oppervlakte driehoek, vierhoek en ruimtefiguur

Oppervlakte
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Oppervlakte

Slide 1 - Tekstslide


Na deze les kan je...

...de oppervlakte van een driehoek bepalen
...de oppervlakte van een vierhoek bepalen
... de oppervlakte van een cirkel berekenen
... de omtrek van een cirkel berekenen
...de oppervlakte van een ruimtefiguur bepalen

Slide 2 - Tekstslide

Oppervlakte driehoek,  hoedan?

Slide 3 - Tekstslide

Oppervlakte driehoek,  zo dan
opp=21×zijde×hoogte
opp=21×3×4=6cm2

Slide 4 - Tekstslide

Oppervlakte driehoek,  zo dan
opp=21×zijde×hoogte
opp=21×14×18=126cm2

Slide 5 - Tekstslide

Oppervlakte driehoek,  zo dan
opp=21×zijde×hoogte
opp=21×7×5=17,5cm2

Slide 6 - Tekstslide

Weet je nog?

Slide 7 - Tekstslide

Oppervlakte  cirkel
Oppcirkel=π×straal×straal
Oppcirkel=π×20×20=1256,637...m2
1256,6m2

Slide 8 - Tekstslide

Omtrek  cirkel
Omtrekcirkel=π×diameter
Omtrekcirkel=π×40=125,663...m2
125,7m2

Slide 9 - Tekstslide

cirkel met straal 3 cm
oppervlakte =
A
28,274...cm2
B
18,849...cm2
C
28,274...cm
D
18,849...cm

Slide 10 - Quizvraag

cirkel met straal 4,5 cm
omtrek =
A
28,274...cm2
B
18,849...cm2
C
28,274...cm
D
18,849...cm

Slide 11 - Quizvraag

cirkel met diameter 9 cm
omtrek =
A
28,274...cm2
B
18,849...cm2
C
28,274...cm
D
18,849...cm

Slide 12 - Quizvraag

cirkel met diameter 16 m
oppervlakte is....
afronden op 2 decimalen
m2

Slide 13 - Open vraag

cirkel met diameter 16 m
omtrek is.... m
afronden op 2 decimalen

Slide 14 - Open vraag

lengte×breedte
21×zijde×hoogte
π×straal×straal

Slide 15 - Sleepvraag

Hoe zat het ook alweer?
oppervlakte driehoek: 
oppervlakte rechthoek: 
oppervlakte vierkant:
oppervlakte parallellogram:
oppervlakte ruit: 
oppervlakte cirkel:
omtrek cirkel: 
21×zijde×bijbehorendehoogte
lengte×breedte
zijde×bijbehorendehoogte
π×straal×straal
zijde×bijbehorendehoogte
lengte×breedte
π×diameter

Slide 16 - Tekstslide

Oppervlakte rechthoek:

Slide 17 - Open vraag

Oppervlakte vierkant:

Slide 18 - Open vraag

Oppervlakte driehoek:

Slide 19 - Open vraag

Oppervlakte parallellogram:

Slide 20 - Open vraag

Oppervlakte ruit:

Slide 21 - Open vraag

Oppervlakte van een ruimtefiguur:


Als je de oppervlakte van een ruimtefiguur moet berekenen, tel je de oppervlakte van alle grensvlakken bij elkaar op.  

Slide 22 - Tekstslide

De oppervlakte van deze balk:
  

Omdat er in de tekening en de vraag geen eenheden staan, kan je die ook niet in je antwoord zetten. 

Slide 23 - Tekstslide

De oppervlakte van deze balk:


onderkant :    12x3

bovenkant:    12x3

zijkant:              3x4

zijkant:              3x4

voorkant:        4x12

achterkant:   4x12 +

totaal:                192


  

Omdat er in de tekening en de vraag geen eenheden staan, kan je die ook niet in je antwoord zetten. 

Slide 24 - Tekstslide

Opgave:
Bereken de oppervlakte van de balk met de volgende afmetingen: 
lengte 3 cm,
breedte 4 cm,
hoogte 2 cm
uitwerking

De oppervlakte van de balk is:

lengte x breedte:  3x4

lengte x breedte:   3x4

breedte x hoogte: 4x2

breedte x hoogte: 4x2 

lengte x hoogte:    3x2

lengte x hoogte:    3x2

totaal                        52 cm2


Slide 25 - Tekstslide


Wat hebben we in deze les behandeld...

...de oppervlakte van een driehoek berekenen
...de oppervlakte van een vierhoek berekenen
... de oppervlakte van een cirkel berekenen
... de omtrek van een cirkel berekenen
...de oppervlakte van een ruimtefiguur berekenen

Slide 26 - Tekstslide

Noem 2 dingen die je geleerd hebt in deze les:

Slide 27 - Open vraag

Noem 1 ding wat je nog moeilijk vindt aan deze les:

Slide 28 - Open vraag