7.3 De democratische revoluties: Amerika

De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap


Tijd van Pruiken en Revoluties
1700-1800
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap


Tijd van Pruiken en Revoluties
1700-1800

Slide 1 - Tekstslide

Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

Slide 2 - Tekstslide

Programma
 1. Terugblikspel (10 min.)
 2. Uitleg (15 min.)
 3. Opdracht: verlichting en de Amerikaanse onafhankelijkheid 

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je beschrijft de democratische revolutie in de VS en de als gevolg daarvan ontstane discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.

Slide 4 - Tekstslide

Keuzemenu 
Keuze 1: Doe mee met de reguliere les. Volg de instructies van de docent

Keuze 2: Ga zelfstandig aan de slag. Doe het volgende: 
 • Lees Verlichting 2.1 goed door (blz. 278 t/m 280)
 • Neem de lessonup 7.3 De democratische revoluties: Amerika goed door en maak de vragen 
 • Werk de eerste vier leerdoelen van Verlichting 2.1 uit (zie blz. 297). 
Maak een keuze! Niets doen is geen optie!

Slide 5 - Tekstslide

Welke begrippen
Patriotten: 

 1. Verlichting (2p) 
 2. Bataafse Republiek (4p)
 3. Oranjegezinden (6P)
 4. Vrijkorps (8P)

Slide 6 - Tekstslide

Wanneer we de regering van Lodewijk XVI vergelijken met de regeringswijze van Napoleon, is zowel continuïteit als verandering te herkennen.

Geef van beide een voorbeeld. (2p)

Slide 7 - Open vraag

Tijdens het Congres van Wenen werd besloten dat de voormalige Republiek zou worden samengevoegd met de voormalige Zuidelijke Nederlanden. Zo zou een nieuw koninkrijk ontstaan: het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Maak duidelijk welke reden het Congres van Wenen had om deze beslissing te nemen. (1p)

Slide 8 - Open vraag

De eerste Europese kolonisten

 • Columbus kwam in 1492 aan in Amerika.
 • Na hem kwamen grote groepen Spanjaarden naar Midden- en Zuid-Amerika om daar te gaan wonen.
 • Kolonisatie van Noord-Amerika vanaf 1562: Spanjaarden en Fransen in Florida.
 • Nederlanders vestigden zich vanaf 1624 in Manhattan (New York)
Columbus 'ontdekt' Amerika. Columbus is nooit in Noord-Amerika geweest. In zijn vier reizen bezocht hij alleen Midden- en Zuid-Amerika.

Slide 9 - Tekstslide

Video
Beeld van Columbus wordt neergehaald in de Verenigde Staten

Slide 10 - Tekstslide

0

Slide 11 - Video

Engelse kolonisten
 • Pas in de 17e eeuw stichtten Engelsen kolonies in het oosten van Noord-Amerika: John Smith in de kolonie Virginia (1607)
 • De kolonisten waren om verschillende redenen naar Amerika vertrokken.
 • Sommigen waren gevlucht vanwege hun geloof (Pilgrim Fathers), anderen waren gevlucht vanwege armoede en zochten een beter bestaan.
De Mayflower, het schip dat de Pilgrim Fathers in 1620 naar Amerika bracht

Slide 12 - Tekstslide

1607: Engeland sticht 13 kolonies.
1664: Engeland verovert de stad Nieuw-Amsterdam op de Nederlanders en noemt de stad 'New York'.

De VS was het 'beloofde land' voor godsdienstige vluchtelingen, avonturiers (bv goudzoekers), misdadigers en handelaren van over de hele wereld.
Naar verloop van tijd waren in de VS dan ook steeds meer Amerikanen die geen band hadden met Engeland (bv niet geboren in Engeland), zoals ook de zwarte slaven en de indianen.
De skyline van New York, toen en nu

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Engelse koloniën
- Oorspronkelijke bewoners (native Americans) worden verdreven
- Zuiden - plantagekolonie; Noorden - vestigingskolonie 
- geen strak Engels bestuur

Slide 15 - Tekstslide

Oorzaken Amerikaanse Revolutie
De Engelsen kolonisten moesten steeds meer belasting afdragen aan het moederland
 • Stamp Act 
 • Sugar Act 
Dat terwijl de inwoners van de koloniën geen inspraak hadden in het parlement in Londen.
Ze waren boos: No taxation without representation!

Ook wel Zegelwet
Engelse wet met belasting op officiële documenten die werd opgelegd aan de Britse koloniën in Amerika, 1765.
belasting op de suiker, bewust ingevoerd om de belastinginkomsten te verhogen

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Tea Act  (1773)
 • In 1773 verleende de Engelse regering de Britse Oost-Indische Compagnie  het monopolie op het importeren van thee uit Azië.
 • De kolonisten moesten voortaan belasting betalen over de geïmporteerde Engelse thee. 
 • De kolonisten waren boos en dronken alleen nog maar gesmokkelde thee.

Slide 18 - Tekstslide

De Boston Teaparty


 • In Boston bereikten drie Engelse theeschepen de haven.
 • In de nacht van 16 december 1773, werden de schepen bestormd door een groep als indianen verklede kolonisten. 
 • Ze gooiden alle thee, ongeveer 400 kisten, overboord: de Boston Teaparty

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Gevolg Boston Tea Party
 • Aanleiding voor het Engelse bestuur om al het verzet tegen de Britse regering met geweld de kop in te drukken.
 • De Britse troepen werden versterkt, 
 • De kolonisten richtten een eigen leger op olv de plantage-eigenaar George Washington. 
 • De Amerikaanse Revolutie, ook wel de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) genoemd, was een feit.

Slide 21 - Tekstslide

wat is de oorzaak van de Boston Tea Party
A
Engelse kolonisten smokkelen hun eigen thee, om zelf de markt te kunnen controleren
B
Engelse bestuur verlaagt de prijzen van thee voor Engelse kolonisten
C
Oost-Indische Compagnie krijgt monopolie op theehandel zonder invoerrechten
D
Engelse kolonisten vermomt als Indianen bestormen een Engels schip dat is volgeladen met thee

Slide 22 - Quizvraag

wat is het gevolg van de Boston Tea Party?
A
Engelse bestuur drukt geweld in Amerika de kop in
B
Engelse kolonisten gaan zelf thee smokkelen
C
Engelse kolonisten stoppen met het drinken van thee
D
Engelse bestuur schrapt de Tea Act

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Tekstslide

Opdracht (15 min.)
 1. In 1776 roept Amerika de onafhankelijkheid uit en in 1791 stelt het ook een grondwet op. De Onafhankelijkheidsverklaring en de grondwet worden nog steeds als belangrijke documenten gezien in Amerika
 2. Bekijk de Nederlandse vertaling van deze documenten in drietallen via de links die je in Teams kunt vinden. 
 3. Bedenkt welke verlichte principes en verlichte denkers je terugziet in deze document. 
 4. Ondersteun elke bewering steeds met een bronfragment. 

Slide 25 - Tekstslide

18e eeuw: Gevolgen verlichting Amerika (KA 30)
 • Amerikaanse koloniën hadden geen inspraak, maar moesten wel betalen: ging tegen volkssoevereiniteit en natuurlijke rechten in: No taxation without representation.
 • 4 Juli 1776: Conflicten leiden tot onafhankelijkheidsverklaring Amerika
 1. Britse vorst is een tiran (Volkssoevereiniteit, sociaal contract)
 2. Amerika wordt Trias Politica: president, parlement en rechter gescheiden
 3. Amerika wordt Federale statenbond: soevereiniteit ligt bij de staten 

Slide 26 - Tekstslide

Bekijk de afbeelding op de volgende dia aandachtig. Hierna wordt je gevraagd om uit te leggen wie/wat de personages verbeelden.  

Slide 27 - Tekstslide

Kolonistenverzet tegen Britse belastingen
Het onderschrift van deze tekening van een anonieme kunstenaar luidt ‘De kundige dokter of Amerika slikt een bitter vocht’. De dokter is de Britse regeringsleider lord Frederick North. Uit zijn mantelzak steekt een (nieuwe) belastingwet voor de haven van Boston. Op de voorgrond ligt een verscheurde petitie van de stad, die op de achtergrond wordt bestookt met kanonnen. De figuur rechts heeft een zwaard met daarop ‘Militair gezag’. 

Slide 28 - Tekstslide

Brits gezag
Versterking Brits militair gezag
Amerika/13 koloniën
Tea Act

Slide 29 - Sleepvraag

Gebruik de vorige bron.
Geef de mening van de tekenaar over de relatie tussen het Britse gezag in Londen en de dertien koloniën in Amerika, waarbij je het antwoord ondersteunt met twee verwijzingen naar de bron.

Slide 30 - Open vraag

Onafhankelijkheidsverklaring
1776

 • De dertien koloniën willen niet meer bij Engeland horen: de verschillen zijn groot. 
 • Oorlog tegen Engeland begon in 1775.
 • Op 4 juli 1776 verklaren ze zichzelf onafhankelijk: Declaration of Independence.
 • Opgesteld door latere presidenten zoals: Thomas Jefferson en John Adams
 • Basis van de Onafhankelijkheidsverklaring: natuurlijke rechten (ieder mens heeft recht op vrijheid en gelijkheid)
De Declaration of Independence.

Slide 31 - Tekstslide

Oorlog met Engeland 
1775-1783

 • Het leger van de dertien koloniën werd geleid door generaal George Washington.
 • Voor Engeland is de oorlog lastig en kostbaar vanwege de afstand.

 • In 1781 werd het Engelse leger verslagen bij Yorktown
 • De vrede van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog getekend in Parijs in 1783
Alleen door samen te werken zouden de dertien koloniën kunnen winnen: een slang kan ook niet zonder alle delen van het lichaam. De letters staan voor de namen van de koloniën.
Schilderij van de ondertekening van de vrede in 1783. Het schilderij is nooit afgemaakt omdat de Britten weigerden model te staan.

Slide 32 - Tekstslide

De oorlog is gewonnen! En nu?

 • Het blijkt lastig om één land te worden: er zijn verschillende ideeën.
 • Moet er één centrale regering (federalisten) komen of meer vrijheid voor elke staat (anti-federalisten)
 • Er komt een unie, de Verenigde Staten, waarbij sommige zaken gezamenlijk zijn, zoals één Grondwet en één president, maar sommige dingen, zoals onderwijs en rechtspraak door elke staat zelf beslist mogen worden.
Niet Thomas Jefferson, maar George Washington werd de eerste president. De generaal was enorm populair en Jefferson was anti-federalist. Dat zou geen goed begin zijn geweest voor de Verenigde Staten.
De 'Betsy Ross'-vlag, genoemd naar de ontwerpster, werd de vlag van dertien koloniën. Het aantal sterren en de gekleurde lijnen staan symbool voor deze dertien koloniën.

Deze vlag verving in 1777 de vlag waarbij de Britse vlag nog aanwezig was.

Slide 33 - Tekstslide


De Verenigde Staten

 • De Verenigde Staten zijn een federale republiek, met gekozen leiders en beperkte macht voor de centrale regering.
 • Er kwam een Grondwet (constitutie) volgens de Trias Politica 
 • Bill of Rights: grondrechten voor de inwoners, opgesteld door de Founding Fathers

Slide 34 - Tekstslide

American Constitution 
"We the people" zijn de eerste beroemde woorden van de Amerikaanse grondwet, die algemeen wordt gezien als de eerste grondwet van de wereld. In andere landen waren al eerder de rechten van de burger en de verhouding met het bestuur vastgelegd, maar niet eerder zo uitgebreid en zo democratisch op basis van de natuurlijke rechten van de mens.
De grondwet is nooit gewijzigd, wel kwamen er veel aanvullingen op. De eerste tien amendementen staan bekend als ‘Bill of Rights’ (1791) waarin artikel 2 het veelbesproken recht op wapenbezit is.

Slide 35 - Tekstslide

welke verlichtingsideeën vind je terug in het filmpje van Biden en Haris?

Slide 36 - Woordweb

Slide 37 - Video

werk zelf verder
Maak opdracht Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring vs Akte van Verlatinghe

Slide 38 - Tekstslide

Patriotten zijn...
A
Mensen die een koning steunen
B
Mensen die kritiek hadden op de stadhouder en regenten.
C
De Fransen die in Nederland woonden
D
Mensen die de stadhouder en regenten steunden.

Slide 39 - Quizvraag