CHEMIE les 4 H4.3/4.4 Biobrandstoffen

3VWO CHEMIE les 4 
4.3&4.4 Biobrandstoffen
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

3VWO CHEMIE les 4 
4.3&4.4 Biobrandstoffen

Slide 1 - Tekstslide

deze les
uitleg
filmpjes
opdrachten in LessonUp

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Na afloop van deze les:
  • kun je uitleggen wat het verschil is tussen 1e, 2e en 3e generatie biobrandstoffen
  • kun je met behulp van de CO2-kringloop beargumenteren hoe milieubelastend een (bio)brandstof is
  • kun je de grondstof en de naam van het proces geven waarmee verschillende biobrandstoffen worden gemaakt

Slide 3 - Tekstslide

7

Slide 4 - Video

02:52
Leg in eigen woorden uit wat het verschil is tussen de lange koolstofkringloop en de korte koolstofkringloop

Slide 5 - Open vraag

03:51
1e Generatie

2e Generatie
3e Generatie

Slide 6 - Sleepvraag

04:04
Deze bio-ethanol kan worden bijgemengd bij benzine en wordt in de motor verbrand. Geef de kloppende reactievergelijking voor de volledige verbranding van bio-ethanol (C2H6O).

Slide 7 - Open vraag

05:04
Well-to-wheel
Er is nog veel discussie of biobrandstoffen wel echt CO2 uitstoot verminderen. Om dit goed te kunnen bepalen, moet ook de CO2-uitstoot worden meegenomen van het telen van de gewassen tot aan de biobrandstof in de tank. Als je dat allemaal meeneemt in de vergelijking, dan valt het terugdringen van CO2 nogal tegen.
                                                                                                 bron: NOVA HAVO5 H11.4 blz 223

Slide 8 - Tekstslide

04:04
Glucose kan door vergisting worden omgezet in bio-ethanol (alcohol). Maak de reactievergelijking kloppend:
...C6H12O6>...C2H6O+...CO2

Slide 9 - Open vraag

04:04
Geef de kloppende reactievergelijking voor de fotosynthese:
...CO2+...H2O>...C6H12O6+...O2

Slide 10 - Open vraag

03:51

Slide 11 - Tekstslide

Over welk type biobrandstof gaat deze cartoon?
A
1e generatie
B
2e generatie
C
3e generatie

Slide 12 - Quizvraag

Wat is geen biobrandstof?
A
Koolzaadolie
B
E10
C
Waterstof
D
Biodiesel

Slide 13 - Quizvraag

Bij de verbranding van biobrandstof komt ook koolstofdioxide vrij. Biobrandstoffen worden gevormd uit planten die daarvoor koolstofdioxide uit de lucht hebben vastgelegd. Dragen biobrandstoffen bij aan de opwarming van de aarde?
A
ja
B
nee

Slide 14 - Quizvraag

Casper en Hans doen een uitspraak over biobrandstoffen.
Casper zegt dat alle biobrandstoffen klimaatneutraal zijn, behalve brandstof uit algen.
Hans zegt dat er voor biobrandstof uit algen geen landbouwgrond nodig is om algen te laten groeien.
Wie heeft (hebben) gelijk?
A
Alleen Casper heeft gelijk
B
Alleen Hans heeft gelijk
C
Casper en Hans hebben allebei gelijk
D
Casper en Hans hebben geen van beide gelijk

Slide 15 - Quizvraag

Yaran en Lara discussiëren over de productie van biobrandstoffen.

Yaran zegt: bio-ethanol wordt geproduceerd door koolhydraten te vergisten
Lara zegt: bio-diesel wordt geproduceerd uit plantaardige oliën

Wie heeft/hebben gelijk?
A
Yaran
B
Lara
C
allebei
D
geen van beiden

Slide 16 - Quizvraag

Eigen werk
Lees H4.3 en H4.4 door
Maak opgave 25, 28, 33

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide