ongewenste intimiteiten

onvoorziene situaties en crisissituaties
les 3: 
Grensoverschrijdend gedrag:
ongewenste intimiteiten

attentie:
geef het aub aan als dit onderwerp van invloed op je kan zijn
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Maatschappelijke zorgMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

onvoorziene situaties en crisissituaties
les 3: 
Grensoverschrijdend gedrag:
ongewenste intimiteiten

attentie:
geef het aub aan als dit onderwerp van invloed op je kan zijn

Slide 1 - Tekstslide

lesdoelen
• Je ontdekt de verschillende vormen van ongewenste intimiteiten in de maatschappelijke zorg
• Je identificeert ongewenste intimiteiten aan de hand van specifieke gedragingen en situaties die zich kunnen voordoen in de maatschappelijk zorg.
• Je analyseert de mogelijke gevolgen van ongewenste intimiteiten in de begeleiding van cliënten binnen de maatschappelijke zorg
• Je analyseert de mogelijke gevolgen van ongewenste intimiteiten in de samenwerking met collegae
• De studenten identificeren de gepaste stappen en hoe zij deze kunnen toepassen wanneer er sprake is van ongewenste intimiteiten

Slide 2 - Tekstslide

wat gaan we doen vandaag
Wat verstaan we onder ongewenste intimiteiten? 
Welke vormen zijn er? 
Wat kun je doen als je te maken krijgt met seksuele intimidatie?

Slide 3 - Tekstslide

gebeurt dit echt in de praktijk?
- zwangerschap Hartelborgt
- Vaccinatielocatie

Slide 4 - Tekstslide

wat was ook al weer
grensoverschrijdend gedrag?

Slide 5 - Woordweb

Ongewenst intimiteiten;
waar denk je dan aan?

Slide 6 - Woordweb

definitie
Ongewenste intimiteiten vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij iemand intimiderend, storend, ongewenst of choquerend gedrag vertoont. 

Slide 7 - Tekstslide

cijfers in Nederland
Deze komen van medewerkersonderzoeken uit 2016 t/m 2020.
Het betreft hier bijna 67.000 respondenten uit meer dan 230 organisaties.

 • Slechts 13 procent van de slachtoffers stapt naar een vertrouwenspersoon nadat zij ongewenst gedrag hebben meegemaakt. 
 • Van deze 13 procent doet het overgrote deel van de slachtoffers geen officiële melding. Dit meldt SKB Onderzoek & Advies 
 • Slechts 27 procent doet hun verhaal bij de leidinggevende en 13 procent is naar een vertrouwenspersoon gestapt.
 • Hiervan zal nog een kleiner percentage officieel melding hebben gedaan.

ander onderzoek:
 • 53% van de vrouwen heeft weleens met niet-lichamelijke seksuele intimidatie te maken gehad en 29% van de mannen.
 • 40% van de Nederlandse vrouwen heeft met ongewenst lichamelijk contact te maken gehad en 13% van de mannen. (Bron: TNO en Movisie). 

Slide 8 - Tekstslide

ongewenste intimiteiten; gebeuren deze bewust of onbewust. Wat vindt jij en waarom

Slide 9 - Open vraag

welke vormen ongewenste intimiteiten
zijn jou bekend?

Slide 10 - Woordweb

groepsopdracht
 1. we gaan in vier of vijf groepen opdrachten uitvoeren
 2. we gaan onderzoeken welke vormen van ongewenste intimiteiten er bestaan
 3. zowel in de hulpverlening als in de samenwerking
 4. we maken hier een mindmap van en presenteren dit aan de klas

Slide 11 - Tekstslide

 1. ongewenste seksuele insinuaties
 2. ongepaste dubbelzinnige opmerkingen
 3. ongewenste intieme vragen over privéleven
 4. ongewenste schunnige moppen
 5. ongepaste uitnodigingen voor afspraakjes
 6. blijven aandringen op seksuele contacten of relatie
 7. opdringerige opmerkingen over je uiterlijk, seksuele geaardheid
 8. imitaties (gebaren, stem, manier van lopen)
 9. obscene gebaren of geluiden
 10. oneerbare voorstellen
 11. ongewenste bijnamen of troetelnamen
 1. ongepast staren waardoor je je geïntimideerd voelt
 2. gluren, nafluiten
 3. opdringerig aanwezig zijn
 4. ongewenste seksueel expliciete foto's, filmpjes of geschenken
 5. met porno confronteren
 6. exhibitionistisch gedrag
 7. ongewenste seksueel getinte berichten
 8. ongepaste toenadering zoeken op sociale netwerksites zoals Facebook, Instagram
 9. ongewenste kus
 10. ongewenste omhelzing
 11. ongewenste aanrakingen

Slide 12 - Tekstslide

uitstapje:wat is online seksuele intimidatie?
De European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) definieert online seksuele intimidatie als:


Het ontvangen van ongewenste, beledigende, seksueel getinte e-mails of sms-berichten of het meemaken van ongepaste seksuele toenaderingen via sociale media of online chatrooms.

Slide 13 - Tekstslide

welke vormen zijn er
 1. Shame-sexting: Seksueel getint beeldmateriaal (vaak door afgebeelde persoon zelf gemaakt) wordt zonder toestemming van de afgebeelde persoon via sociale media met derden gedeeld.
 2. Grooming: Het actief benaderen en verleiden van minderjarigen door meerderjarigen via internet en social networking sites, chatrooms of webcams, met als doel seksueel getinte contacten.
 3. Wraakporno: Shame-sexting waarbij wraak het motief is, vaak na het verbreken van de relatie.
 4. Sextortion: Het (vaak onder valse voorwendselen) verkregen seksueel getint beeldmateriaal wordt later gebruikt als chantagemiddel.
 5. Online verspreiden van seksueel geweld: Opnames of beelden van gedwongen seksuele handelingen worden online onder een groter publiek verspreid.
 6. Ongevraagd toesturen of plaatsen van online seksueel getinte berichten: Hier kan het gaan om seksueel getinte roddels, getreiter of pesten.

Slide 14 - Tekstslide

cijfers
Uit verschillende onderzoeken uitgevoerd in Nederland blijkt dat:
 • 14 procent van de meisjes en 6 procent van de jongens in de leeftijd van 12 tot 25 jaar tenminste één ervaring met sexting heeft gehad die ze vervelend vonden. 
 • Meisjes ongeveer drie keer vaker dan jongens ongewenst seksueel worden benaderd op internet. 
 • Meisjes seksueel getinte communicatie vaker vervelend vinden dan jongens.

Slide 15 - Tekstslide

onderzoek in je groepje het volgende en 
maak gebruik van erkende bronnen


wat kun je doen als dit jou overkomt?
wat kun je doen als een ander die overkomt?
beantwoord dit in de volgende dia

Slide 16 - Tekstslide

plaats hier de antwoorden

Slide 17 - Open vraag

vertrouwenspersoon
 1. Is belangrijk voor een effectief beleid op ongewenst gedrag.
 2. Heeft namelijk een geheimhoudingsplicht 
 3. Helpt de werknemer om te gaan met hun situatie
 4. Adviseert het management om ongewenst gedrag te voorkomen/beperken
 5. Helpt deze om het bespreekbaar te maken binnen de organisatie of het team

Slide 18 - Tekstslide

waar kun je terecht
www.meldseksueleintimidatie.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
Centrum Seksueel Geweld
Fier!
Helpwanted.
Veilig Thuis, telefoon 0800 20 00.
Bij acuut gevaar bel 112.

Slide 19 - Tekstslide

feedback ronde

Slide 20 - Woordweb