Present Perfect 2h avo

Les start
 • Ga zitten op je eigen plek.
 • Pak je laptop.
 • login op lesson up, met het account wat je hebt aangemaakt!
 • Als ik wil beginnen word het stil.
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Les start
 • Ga zitten op je eigen plek.
 • Pak je laptop.
 • login op lesson up, met het account wat je hebt aangemaakt!
 • Als ik wil beginnen word het stil.

Slide 1 - Tekstslide

Today

 • listening
 • Grammar
 • Homework

Slide 2 - Tekstslide

Learning goals
 • At the end of class you know when to use the present perfect.
 • At the end of class you have started on your homework.
 • At the end of class we have discussed the class rules.

Slide 3 - Tekstslide

Present Perfect (verleden tijd)
 1. Het is in het verleden begonnen en het duurt nog steeds voort.
 2. Iets is in het verleden gebeurd, maar het exacte moment is niet bekend of niet belangrijk.
 3. Iets is net gebeurd.

Hoe? ->  Have/Has + volt.deelwoord (-ed / 3e rijtje)

Slide 4 - Tekstslide

Present perfect

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

'has' wordt gebruikt bij
A
he, she, it
B
I, you, we, they

Slide 7 - Quizvraag

I lived in Italy
I have lived in Italy
Present Perfect
Past Simple

Slide 8 - Sleepvraag

Welke zin staat in de Present Perfect?
A
My cat finally caught the mouse.
B
His cat hasn't caught a mouse since last year.
C
My dog never catches anything.
D
Did you get caught?

Slide 9 - Quizvraag

Welke zin staat in de Present Perfect?
A
She goes home at 8 o'clock.
B
He fell off his bike.
C
She has eaten 3 sandwiches so far.
D
They worked all day yesterday.

Slide 10 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in van de Present Perfect:

___ you ever ___ (live) in China before?
A
Have lived
B
Has lived

Slide 11 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in van de Present Perfect:

My boyfriend ___ ___ (buy) me some
wonderful roses.
A
have bought
B
has bought
C
have buyed
D
has buyed

Slide 12 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in van de Present Perfect:

The dogs ___ ___ (not - eat) anything for three days.
A
haven't ate
B
hasn't ate
C
haven't eaten
D
hasn't eaten

Slide 13 - Quizvraag

Maak de present perfect:
He listens

Slide 14 - Open vraag

Maak present perfect:
John lives

Slide 15 - Open vraag

Present perfect:
The parents go home

Slide 16 - Open vraag

Present perfect:
I am hungry

Slide 17 - Open vraag

Exercise 6, 7 and 8 on page 98, 99.

 
What did the sea monster say to the comedian?
You’re Kraken me up.

Slide 18 - Tekstslide

End of class
 • Blijf zitten.
 • Per rij mogen de telefoons gepakt worden.
 • De volgende rij mag pas als de ene rij zit.

Slide 19 - Tekstslide