Th1 B3 De mens met Oefenvragen

Thema 1    Planten en dieren
B3 De mens
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 
Wld
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmboLeerjaar 1

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Thema 1    Planten en dieren
B3 De mens
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 
Wld

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt verschillende soorten ontwikkeling bij de mens noemen

Begrippen: 
Lichamelijke ontwikkeling, geestelijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling
Je kunt de levensfasen van de mens noemen met de leeftijden
Begrippen: 
Levensfasen, baby, groeispurt, peuters, kleuters, schoolkind, pubers, puberteit, adolescent, volwassene, oudere, bejaarde
Nakijken: Magister 
ELO gedeelde documenten NZ kies thema

Slide 2 - Tekstslide

Na het leren, controleren, wat weet je al? 
Wat is nog lastig? Wat ga je daaraan doen?
1. Gebruik de leertips voor NZ (in je schrift geplakt, in magister)
2. Gebruik de leerdoelen: Leg uit
3. Leerwerkboek: Afbeeldingen met namen van onderdelen leren
4. Herhaal het maken van de opdrachten (online)
5. Magister-Leermiddelen: Flitskaarten
6. Magister-Leermiddelen: Test jezelf van elke basisstof
7. Magister-Leermiddelen: Oefentoets (diagnostische toets) ... voor PW
8. LessonUP: oefenvragen maken
9. Gebruik biologiepagina.nl (Let op: Daar is meer info, die extra's niet leren)

Slide 3 - Tekstslide

Nog meer info en/of oefenen

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

Exit ticket B1:
1. Wat is een organisme
2. Geef 1 voorbeeld

Slide 6 - Open vraag

Exit ticket B1:
Noteer de 7 levenskenmerken

Slide 7 - Open vraag

Exit ticket B1:
Wat is a) levend b) dood c) levenloos

Slide 8 - Open vraag

Exit ticket B2:
Wat is groei

Slide 9 - Open vraag

Exit ticket B2:
Wat is ontwikkeling

Slide 10 - Open vraag

Exit ticket B2:
Noem minimaal 3 delen van een zaad
met hun functie

Slide 11 - Open vraag

Exit ticket B2:
Omschrijf de ontwikkeling van de zaadplant

Slide 12 - Open vraag

Lichamelijke ontwikkeling
Verandering in de bouw van een organisme

Slide 13 - Tekstslide

Geestelijke ontwikkeling
De geestelijke ontwikkeling verandert: 

  • Verstand / begrip

  • Gevoelsleven

  • Karakter

Slide 14 - Tekstslide

Motorische ontwikkeling
Bijvoorbeeld:

- kruipen
- lopen
- fietsen

maar ook:
leren schrijven, huppelen, een salto maken ......

Slide 15 - Tekstslide

8 Levensfasen
Lichamelijke / geestelijke / motorische ontwikkeling
Veel lichamelijke ontwikkeling
Je gevoelens veranderen

Slide 16 - Tekstslide

Exit ticket B3:
Noem de 3 soorten ontwikkeling bij de mens

Slide 17 - Open vraag

Exit ticket B3:
Leg uit welke veranderingen er zijn bij de ontwikkelingen:
a) lichamelijke b) geestelijke c) motorische

Slide 18 - Open vraag

Exit ticket B3:
Wat is een groeispurt?
Welke ken je?

Slide 19 - Open vraag

Exit ticket B3:
Noteer de levensfasen op volgorde

Slide 20 - Open vraag

Kun jij de antwoorden van de exit tickets opschrijven/uitleggen? Dan kun je verder!

Maak zeker voor het so of het proefwerk van deze basisstof:

De test je zelf 
Die vind je in magister (leermiddelen)
Gebruik de flitskaarten
Nu volgen oefenvragen

Slide 21 - Tekstslide

Kinderen op de basisschool leren lezen.
A
geestelijke ontwikkeling
B
motorische ontwikkeling
C
lichamelijke ontwikkeling
D
Dat is geen ontwikkeling

Slide 22 - Quizvraag

Hoort het bij lichamelijke of geestelijke of motorische ontwikkeling?

Jasper leert lopen.
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Geestelijke ontwikkeling
C
Motorische ontwikkeling
D
Dat is geen ontwikkeling

Slide 23 - Quizvraag

Het leren omgaan met emoties en met gevoelens
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Geestelijke ontwikkeling
C
Motorische ontwikkeling
D
Dat is geen ontwikkeling

Slide 24 - Quizvraag

Bij motorische ontwikkeling...
A
Verandert je verstand
B
Leer je je lichaam kennen
C
Leer je bepaalde bewegingen
D
Verandert je bouw

Slide 25 - Quizvraag

Een peuter leert een toren van blokken te bouwen. Is dit een voorbeeld van lichamelijke, geestelijke of motorische ontwikkeling?
A
lichamelijke ontwikkeling
B
geestelijke ontwikkeling
C
motorische ontwikkeling
D
Dat is geen ontwikkeling

Slide 26 - Quizvraag

een levensfase is..
A
een periode in een mensenleven waarin je lichaam en je hersenen veranderen
B
een periode in een mensenleven waarin je lichaam en je hersenen groeien
C
een periode in een mensenleven waarin je je hersenen ontwikkelen
D
een periode in een mensenleven waarin je lichaam verandert

Slide 27 - Quizvraag


Wat is de levensfase van een puber?
A
0-1,5 jaar
B
12-16 jaar
C
6-12 jaar
D
16-21 jaar

Slide 28 - Quizvraag

Wat is de juiste volgorde van levensfasen.
A
Baby, peuter, kleuter, schoolkind, adolescent, puber, volwassene, ouder
B
Baby, kleuter, peuter, schoolkind, puber, adolescent, volwassene, ouder
C
Baby, peuter, kleuter, schoolkind, puber, adolescent, volwassene, ouder
D
Baby, kleuter, peuter, schoolkind, adolescent, puber, volwassene, ouder

Slide 29 - Quizvraag

De levensfase van een baby duurt..
A
0-1 jaar
B
0- 5 maanden
C
0-1.5 jaar
D
0-2 jaar

Slide 30 - Quizvraag

Wat is geen levensfase
A
Baby
B
(School)kind
C
Tiener
D
Adolescent

Slide 31 - Quizvraag

Wat is jouw volgende levensfase?
A
kind
B
adolescent
C
puber
D
oudere

Slide 32 - Quizvraag

In welke levensfase leer je zelfstandig worden?
A
Baby
B
Puber
C
Adolescent
D
Volwassene

Slide 33 - Quizvraag

Welke geestelijke ontwikkeling hoort er bij een puber
A
Leren praten
B
Emoties een naam geven
C
Seksuele voorkeur ontwikkelen
D
Leren fietsen

Slide 34 - Quizvraag

Floris wil niet meer als kind behandeld worden.
A
geestelijke ontwikkeling
B
lichamelijke ontwikkeling

Slide 35 - Quizvraag

Verliefd worden
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Geestelijke ontwikkeling

Slide 36 - Quizvraag

Wat is NIET een voorbeeld van lichamelijke ontwikkeling?
A
Dingen vast leren pakken
B
Sterkere spieren ontwikkelen
C
Leren praten
D
leren lopen

Slide 37 - Quizvraag

Exit ticket B3:
Noem de 3 soorten ontwikkeling
bij de mens

Slide 38 - Woordweb

Exit ticket B3:
Leg uit welke veranderingen er zijn bij de ontwikkelingen:
a) lichamelijke b) geestelijke c) motorische

Slide 39 - Woordweb

Exit ticket B3:
Wat is een groeispurt?
Welke ken je?

Slide 40 - Woordweb

Exit ticket B3:
Noteer de levensfasen op volgorde

Slide 41 - Woordweb