Transdisciplinariteit:

MONO-
INTER-
MULTI-TRANSdisciplinair onderzoek
Transdisciplinair verwijst naar het samenwerken van mensen via interactie en vanuit de denk- en werkwijze van een andere dan de eigen discipline. 
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsMBOWOBeroepsopleidingPraktijkonderwijsLeerjaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

MONO-
INTER-
MULTI-TRANSdisciplinair onderzoek
Transdisciplinair verwijst naar het samenwerken van mensen via interactie en vanuit de denk- en werkwijze van een andere dan de eigen discipline. 

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud workshop
1. Startkennis activeren
2. De eerste W van de 5 W's 
3. De 5 V's van een W
4. Triangulatie opdracht - mindmap
5. Groepsresultaten plenair uitwisselen

Slide 2 - Tekstslide

Waaruit bestaat een multidisciplinair team?
A
Uit verschillende persoonlijkheden
B
Uit verschillende afdelingen
C
Uit verschillende expertises
D
Uit meerdere niveaus van expertise

Slide 3 - Quizvraag

Wat houdt een multidisciplinaire samenwerking in?
A
De samenwerking tussen verschillende hulpverleners
B
De samenwerking tussen burger, begeleider en sociaal netwerk
C
De samenwerking tussen burger en hulpverleners
D
De samenwerking tussen burger, begeleider, hulpverleners en sociaal netwerk

Slide 4 - Quizvraag

Wat houdt een interdisciplinaire samenwerking in?
A
Integratie van inzichten uit versch. disciplines rondom een complexe kwestie die tot een meer sferische inzicht kan leiden
B
Integratie van vakinhoudelijke perspectiefwisseling binnen de gestelde doelen, die tot kwaliteitsverbetering kan leiden

Slide 5 - Quizvraag

Multidisciplinair
Interdisciplinair
Transdisciplinair
houdt in dat professionals vanuit verschillende disciplines, oftewel specialisten binnen verschillende gebieden, samenwerken om gezamenlijk een goede resultaat te leveren.
is een proces wanneer meerdere disciplines een complexe kwestie benaderen en, middels de integratie van diens inzichten, tot een meer sferische inzicht worden geleid (Klein & Newell, 1997)
Verwijst naar het samenwerken van mensen via interactie en vanuit de denk- en werkwijze van een andere dan de eigen discipline (Huibers, Luitwieler, Martinot, & Meijers (2012)
Limitatie van de mate van integratie binnen onderzoek: de 5 W's 

Slide 6 - Tekstslide

Wie Wat Waar Waarom Wanneer
meet/implementeert/onderzoekt? 

EN WAARTOE?


Slide 7 - Tekstslide

Wie = Verleden, Heden en Toekomst
 
VERLEDEN Levenservaringen, opvoeding, onderwijs...
HEDEN Beleving van zijn (verschillende dimensies) 
TOEKOMST Ambities, dromen, wensen, missie en visie

Slide 8 - Tekstslide

Energie, humor en een positieve houding. Vermogen om jezelf en anderen te verwonderen. Niet bang om out of the box te denken en te spelen.
Bevlogen, passievol en vol plezier. Het vermogen om een ‘wij’ gevoel te creëren in een groep. Sfeer maken. Risico nemen. Fouten maken mag. Je eigen talenten delen. Gek doen. Lichtheid. Flexibiliteit.
Werken in kleine groepen. Een plek waar iedereen gelijk is en ieder individu wordt gezien en gewaardeerd. Er wordt goed naar elkaar geluisterd en iedereen mag een bijdrage leveren. Er is ruimte voor spontane ideeën. Er is ruimte
voor verdriet, enthousiasme of boosheid. Er is ruimte en
waardering voor verschillen.
Het beste van de ander verwachten. Durven loslaten. Vertrouwen geven
is vertrouwen krijgen. De overtuiging dat iedereen ergens goed in is en
iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren. Als het vandaag niet lukt, lukt
het een andere keer wel. Het geven van complimenten en vieren van grote
en kleine successen. Afspraken nakomen. 
Luisteren en inspireren tot vertellen. Kleine verhalen zien en herkennen.
Het verbinden van losse verhalen en elementen tot een kunstwerk. Een
kunstenaar die het eigen verhaal ook een rol laat spelen.

Het idee dat alles wat je nodig hebt al aanwezig is . Het
investeren in de gezonde, talentvolle en ambitieuze kant van mensen.
Het beste zien en hier de nadruk op leggen. Durven improviseren. De flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van kinderen als voorbeeld nemen.
Je eigen vooroordelen en aannames voortdurend bevragen. 
Vrolijkheid
Veiligheid
Vertrouwen
Verhaal
Veerkracht
Bron: Stichting Vrolijkheid (z.d.). Eerste hulp bij Vrolijkheid

Slide 9 - Tekstslide

hhhhhhhhh
Guernica Transformed:
A Bulgarian Cartoonist Transforms Picasso’s Classic to Raise Awareness of Refugee Suffering Gregory (Pappas, 2016)

"Savoy’s inspiration dates to 1937, when the Spanish painter Pablo Picasso expressed his hatred for fascism and Franco’s regime by painting “Guernica” after the Nazi bombing of the Basque country village of Guernica in northern Spain. Picasso’s Guernica is believed to have helped bring worldwide attention to the Spanish Civil War and the suffering it caused to average people."

Slide 10 - Tekstslide

"Artifacts such as personal photographs can help researchers and practitioners to articulate and to mediate a situated reflection on roles." Maria De Eguia Huerta
Onderwerp
= plein
Waar is het?

Waarom /voor wie is dit plein belangrijk?

Wat wil "ik" onderzoeken binnen dit onderwerp?

Slide 11 - Tekstslide

Plein in Deventer: plein & lunchen binnen historische context 

Slide 12 - Tekstslide

Onderzoek naar de inhoud van lunchtrommels met als doel de voedingskeuzes van de leergemeenschap in relatie tot ziekteverzuim te analyseren? 
Hoe bepaal je de focusgroepen? Hoe kan mogelijk aanwezige categorisering hieraan bijdragen?

Klas X pauzeert op deze plekken: 
 kleine pauze: plein A of aula  
grote pauze: plein B

Slide 13 - Tekstslide

Hoe kan het benutten van het lunch buiten de leer/werkomgeving bijdragen aan de teambuilding van de klasgenoten/collega's?
Transformatie van interdisciplinair onderzoek, richting betekenisgeving: vanuit verschillende invalshoeken, met gebruik van ook niet wetenschappelijke bronnen, expliciete attentie aan implementatie en morele kwesties geven (Keestra, 2013)

Slide 14 - Tekstslide

Hoe kan het benutten van binnenpleinen en buitenruimtes van leer-/werkplekken bijdragen aan ..... ..... ..... binnen de leer-/werkgemeenschap? 

Slide 15 - Tekstslide

Triangulatie middels groepen met drie disciplines  
We werken in twee groepen, in Teams break-out rooms
&
middels de interactieve map (link wordt in de chat gedeeld)

Slide 16 - Tekstslide

Stap 1: Ieder schrijft onderwerpen op uit zijn/haar discipline, enigszins rekening houdend met de andere. (3 min.)

Stap 2: Formuleer m.b.v. jullie 3 schema’s gezamenlijk een overlappende onderzoeksvraag. (5 min.)

Stap 3: Ieder bedenkt hoe vanuit de eigen discipline naar dat onderwerp onderzoek gedaan kan worden. ( 3 min.) Conceptuele analyse, (Her-)interpretatie, kwalitatief/kwantitatief-, archeologisch-, experimenteel-, vergelijkend-, participerend-, evolutionair- etnisch onderzoek...

Stap 4: Hoe zouden de verschillende bijdragen geïntegreerd kunnen worden? (3-4 min.) Artikel, artefact, tentoonstelling, rapport, onderwijsonderdeel, product, dienst...
                                                                                                                            (15 minuten)

Slide 17 - Tekstslide

De onderzoeksvraag per groep met de verschillende deelvragen

Slide 18 - Open vraag

De onderzoeksvraag waar ik mij tijdens de workshop bezig hield raakt me oprecht
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

Wanneer het onderzoek rondom de tijdens de workshop door mijn groepje geformuleerde onderzoeksvraag gefinancierd werd, zou ik zeker deel van willen zijn
😒🙁😐🙂😃

Slide 20 - Poll

Wanneer het onderzoek rondom de tijdens de workshop door een ander groepje geformuleerde onderzoeksvraag gefinancierd werd, zou ik zeker deel van willen zijn
😒🙁😐🙂😃

Slide 21 - Poll

Bronnen
Herberg, J. (2020). Technocratic Residues in Transdisciplinary Research? A Reflection on the Methods and Political Roles of Sustainability Scholars. Geraadpleegd van https://www.iass-potsdam.de/en/blog/2020/03/technocratic-residues-transdisciplinary-research

Huibers, J., Luitwieler, M., Martinot, N., & Meijers, A. (2012). Begrippen en definities van interdisciplinair werken. Geraadpleegd van http://finals2012magazine.artez.nl/wp-content/uploads/2012/09/CSP_BOEK_ArtEZ_2012-H2.pdf
Papas, G. (2016). Guernica Transformed: A Bulgarian Cartoonist Transforms Picasso’s Classic to Raise Awareness of Refugee Suffering. Geraadpleegd van https://www.pappaspost.com/guernica-transformed-a-bulgarian-cartoonist-transforms-picassos-classic-to-raise-awareness-of-refugee-suffering/

Stichting Vrolijkheid (z.d.). Eesrte Hulp bij Vrolijkheid. Geraadpleegd van www.stichtingvrolijkheid.nl

http://pin-net.gatech.edu/


Slide 22 - Tekstslide