04/02/2020

Tuesday 4 February
- SO Theme 4
- Grammar review
- Let's practise 
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 26 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Tuesday 4 February
- SO Theme 4
- Grammar review
- Let's practise 

Slide 1 - Tekstslide

SO Theme 4
Are you done? 

- Check Test Yourself (p. 102-103 WB)
- Study for the test

Slide 2 - Tekstslide

Theme 3

Slide 3 - Tekstslide

Grammar 7: Can & To be able (p. 47 TB)

Slide 4 - Tekstslide

can(not) = vaardigheden

Slide 5 - Tekstslide

am/are/is/was/were (not) able to = 
in staat zijn 

Slide 6 - Tekstslide

Grammar 8: Past continuous (p. 47 TB)

Slide 7 - Tekstslide

It was raining.
We were singing.

Slide 8 - Tekstslide

Past continuous
WAS/WERE + WERKWOORD + -ING

Gebruik
als iets in het verleden een tijdje bezig was.

f.e. It was raining.
We were singing.

Slide 9 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple

Slide 10 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple

Slide 11 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple
Je gebruikt de past continuous i.c.m. de past simple om aan te geven dat er iets gebeurde (korte actie; past simple) terwijl er al iets aan de gang was (lange actie; past continuous).


f.e. I was reading a book when the phone rang
I was washing my car when the accident happened

Slide 12 - Tekstslide

Grammar 9: Tag Questions (p. 47 TB)

Slide 13 - Tekstslide

It is beautiful, isn't it? 

Slide 14 - Tekstslide

This snake isn't venomous, is it? 

Slide 15 - Tekstslide

Take  notes!
Grammar 9  - Tag Questions:

Als de zin bevestigend is, is de tag question ontkennend.

Als de zin ontkennend is, is de tag question bevestigend.

Slide 16 - Tekstslide

Take notes!
Staat er een vorm van 'to be' 'to have got' of een hulpwerkwoord  (can/should/will etc.) in de zin? Dan gebruik je deze in de tag question. 

She isn't happy, is she? 
Your mother has got a black car, hasn't she? 
Tom can swim, can't he? 


Slide 17 - Tekstslide

Is dit niet het geval, dan gebruik je:
Present simple:
- do / don't : They play football, don't they? 
- does / doesn't (bij onderwerpen he/she/it): Your sister  works as a nurse, doesn't she? 

Past simple: 
- did / didn't: You went to the cinema, didn't you?  

Slide 18 - Tekstslide

Theme 4

Slide 19 - Tekstslide

Grammar 10: Present perfect

Slide 20 - Tekstslide

have/has + voltooid deelwoord

Slide 21 - Tekstslide

Grammar 11: used to + hele werkwoord

Slide 22 - Tekstslide

Grammar 12

Slide 23 - Tekstslide

am/are/is going to + hele ww
will + hele ww

Slide 24 - Tekstslide

First 50 irregular verbs

Slide 25 - Tekstslide

Practice Test Theme 3 + 4

Slide 26 - Tekstslide