B1-K1-W1 Lesweek 7

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: F21A
Docent: M. van de Meulenhof
Lesweek 7                                                        
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: F21A
Docent: M. van de Meulenhof
Lesweek 7                                                        

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerkcheck 
3.9 van het boek methodisch werken. 

Wie heeft het gemaakt?

Groepscode: IDVWG599

Slide 2 - Tekstslide

Verzin hier een eigen werkvorm voor hoe je de lesdoelen checkt. 


Ontwikkeling van de mens
Ontwikkeling = verandering = vooruitgang. 
Bij ontwikkeling zijn er drie processen gaande. 
Namelijk:
- groeiprocessen 
- rijpingsprocessen 
- leerprocessen

Rijpingsprocessen kun je niet versnellen.
Wel kun je de voorwaarden scheppen om rijping mogelijk te maken. Vraag aan de klas: Wat denken jullie dat ze met de bovenstaande zin bedoelen? Voorbeeld? 
Slide 3 - Tekstslide

Verzin hier een eigen werkvorm voor hoe je de lesdoelen checkt. 


Ontwikkelingsfasen 
Binnen de ontwikkeling van de mens kunnen we verschillende ontwikkelingsfasen onderscheiden. 
Ontwikkelingsfasen: ‘’periodes die in het leven van de mens onderscheiden kunnen worden. Bij elke periode horen specifieke kenmerkende gedragingen.’’Vraag aan de klas: Kun je in je eigen woorden uitleggen wat het begrip ontwikkelingsfase inhoud en hier een voorbeeld van geven?
Slide 4 - Tekstslide

Verzin hier een eigen werkvorm voor hoe je de lesdoelen checkt. 


Opdracht – Ontwikkelingsfasen 

Slide 5 - Tekstslide

Verzin hier een eigen werkvorm voor hoe je de lesdoelen checkt. 


Begrippenkennis:


Ontwikkelingspsychologie is de wetenschap die het gedrag bestudeert van de mens in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling
Als we praten over ontwikkeling, hebben we het over de verschillende fasen die mensen doormaken naarmate ze ouder worden. Elke fase ( van baby tot oudere( heeft zijn eigen kenmerken ( fysieke, cognitieve, sociale).

Extra:
Tegenwoordig zijn er specialisaties binnen de ontwikkelingspsychologie in opkomst, zoals de gerontopsychologie. De gerontopsychologie is een mix van psychologie en gerontologie. Gerontologie is de wetenschap die de ouder wordende mens bestudeert.Slide 6 - Tekstslide

Verzin hier een eigen werkvorm voor hoe je de lesdoelen checkt. 


Begrippenkennis 2:


Orthopedagogiek is een sub discipline van pedagogiek. Pedagogiek gaat over opvoeding in het algemeen,

En orthopedagogiek gaat over opvoeding in problematische situaties.

Extra:
“Daarbij is een orthopedagoog ook vaak bevoegd om net als een psychiater en psycholoog te diagnosticeren/diagnoses af te nemen(WO). Een pedagoog is (HBO) is iemand die vaak begeleiding en ondersteuning biedt in opvoedsituaties over het algemeen (praktisch). "
Slide 7 - Tekstslide

Verzin hier een eigen werkvorm voor hoe je de lesdoelen checkt. 


Zelfstandig werken 

Opdrachten op Thieme Meulenhoff maken.
Groepscode invullen: instructie docent 
Groepscode: IDVWG599
Boek Methodiek 
Thema 3.10  Waarnemen - maak alleen opdrachten niv 3-4


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting
Lesdoelen check 
 • Kun je in je eigen woorden uitleggen wat een visie is.
 • Kun je verschillende zorgvisies benoemen 
 • Kun je in eigen woorden uitleggen wat er wordt verstaan onder het begrip ‘ontwikkelingspsychologie’
 • Kun je in je eigen woorden beschrijven wat het begrip pedagogiek en orthopedagogiek betekent.
 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsfasen en ontwikkelingsaspecten zijn.


Slide 9 - Tekstslide

Verzin hier een eigen werkvorm voor hoe je de lesdoelen checkt. 


W1- Programma deel 2  
 •  Welkom, awr 

 • Huiswerk check - 3.9 gemaakt? 
 • Theorie ontwikkeling
 • Opdracht
 • Theorie begrippen
 • Zelfstandig werken


 • Afsluiting 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies