Welke gevolgen heeft het verminderen van winning van gas in Groningen op de prijs en het aanbod?

- minder aanbod van gas
- gelijkblijvende vraag op korte termijn
- prijs zal stijgen

Slide 12 - Tekstslide

Kritisch denken
1. Informatie verzamelen en beoordelen
2. Een (ander) perspectief innemen
Je staat open voor andere meningen of standpunten
3. Reflecteren op eigen denken
Je vormt een mening of maakt een keuze, maar je bent bereid deze ter discussie te stellen

Slide 13 - Tekstslide

Redeneerschema
Je benoemt achtereenvolgens
 1. het probleem
 2. de oorzaken
 3. de gevolgen
 4. de oplossingen 
 5. (on)gewenste situaties i

Slide 14 - Tekstslide

Voorbeeld redeneerschema
1. probleem: de gasprijzen stijgen
2. oorzaak: er wordt minder gas uit Groningen opgepompt
3. de gevolgen zijn dat er minder aardbevingen zijn in Groningen maar iedereen moet meer betalen voor gas
4. oplossing: Meer gas oppompen in Groningen
5. gevolg: prijzen zullen dalen, meer aarbevingen in Groningen

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht
Vul nu in tweetallen minimaal 3 maal het redeneerschema in 
timer
10:00

Slide 16 - Tekstslide

Bespreking renedeerschema

Slide 17 - Tekstslide

Huiswerk
Maken opgave 25-35
bladzijde 82-85

Slide 18 - Tekstslide