6V Beco FinVer. 5.6

hoe winstgevend is het totale vermogen?
welk percentage van de omzet is winst?
EBIT = Earnings Before Interest and Taxes
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

hoe winstgevend is het totale vermogen?
welk percentage van de omzet is winst?
EBIT = Earnings Before Interest and Taxes

Slide 1 - Tekstslide

RTVvb
EBIT
GTV
NWvb + IK
RTVvb=omzetEBITxGTVomzetx100

Slide 2 - Tekstslide

0,16375 x 2,16... 
x 100% = 35,4%
50.000 + 12.500 + 3.000
185.000
5.16 vraag 3
400.000
400.000
2,16....
0,16375

Slide 3 - Tekstslide

Op 1/1/2020 bedraagt het Eigen Vermogen € 80.000,-. De onderneming draait goed en maakt winst. De eigenaar maakt elke maand € 2.000,- over naar zijn prive rekening om zijn woonlasten e.d. te kunnen betalen. Op 31/12/2020 bedraag het Eigen Vermogen € 110.000,-. Wat was het resultaat over 2020?
A
€ 30.000,-
B
€ 6.000,-
C
€ 54.000,-
D
€ 24.000,-

Slide 4 - Quizvraag

I = EV 1/1, II = Winstsaldo
III = Prive opnamen, IV = EV 31/12
Geef de formule voor het EV per 31/12
Dus bijv. IV=I+II+III of IV=I-II-III ( geen spaties )

Slide 5 - Open vraag

I = EV 1/1, II = Winstsaldo
III = Prive opnamen, IV = EV 31/12
Geef de formule voor de Prive opnamen
Dus bijv. III=I+II+IV of III=I-II-IV ( geen spaties )

Slide 6 - Open vraag

Formules
Nettoresultaat = EVnieuw - EVoud + priveopnames - privestortingen


EVnieuw = EVoud + nettoresultaat - priveopnames + privestortingen 

Slide 7 - Tekstslide

I = Balanswaarde 1/1, II = Investeringen
III = Afschrijvingen, IV = Balanswaarde 31/12
Geef de formule voor de Balanswaarde per 31/12
Dus bijv. IV=I+II+III of IV=I-II-III ( geen spaties )

Slide 8 - Open vraag

I = Balanswaarde 1/1, II = Investeringen
III = Afschrijvingen, IV = Balanswaarde 31/12
Geef de formule voor de Afschrijvingen
Dus bijv. III=I+II+IV of III=I-II-IV ( geen spaties )

Slide 9 - Open vraag

Beleggerskengetallen
Resultaat per aandeel = NWnb / aantal geplaatste aandelen

Cashflow = NWnb + Afschrijvingen

Cashflow per aandeel = Cashflow / aantal geplaatste aandelen

Slide 10 - Tekstslide

Beleggerskengetallen
Dividendpercentage = brutodividend per aandeel / nominale waarde aandeel

Dividendpercentage = brutodividend / geplaatst aandelenkapitaal

Dividendrendement = brutodividend / beurskoers 

Beleggersrendement= (brutodividend + koerswinst) /aankoopprijs belegging

Slide 11 - Tekstslide

Kengetallen ez en vof
Nettowinst - Ondernemersloon - Gederfde interest
REV = ---------------------------------------------------------------       x 100%
Gemiddeld Eigen VermogenNettowinst - Ond.loon - Ged.interest + Interestkosten
RTV = ------------------------------------------------------------------ x 100%
Gemiddeld Totaal Vermogen

Slide 12 - Tekstslide

Winstverdeling
Na het vaststellen van de nettowinst, maar voor de winstverdeling komen we de volgende balansposten tegen:

- Nettowinst / Winstsaldo / Winstnb / Onverdeelde winst ( EV )
- Te betalen vennootschapsbelasting ( KVV )

Slide 13 - Tekstslide

Winstverdeling
Onverdeelde winst onderdeel van EV
Na de winstverdeling komen we de volgende balansposten tegen:
Winstverdeling: - te betalen dividend ( KVV )
- te betalen dividendbelasting ( KVV )
- te betalen tantiemes ( KVV )
- toevoegen aan reserves ( EV )

Slide 14 - Tekstslide

Opgave 5.21

Slide 15 - Tekstslide

5.21.1
A
250 / 2.500
B
250 / 4.000

Slide 16 - Quizvraag

5.21.2
A
10 / 100
B
10 / 220
C
22 / 100
D
22 / 220

Slide 17 - Quizvraag

5.21.3
A
850
B
1.000
C
1.150

Slide 18 - Quizvraag

5.21.5
A
4.020.000 / 40.000
B
4.020.000 / 25.000
C
4.270.000 / 40.000
D
4.270.000 / 25.000

Slide 19 - Quizvraag

Hw.
Opgave 5.22 en 5.23

Slide 20 - Tekstslide