cross

Problemen in de kerk

Tijd van ontdekkers en hervormers


par 1.3: Problemen in de kerk
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenishavoLeerjaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Tijd van ontdekkers en hervormers


par 1.3: Problemen in de kerk

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
1.Je kan uitleggen welke kritiek de hervormers hadden op de kerk
2.Je kan drie voorbeelden geven van de hervormers op de kerk.
3.Je kan uitleggen hoe er in Europa twee verschillende christelijke richtingen ontstonden: de katholieke en de protestantse
4.Je kan met 3 voorbeelden uitleggen wat verschillen tussen katholieken en protestanten zijn.

Slide 2 - Tekstslide

 1. renaissance
 2. humanisten
 3. ketters 
 4. inquisitie
 5. kloosterordes
a. Erasmus
b. Grieken en Romeinen
c. rechtbank
d. tegen rijkdom
e. officiele kerkleer

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Katholieke kerk (1)
 • Christelijke kerk

 • Staat onder leiding van de Paus in Rome (vandaar ook wel: Rooms-Katholieke Kerk)

 • Hiërarchisch: er is een duidelijke leider en indeling van macht

 • De mis (kerkdienst) en de Bijbel zijn in het Latijn

Slide 5 - Tekstslide

Katholieke kerk (2)
 • Er staan beelden in de kerk

 • Deze beelden (van bijvoorbeeld heiligen) worden soms ook vereerd

 • Ook relikwieen (overblijfselen van heiligen) worden vereerd

 • Er zijn magische handelingen en rituelen, zoals: wijn/bloed en brood/lichaam

Slide 6 - Tekstslide

Karel V heerste van 1515 tot 1555 over Spanje, het Duitse Rijk en de Nederlanden
 • In de middeleeuwen  bijna iedereen bij katholieke kerk
 • Leiders van de kerk, geholpen door vorsten, spoorden ketters op en dwong ze tot bekering.
 • Karel V wilde dat iedereen katholiek was. Waarom?

Slide 7 - Tekstslide

Humanisme
 • Humanisten onderzoeken originele teksten uit oudheid
 • Conclusie: kerk houdt zich niet aan regels van de bijbel
 • Tijdens middeleeuwen is kerk steeds rijker geworden
 • Misstanden: 
 • Rijkdom, Aflatenhandel: vergeving kopen in plaats van spijt betuigen etc

Slide 8 - Tekstslide

Reformatie (1)
 • Betekent hervorming

 • In dit geval hervorming van de katholieke kerk

 • Begint aan het einde van de middeleeuwen, in de 15e eeuw

 • Protesteren tegen de macht en rijkdom (o.a. door handel in  aflaten) van de katholieke kerk

Slide 9 - Tekstslide

Reformatie (2)
 • Belangrijkste hervormers: Maarten Luther en Johannes Calvijn

 • In 1517 komt Luther met 95 stellingen (vooral tegen aflaten)

 • Hij hoopt dat de Paus mee wil denken en de Kerk zal hervormen

 • Luther wordt echter door de Paus in de ban gedaan

Slide 10 - Tekstslide


Waarom heeft Luther succes?

 • Uitvinding van de boekdrukkunst --> teksten van Luther snel worden gekopieerd en verspreid.
 • Luther wordt gesteund én beschermd door machtige Duitse vorsten.
 • De ideeën (van eenvoud en soberheid) spreken veel arme gelovigen aan.
 • Veel gelovigen zijn het niet eens met de aflaten: Luther durft er iets van te zeggen.

Slide 11 - Tekstslide

Maarten Luther (1483-1546)
Duitse monnink die grote moeite had met de aflaten en levensstijl van de geestelijken. 
Veel aanhangers in Duitsland.
Johannes Calvijn (1509-1564)
Zwitserse hervormer die vond dat beelden niet in de Kerk thuishoorden. 
Veel aanhangers in Nederland.

Slide 12 - Tekstslide

Gevolgen van de reformatie/hervorming
 • Luther en Calvijn willen de katholieke kerk verbeteren. De kerk wil dit niet: splitsing in de christelijke kerk (1517): ontstaan van de protestantse kerken (ook wel: hervormde- of gereformeerde kerk) naast de katholieke Kerk
 • Protestantse kerk spreekt veel (arme) mensen in West-Europa aan.
 • Vervolging van protestanten (ketters)

Slide 13 - Tekstslide

Protestantse kerk
 • Christelijke kerk

 • Er is geen duidelijke leider

 • De kerkdienst en de Bijbel zijn in de volkstaal

 • Geen beelden en/of verering van heiligen en relieken (is afleiding)

 • Sobere handelingen

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Aan de slag
 • Paragraaf 1.3, vraag 1 t/m 9

Klaar?
-Check leerdoelen
-Samenvatting 1.2 & 1.3 maken (tekenen, schrijven, Powerpoint, Quiz)
-1.4 maken

Slide 16 - Tekstslide

Check leerdoelen
1.Je kan uitleggen welke kritiek de hervormers hadden op de kerk
2.Je kan drie voorbeelden geven van de hervormers op de kerk.
3.Je kan uitleggen hoe er in Europa twee verschillende christelijke richtingen ontstonden: de katholieke en de protestantse
4.Je kan met 3 voorbeelden uitleggen wat verschillen tussen katholieken en protestanten zijn.

Slide 17 - Tekstslide


Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Verering van heiligen
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 18 - Quizvraag


Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Sobere handelingen
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 19 - Quizvraag


Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Verering van relieken
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 20 - Quizvraag


Protestantse kerk of Katholieke kerk?

De Paus is de leider
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 21 - Quizvraag

Welke van de stellingen is juist?

1 Toen Luther zijn stellingen bedacht wilde hij een
nieuwe kerk beginnen.

2 De Paus wilde wel met Luther praten over zijn
ideeën.
A
Alleen 1 is juist
B
Alleen 2 is juist
C
Beide zijn juist
D
Beide zijn onjuist

Slide 22 - QuizvraagMaarten Luther is het niet eens met de grote rijkdommen
van de Kerk en de geestelijken.

Op welke manier kwam de Kerk aan haar rijkdommen?
A
Mensen kochten hun zonden af met een aflaat.
B
Mensen handelden met de Kerk.
C
De Kerk veroverde rijke gebieden.
D
Mensen hadden medelijden met Kerk en gaven geld.

Slide 23 - Quizvraag

→Sleep de onderdelen naar de juiste plek
Protestant
Katholiek
Maarten Luther
De Paus
Aflaten
Bijbel in volkstaal
Latijnse kerkdienst
Sober
Beeldenverering
Reliekenverering
'Kale' kerk
Beelden in de kerk
'Magische' handelingen
Sobere handelingen

Slide 24 - Sleepvraag

Reformatiepuzzel
Combineer de tekst met het juiste plaatje
Als je tijd over hebt geef je een verklaring voor je keuze
Werk in groepjes van max 4
timer
10:00

Slide 25 - Tekstslide

Aan de slag
 • Leer 1.2 aan het einde van de les heb je een MO
 • Lees en maak par 1.3
 • Kijk op schooltv Histoclip Luther
timer
10:00

Slide 26 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen wat de Reformatie is, waarom die ontstond en welke gevolgen dit voor de Kerk én de inwoners van Europa had.

Slide 27 - Tekstslide

Video
Histoclips: Luther en de Hervorming

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video