Les 3: Tekststructuren herkennen

Les 3: Tekststructuren herkennen
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Les 3: Tekststructuren herkennen

Slide 1 - Tekstslide

Op je leesexamen krijg je een zakelijke tekst. Om deze tekst zo goedmogelijk te begrijpen, gebruiken we het stappenplan lezen. 
We gaan dat inoefenen met deze tekst over pijn. 
Hoeveel pijn kan een mens verdragen?

Hoeveel pijn iemand kan verdragen, hangt af van tal van factoren, biologisch en sociaal. ‘Je kunt op allerlei manieren je pijngrens beïnvloeden.’

Slide 2 - Tekstslide

Jullie krijgen een tekst over pijn. Deze leerstof heb je normaal al gezien bij biologie. 
Jullie krijgen een punt voor vakinhoud op het einde van de les. 
Ben jij in staat om de theorie uit deze tekst te halen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk info begrijpt?  --> stappenplan lezen 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Teksttype: artikel: rubriek wetenschap - - Bron: De Standaard
- auteur: Martine Kamsma (redacteur wetenschappen)
- tekstdoel: informeren
- Doelpubliek: volwassenen
- Onderwerp: pijn


Info
 • Doel: informeren / amuseren --> Informatieve tekst
 • artikel - rubriek: wetenschap
 • Pijn 
 • De Standaard
 • Expert Blaney Davidson 

Slide 5 - Tekstslide

Uitvoeren 
Jullie krijgen een behoorlijk lange tekst. Het is belangrijk dat je deze begrijpt en vlot kunt navigeren door de tekst. 

- In de kantlijn kan je notities nemen. Hoofdpunten noteren. Voeg alinea's samen. 
- Maak een schema als je een tekstverband tegenkomt. 
- Noteer moeilijke woorden 
Opdracht
 
Lees de tekst over pijnprikkels intensief. Gebruik het stappenplan lezen.
Doel: de tekst begrijpen en informatie snel kunnen terugvinden


Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Tips leesstrategie intensief lezen

- Bepaal welke alinea’s samen horen. Voeg ze samen met een markeerstift.
- Zoek de kernzin en markeer ze.
- Zoek naar tekstverbanden. Je zou zeker de volgende verbanden moeten terugvinden:
o Chronologisch
o Tegenstellend
o Beschrijvend
o Oorzakelijk
- Schematiseer in de kantlijn om vlot informatie te kunnen vinden.

Slide 7 - Tekstslide

U
De uiteinden van de gevoelszenuwen, pijnreceptoren die druk, beschadiging, warmte of koude waarnemen, noemen we ...

Slide 8 - Open vraag

nociceptoren
Wat wordt er bedoeld met: 'zonder brein, geen pijn'?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

capsaïsine is ...
A
een kanaal met geladen deeltjes
B
een stof in rode peper
C
een zenuwuiteinde
D
een soort pijn

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vrouwen hebben een hogere pijngrens dan mannen
A
juist
B
fout

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

 • Oefening 2 samen overlopen: tekstbegrippen zijn te kennen!
 • --> oriënterend lezen 
 • 3b Hoofdpunten aanduiden 
 • 5a: De hoofdgedachte: teambord 
 • 5c: Tekstdoelen

Slide 13 - Tekstslide

nieuwe vakbegrippen. 


Huistaak: zoek voor elke tekstsoort een tekst en plaats ze in de trello. 

https://trello.com/invite/nederlands3nw/ATTI08d916e07b07779117a936570eaa500e2E3E117B

Slide 14 - Tekstslide

Teksttype: reisgids 
Onderwerp: Dubai 
Tekstdoel: informeren 
Doelpubliek: volwassenen die graag reizen

Hoofdpunten in kleur 
--> oriënterend en globaal lezen 


Trello 
Trello
Team consensus: Hoort de tekst bij de gevraagde tekstsoort?

Slide 15 - Tekstslide

Verbeter met je team de tekstsoorten van een leerling. Bespreek elke tekst en bepaal samen of de tekst past bij de tekstsoort. 
Plak een sticker. 
Tekstverband VS tekststructuur 
tekstverband
tekststructuur
- op alinea's of zinsniveau

- opbouw van heel de tekst 

Slide 16 - Tekstslide

Bord: 
- tekst schrijven 
-  tekststructuur 
Titel - inleiding - midden (incl. alinea's) - slot. 
-  tekstverbanden  

- Opsommingsstructuur
- Beschrijvende structuur 
- Chronologische structuur 
- Vergelijkende structuur
- Evaluatiestructuur
- Verklaringsstructuur
- Argumentatiestructuur
- Probleemstructuur
- Onderzoeksstructuur
- Maatregelstructuur
- Handelingsstructuur


 
 • Uitgelicht: De beste game van het jaar
 • Waar komt de donder vandaan?
 • Nieuw actieplan opgesteld voor stormweer
 • Nieuwe diersoort ontdekt 

Slide 17 - Tekstslide

Teambord: Welke tekststructuur verwacht je bij het lezen van deze titels? 

Oefenopdracht leesexamen Nederlands

Slide 18 - Tekstslide

1. Kies een tekst. 
2. Voer het stappenplan uit.
Hoe achterhaal/bepaal ik welke tekststructuur gebruikt werd in een leestekst? - STAPPENPLAN
1. Lees de tekst oriënterend (nummer de alinea’s dus ook)
2. Activeer jouw voorkennis.
3. Lees de tekst intensief.
4. Bepaal per alinea de kernzin en dus ook het hoofdpunt.
 Je kan hiervoor volgende strategieën gebruiken:
• Kijk naar de eerste zin in de alinea.
• Kijk naar de laatste zin in de alinea.
• Lees de alinea intensief en vat in een paar woorden samen waarover de alinea gaat. Stel dan een vraag over deze samenvattende woorden.
• Kijk naar vaak voorkomende woorden.
5. Schrijf per alinea het hoofdpunt op.
6. Neem het overzicht met de tekststructuren erbij: Met welke tekststructuur komen de hoofdpunten het beste overeen?
7. Zo heb je zelf de tekststructuur van de tekst bepaald.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies