Na 75 jaar vrijheid_pakket1_Documentaire:Hallo Salaam & Een jaar zonder mijn ouders

Na 75 jaar Vrijheid

Oorlog en vrijheid 
in beeld

Pakket 1, documentaire:
Hallo Salaam en
Een jaar zonder mijn ouders
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstBasisschoolPraktijkonderwijsGroep 7,8Leerjaar 1

In deze les zitten 45 slides, met tekstslides en 10 videos.

time-iconLesduur is: 180 min

Introductie

Dit schooljaar herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog en vieren we in heel Nederland 75 Jaar Vrijheid. Aan de hand van een film gaat de klas in gesprek over oorlog, mensenrechten en vrijheid. Kunstgebouw, Movies that Matter, Nationaal Comité 4 & 5 mei, EYE en Beeldung bieden ten behoeve hiervan, 3 lespakketten aan. Dit materiaal hoort bij pakket 1: Film in de Klas en behandelt de twee korte documentaires Hallo Salaam en Een jaar zonder mijn vader. Deze lessen zijn te gebruiken als een (meerdaags) project over 75 jaar vrijheid. Het pakket bestaat uit een voorgesteld voortraject, twee lessen en twee extra opdrachten. Dit project is samengesteld door Beeldung (Ester Hendriksen en Eveline van Stuijvenberg) in samenwerking met Kunstgebouw en Movies that Matter.

Instructies

Leerdoelen:
● Leerlingen zien en horen verhalen over oorlog en vrijheid en trekken parallellen met de betekenis van vrijheid wereldwijd.
● Leerlingen gaan met elkaar en anderen in gesprek over (de betekenis van) de thema’s “oorlog” en “vrijheid” en relateren dit aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding.
● Leerlingen verdiepen en verplaatsen zich in het leven van kinderen die op de vlucht zijn.
● Leerlingen ontdekken aan de hand van echte verhalen, dat vrijheid kwetsbaar is en dat sommige kinderen niet in vrijheid opgroeien.
● Leerlingen begrijpen dat er wetten en regels nodig zijn om onze vrijheid te borgen.
● Leerlingen benoemen de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen fictie en documentaire.
 
Thema’s:
Oorlog, Tweede Wereldoorlog, vrede, (75 jaar) vrijheid, vluchten, vluchteling, bootvluchteling, asielprocedure.

Benodigdheden:
Print de lerarenhandleiding [notities] bij deze les.
Een digibord om de lessen te gebruiken en documentaires te bekijken.

Werkwijze:

Les 1 ​Hallo Salaam​​​​​
1. Activeren en voorkennis ophalen mbt (wat is) documentaire?
2. Film Hallo Salaam kijken
3. Opdrachten nav fragmenten:
● Vluchteling

Les 2 ​Een jaar zonder mijn ouders​​​​​
1. Film Een jaar zonder mijn ouders kijken
● In een boot
● De jaren zonder mijn ouders?

Les 3: ​Optioneel, extra opdracht: vlog​​​​
Optioneel, extra opdracht: onderzoek
 
Noot voor de leerkracht: De twee films gaan over oorlog, vluchten en verlies, maar ook over hoop en vrijheid. Zorg voor een veilige omgeving voor de leerlingen om hierover te praten. Deze films en hun thematiek maken emoties en meningen los. Zorg voor een gesprekscultuur waarin er respect is voor elkaars mening, zelfs als je het niet met elkaar eens bent of andere denkbeelden hebt.
Het zijn grote thema’s die worden behandeld. Neem er de tijd voor en geef de ruimte aan de ervaringen en verhalen uit de klas.​​​

Onderdelen in deze les

Na 75 jaar Vrijheid

Oorlog en vrijheid 
in beeld

Pakket 1, documentaire:
Hallo Salaam en
Een jaar zonder mijn ouders

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In de Tweede Wereldoorlog zijn Nederlandse kinderen voor hun veiligheid naar Engeland gebracht. 
Ze reisden via Hoek van Holland, alleen, zonder hun ouders.


Bekijk het volgende fragment

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Duur: 03:12 minuten

LET OP: opent in een nieuw tabblad. Keer daarna weer terug naar deze LessonUp!
Wat weet je over de Tweede Wereldoorlog? 
Wist jij dat er in de Tweede Wereldoorlog ook kinderen (alleen, zonder ouders) zijn gevlucht? Waarom wist jij dit wel/niet?
Om welke redenen zijn die kinderen gevlucht, denk je?
Hoe zou dat zijn, vluchten naar een ander land, zonder je ouders?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ook in deze tijd kunnen kinderen in sommige landen niet in hun eigen land blijven en moeten zij vluchten.
Waarom zou een kind vluchten?
Waarom is het belangrijk dat wij hun verhaal horen?
Om die vragen te kunnen beantwoorden, kijken we in dit project naar twee korte documentaires: Hallo Salaam en Een jaar zonder mijn ouders.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

(Wat is een) Documentaire?
Wat is dat nou precies, een documentaire? 
Iedereen kent speelfilms, maar wie weet wat een documentaire is? We maken een vergelijking.
Wie heeft wel eens een documentaire gezien?
Kun je vertellen waar die documentaire over ging?

Slide 6 - Tekstslide

Voer een gesprek met de klas naar aanleiding van onderstaande vragen:
● Wie heeft wel eens een documentaire gezien?
● Vraag of die leerling kort kan vertellen waarover de documentaire ging.

NB: Stel vooral feitelijke vragen over het genre en blijf (vooralsnog) weg van een waardeoordeel.
Opdracht: vergelijking
Wat heb je nodig om een documentaire te maken? 
Wat heb je nodig om een speelfilm te maken?
Schrijf de volgende elementen in het juiste vak:

Slide 7 - Tekstslide

Wat heb je nodig om een speelfilm te maken? En wat heb je nodig om een documentaire te maken? 

De leerlingen maken klassikaal een Venn-diagram (bijlage). In de linker buitenste cirkel zetten ze alle “ingrediënten” die van toepassing zijn op het maken van een speelfilm. 
In de rechter buitenste cirkel slepen ze alle “ingrediënten” die van toepassing zijn op het maken van een documentaire. 
In de binnenste cirkel (de overlapping) komen de overeenkomsten.
 
Denk aan termen als: verhaal, waargebeurd, acteur, personage, echte mensen, camera, special effects, regisseur, geluidsmensen, locatie, muziek, ondertiteling, set, art design, interviews etc. Leerlingen mogen zelf ook termen aanvullen.  

Noot voor de leerkracht: er is niet echt een goed of fout bij deze opdracht. Het doel is om het gesprek op gang te brengen over het genre documentaire en om de leerlingen te laten nadenken over de manier waarop een verhaal wordt verteld. Goed/fout wordt bepaald door de onderbouwing die de leerling geeft.
Het doel van deze opdracht is te laten zien dat zowel een speelfilm als een documentaire gemaakt worden door een maker die er een boodschap mee uitdraagt.
             verhaal 
waargebeurd
   acteur
        personage
echte mensen
             camera 
   special effects
   regisseur
                  geluid
   locatie
               muziek
ondertiteling
            set
   art design
             interview
Zijn er nog andere ingrediënten?

Slide 8 - Tekstslide

Vragen en opdrachten
 • Er zijn geen goed-fout opdrachten, wel kijkvragen, klassengesprekken en reflectievragen.
 • Je kunt kiezen voor verschillende werkvormen: individueel, in groepjes of klassikaal.
 • Het onderwerp van deze film is oorlog, verlies en hoop. Hierdoor kunnen er emoties loskomen. Zorg dus voor een veilige omgeving.
 • N.B. Ons advies is om bij deze les niet te werken met 'devices in de klas'. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
De maker aan het woord


Kim Brand vertelt in dit fragment wat een documentaire is en waarom zij documentairemaker is.

Slide 9 - Tekstslide

Documentairemaker Kim Brand vertelt in een fragment wat een documentaire is en waarom zij documentairemaker is.
● Wat is een documentaire?
● Waarom maakt Kim documentaires?
● Hoe kiest zij haar onderwerpen?
● Waarom maakt zij docu’s voor kinderen?

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waarom maakt zij documentaires voor en over kinderen?
Hoe kiest zij haar onderwerpen?
Waarom maakt Kim documentaires?
Vertel in je eigen woorden wat een documentaire is.

Slide 11 - Tekstslide

Voer het gesprek met de kinderen naar aanleiding van de vragen:
 • Wat is een documentaire?
 • Waarom maakt Kim documentaires?
 • Hoe kiest zij haar onderwerpen?
 • Waarom maakt zij docu’s voor kinderen?

De film Hallo Salaam vertelt het verhaal van Merlijn (11) en Sil (10); ze gaan vier dagen naar een vluchtelingenkamp op Lesbos. Hoe is het om in een kamp te wonen? 

Eerste ontmoetingen bij het uitdelen van eten en voorzichtig groeten, groeien al snel uit tot samen spelen en goede gesprekken in meerdere talen.
 

Slide 12 - Tekstslide

De film Hallo Salaam vertelt het verhaal van Merlijn (11) en Sil (10); ze gaan vier dagen naar een vluchtelingenkamp op Lesbos. Via hun moeders - allebei vrijwilliger in vluchtelingenkampen - kennen ze alleen de verhalen over de kinderen die daar leven. Nu willen ze het zelf wel eens zien en ervaren. Hoe is het om in een kamp te wonen? 

Eerste ontmoetingen als het uitdelen van eten en voorzichtig groeten, groeien al snel uit tot samen spelen en goede gesprekken in meerdere talen. 
Documentairemaker Kim Brand vertelt in dit fragment waarom ze het verhaal van Merlijn en Sil wilde vertellen en hoe ze dat heeft aangepakt

Slide 13 - Tekstslide

Documentairemaker Kim Brand vertelt in een fragment waarom ze het verhaal van Merlijn en Sil wilde vertellen en hoe ze dat heeft aangepakt.

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Je gaat nu kijken naar de film Hallo Salaam van Kim Brand
Hallo Salaam

Slide 15 - Tekstslide

De film Hallo Salaam vertelt het verhaal van Merlijn (11) en Sil (10); ze gaan vier dagen naar een vluchtelingenkamp op Lesbos. Via hun moeders - allebei vrijwilliger in vluchtelingenkampen - kennen ze alleen de verhalen over de kinderen die daar leven. Nu willen ze het zelf wel eens zien en ervaren. 

Hoe is het om in een kamp te wonen? Eerste ontmoetingen als het uitdelen van eten en voorzichtig groeten, groeien al snel uit tot samen spelen en goede gesprekken in meerdere talen. 

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Kun je vrienden zijn met iemand die een andere taal spreekt?
Waarom ben jij vrienden met iemand?
Zijn Merlijn en Sil anders dan de andere kinderen in het kamp?
Waarin lijken de kinderen juist op elkaar?
De kinderen zijn veilig in het vluchtelingenkamp op Lesbos. Zijn ze ook vrij? Wat vind jij?
Wat is vluchten?
Waarom zouden de moeders van Merlijn en Sil het belangrijk vinden dat hun kinderen meereizen naar Lesbos?

Slide 17 - Tekstslide

Voer na het kijken van Hallo Salaam een filosofisch gesprek met de leerlingen. 

Gebruik daarvoor onderstaande vragen:
● Omschrijf in je eigen woorden wat “vluchten” is.
● Waarom zouden de moeders van Merlijn en Sil het belangrijk vinden dat hun kinderen meereizen naar Lesbos?
● Wat zijn voor jou belangrijke redenen om vrienden met iemand te worden?
● Kun je vrienden worden met iemand die een andere taal spreekt?
● Waarin verschillen Merlijn en Sil van de andere kinderen in het kamp? En waarin lijken de kinderen juist op elkaar?
● De kinderen in het kamp zijn veilig in het vluchtelingenkamp op Lesbos. Maar zijn ze ook vrij? Wat vind jij?
Vluchtelingen wonen niet alleen ver weg, op een eiland, ook in Nederland wonen vluchtelingen.

Slide 18 - Tekstslide

Vluchtelingen wonen niet alleen ver weg, op een eiland, ook in Nederland wonen vluchtelingen.
Voer met de leerlingen een gesprek:
● Ken jij iemand die gevlucht is? Kun je daar iets over vertellen?
● Heb je zelf wel eens moeten vluchten om jezelf in veiligheid te brengen? Kun je daar iets over vertellen?
● Wat doen we in Nederland om vluchtelingen te helpen?
● Hoe zou jij vluchtelingen die in Nederland zijn kunnen of willen helpen?
 
● Waar hoop je dat ze terechtkomen?
Heb je zelf wel eens moeten vluchten om jezelf in veiligheid te brengen? Kun je daar iets over vertellen?
Ken jij iemand die gevlucht is? Kun je daar iets over vertellen?
Wat doen we in Nederland om vluchtelingen te helpen?
Hoe zou jij vluchtelingen die in Nederland zijn kunnen of willen helpen?
Waar denk je dat ze terechtkomen?
Hoe zou de toekomst van deze kinderen eruit zien?

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eén van de kinderen die Merlijn en Sil hebben ontmoet in het kamp op Lesbos was Ezerdin.

Schrijf een brief aan Ezerdin en beschrijf hem wat je hoopt:

● Waar zal hij wonen?
● Is hij samen met zijn familie?
● Voetbalt hij nog steeds?
● Is hij vrij, voelt hij zich vrij?
● Welke toekomstplannen heeft hij?
Kijk na afloop van de schrijfopdracht het korte filmpje dat Kim Brand maakte met haar telefoon toen ze Ezerdin een jaar later weer opzocht

Slide 20 - Tekstslide

Een van de kinderen die Merlijn en Sil hebben ontmoet in het kamp op Lesbos was Ezerdin. De leerlingen schrijven (individueel) een brief naar Ezerdin, waarin ze vertellen wat ze hopen dat er voor hem gebeurt in de toekomst. Bijvoorbeeld:
● Waar zal hij wonen?
● Is hij samen met zijn familie?
● Voetbalt hij nog steeds?
● Is hij vrij, voelt hij zich vrij?
● Welke toekomstplannen heeft hij?

Ezerdin zit nu nog steeds in een opvangkamp en woont samen met 10 andere kinderen in een klein huisje. Sommige vluchtelingen komen in aanmerking om door te reizen naar een ander land waar ze, hopelijk, mogelijk blijven. Dan ben je van vluchteling ineens een asielzoeker. 

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

LES 2
Een jaar zonder
 mijn ouders

Slide 22 - Tekstslide

Het dient de aanbeveling om deze documentaire in een andere les te behandelen of na een pauze. 
Weet je nog wat dat is, een documentaire?
Wat hebben we al gezien?
Wat weet je (nog) over vluchtelingenkinderen?
Je gaat nu kijken naar de tweede documentaire: Een jaar zonder mijn ouders van Els van Driel

Wat verwacht je als je de titel hoort?

Slide 23 - Tekstslide

(Leerkracht: Het verdient de aanbeveling om deze documentaire in een andere les te behandelen of na een pauze.)

Begin deze les dan door eerst te recapituleren:
● Wat hebben we al gezien?
● Wat is een documentaire?
● Wat weet je (nog) over vluchtelingenkinderen?

LET OP: deze documentaire bekijk je in delen. Bekijk eerst het begin tot en met 09.23 min.

Slide 24 - Video

Bekijk de film tot 09.23 min

De film stopt niet automatisch op dat punt, je moet m zelf op pauze zetten!

LET OP: opent in een nieuw tabblad. Keer daarna weer terug naar deze LessonUp!
Tareq vertelt het verhaal van zijn vlucht per boot. Daar zijn natuurlijk geen beelden van, omdat de filmmaker Tareq toen nog niet kende en er niet bij was.
 
Er zijn wel beelden van andere kinderen en mensen die zijn gevlucht per boot. De oversteek in een klein rubberbootje, met daarin veel te veel mensen, is heel gevaarlijk.

Bekijk het filmpje van Majid

Slide 25 - Tekstslide

Duur: 06.45 minuten

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Veel kinderen in de documentaire Hallo Salaam waren ook gevlucht per boot. Weet je nog de scene waar Merlijn en Sil het kerkhof van boten en reddingsvesten bekijken?
Kunstenaars laten zich ook inspireren door het kerkhof van reddingsboten en reddingsvesten. Kijk maar naar de kunst van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei.

Wat denk jij dat er met al die reddingvesten en reddingsboten op Lesbos moet gebeuren?

Slide 27 - Tekstslide

Veel kinderen in de documentaire Hallo Salaam waren ook gevlucht per boot. Weet je nog de scene waar Merlijn en Sil het kerkhof van boten en reddingsvesten bekijken?

Optioneel: je kunt het fragment nog een keer bekijken (Hallo Salaam 07.12 - 08.42 minuten)

Slide 28 - Tekstslide

Ai Weiwei 2016:
Het Konzerthaus in Berlijn ingepakt met 14.000 oranje reddingsvesten

In de kunstwerken over de vluchtelingencrisis lijken ook Weiwei's eigen ervaringen verwerkt, zegt schrijver en filosoof Maarten Doorman. "Hij heeft zelf veel met het overschrijden van grenzen en de aanwezigheid van onzichtbare grenzen te maken gehad. Zijn vader is meerdere keren verbannen. Weiwei is zelf naar Amerika gegaan, kon toen China niet meer in en vervolgens China niet meer uit."

Meer info: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2205447-ai-weiwei-wil-ons-laten-nadenken-over-grenzen-en-trekt-een-lijn-door-amsterdam.html
Je gaat nu kijken naar de rest van de film Een jaar zonder mijn ouders.

Slide 29 - Tekstslide

(Leerkracht: Het verdient de aanbeveling om deze documentaire in een andere les te behandelen of na een pauze.)
Begin deze les dan door eerst te recapituleren:
● Wat hebben we al gezien?
● Wat is een documentaire?
● Wat weet je (nog) over vluchtelingenkinderen?

LET OP: deze documentaire bekijk je in delen. Bekijk eerst het begin tot en met 09.23 min.
0

Slide 30 - Video

Bekijken vanaf 09.23 tot eind.

LET OP: opent in een nieuw tabblad. Keer daarna weer terug naar deze LessonUp!
Na een jaar ziet Tareq zijn ouders weer. In de laatste minuut van de documentaire zie je hoe het Tareq, zijn ouders, zijn broertje en zus is vergaan sinds zij asiel hebben aangevraagd in Nederland.
Wat is dat, een asielprocedure?

Slide 31 - Tekstslide

De film heet Een jaar zonder mijn ouders. Na een jaar ziet Tareq zijn ouders weer. In de laatste minuut van de documentaire zie je hoe het Tareq, zijn ouders, zijn broertje en zus is vergaan sinds zij asiel hebben aangevraagd in Nederland.
Als je als asielzoeker aankomt in Nederland, gebeurt er een heleboel. Een asielprocedure duurt lang. 
Bekijk het fragment van Klokhuis over de asielprocedure

Slide 32 - Tekstslide

Als je als asielzoeker aankomt in Nederland gebeurt er een heleboel. Om meer te weten te komen hoe vluchtelingen hier in Nederland zijn gekomen en wat zij hebben meegemaakt vanaf het moment dat ze in Nederland aankwamen, bekijken we deze aflevering van het Klokhuis.

Slide 33 - Video

Kijktijd 15 minuten

LET OP: opent in een nieuw tabblad. Keer daarna weer terug naar deze LessonUp!
Italië
afscheid van zijn ouders
vlucht
samen in één huis
Turkije
Syrië
Nederland
Stolwijk
Maak een tijdlijn met de volgende elementen:

Slide 34 - Tekstslide

De leerlingen maken op basis van het antwoord op bovenstaande vragen een tijdlijn over de vlucht van Tareq tot en met de aankomst van zijn ouders, broertje en zus.
 
Daarin zitten in elk geval de elementen (in chronologische volgorde):
 • Syrië
 • afscheid van zijn ouders
 • vlucht
 • Turkije
 • Italië
 • Nederland
 • Stolwijk
 • Samen in één huis
Routeplanner
Wat is de afstand tussen Stolwijk in Nederland en Syrië?
Open Google Maps en zoek op wat de afstand is tussen bijvoorbeeld de Stad Homs in Syrië en Stolwijk. Bekijk ook welke route Google voorstelt.
Hoe lang duurt die reis volgens Google met de auto?

En als je loopt?
Wat is de afstand tussen bijvoorbeeld Azc Weert en de school in Stolwijk?
Hoe lang doe je over die reis met het openbaar vervoer?

Slide 35 - Tekstslide

Reis:
● Wat is de afstand tussen Stolwijk in Nederland en Syrië?
● Open Google Maps en zoek op wat de afstand is tussen bijvoorbeeld de Stad Homs in Syrië en Stolwijk. Bekijk ook welke route Google voorstelt.
● Hoe lang duurt die reis volgens Google met de auto?
○ En als je loopt?
● Wat is de afstand tussen bijvoorbeeld Azc Weert en de school in Stolwijk?
○ Hoe lang doe je over die reis met het openbaar vervoer?
Wat was de situatie van Tareq aan het begin van de documentaire?
Wat was de situatie van Tareq aan het einde van documentaire?
Wat is het verschil tussen de situatie eerst en nu?
Wat zijn de overeenkomsten?
Wat vind jij erger of beter? Kun je daar een voorbeeld van geven?

Slide 36 - Tekstslide


Voer met de klas een filosofisch gesprek naar aanleiding van onderstaande vragen:
 • Wat is het verschil tussen de situatie eerst en nu?
 • Wat zijn de overeenkomsten?
 • Wat is erger of beter? Kun je daar een voorbeeld van geven?

Kinderen die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland moesten vluchten of onderduiken, konden niet allemaal weer terug naar hun ouders, of hun huis. Zij zijn dat hun hele leven lang niet vergeten. 
Bekijk het volgende fragment

Slide 37 - Tekstslide

Duur fragment: 09.15 minuten.
Kinderen die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland moesten vluchten of onderduiken, konden niet allemaal weer terug naar hun ouders, of hun huis. Zij zijn dat hun hele leven lang niet vergeten. Kijk maar naar dit fragment:

Slide 38 - Video

Duur fragment: 09.15 minuten.

Kinderen die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland moesten vluchten of onderduiken, konden niet allemaal weer terug naar hun ouders, of hun huis. Zij zijn dat hun hele leven lang niet vergeten. Kijk maar naar dit fragment:

LET OP: opent in een nieuw tabblad. Keer daarna weer terug naar deze LessonUp!
Hoe zou het nu met Tareq gaan?
Wordt hij herenigd met zijn ouders?
Hoe zou dat zijn om weer samen in een huis te wonen, als je zo lang bij elkaar vandaan bent geweest?

Slide 39 - Tekstslide

Voer met de leerlingen een gesprek over wat dat met een kind doet, om op jonge leeftijd te moeten vluchten.
● Hoe zou het Tareq vergaan?
● Wordt hij herenigd met zijn ouders?
● Hoe zou dat zijn om weer samen in een huis te wonen, als je zo lang bij elkaar vandaan bent geweest?
 
Ter afronding van dit project kan de leerkracht kiezen uit twee extra opdrachten.
extra 
opdracht 1

Slide 40 - Tekstslide

Deze opdracht vindt plaats in een andere les of kan als huiswerkopdracht worden meegegeven.
Tareq maakt in de film een vlog, om zijn ouders zijn nieuwe leefomgeving te laten zien. 


Heb jij wel eens een vlog gemaakt?
Maak een keuze uit een van de volgende opdrachten

Slide 41 - Tekstslide

Noot voor de leerkracht:
Zorg ervoor dat er aandacht is voor een vertoningsmogelijkheid van de vlogs in een klassikale setting en bespreek de inhoud.
 
Opdracht:
Maak alleen, of in tweetallen een vlog (een kort video-dagboek). Kies uit een van onderstaande opdrachten.
Checklist met tips voor het maken van een vlog.
Interview
Houd een interview met iemand over vluchten, of over het leven in een land waar het niet veilig is. Misschien ken je iemand de gevlucht is? Vraag of die persoon daar met jou over wil praten en neem het interview op.
Als je geen vluchteling kent, kun je misschien met je ouders praten of hun ouders, of opa en oma verhalen hadden over de Tweede Wereldoorlog.
Vrijheidsvlog
Maak een vlog over de vrijheid. Waaraan merk je dat jij in vrijheid leeft in Nederland?
Je kunt er voor kiezen om het zelf te vertellen in beeld, of het te laten zien.
Je kunt ook andere mensen vragen stellen over de vrijheid, waaraan ze dat merken en wat ze er van vinden.

Slide 42 - Tekstslide

Geef leerlingen de keuze uit de volgende opdrachten.
 
1:
Maak een vlog over de vrijheid. Waaraan merk je dat jij in vrijheid leeft in Nederland?
Je kunt er voor kiezen om het zelf te vertellen in beeld, of het te laten zien.
Je kunt ook andere mensen vragen stellen over de vrijheid, waaraan ze dat merken en wat ze er van vinden.

Afronding:
Bekijk de vlogs, klassikaal, op het digibord.
Na de vertoning van elk vlog krijgen de makers vragen uit de klas over de betekenis en bedoeling van het filmpje.
● Wat hebben de kijkers geleerd naar aanleiding van de vlog?
● De klas geeft de makers tips en tops.  
 
2:
Houd een interview met iemand over vluchten, of over het leven in een land waar het niet veilig is. Misschien ken je iemand de gevlucht is? Vraag of die persoon daar met jou over wil praten en neem het interview op.
Als je geen vluchteling kent, kun je misschien met je ouders praten of hun ouders, of opa en oma verhalen hadden over de Tweede Wereldoorlog.
extra 
opdracht 2

Slide 43 - Tekstslide

(Deze onderzoeksopdracht kan veel tijd kosten. Reken voor gedegen onderzoek en het delen van de resultaten op ongeveer 2 uur.)
Hoeveel mensen waren er wereldwijd op de vlucht in 2018?
Hoeveel vluchtelingen kwamen er in 2018 aan in Nederland?
Hoeveel mensen waren er op de vlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Maak tweetallen en beantwoord deze vragen:
Uit welke landen komen de meeste asielzoekers naar Nederland?
Hoeveel inwoners telt Nederland?
Hoeveel inwoners telt jouw gemeente?

Slide 44 - Tekstslide

LET OP: Deze onderzoeksopdracht kan veel tijd kosten. Reken voor gedegen onderzoek en het delen van de resultaten op ongeveer 2 uur.
 
Laat de leerlingen in tweetallen op de computer antwoorden vinden op de volgende vragen. Het is daarbij van belang dat leerlingen hun bron vermelden.

● Hoeveel vluchtelingen kwamen er in 2018 aan in Nederland?
● Hoeveel mensen waren er wereldwijd op de vlucht in 2018?
● Hoeveel mensen waren er op de vlucht tijden de Tweede Wereldoorlog?
● Uit welke landen komen de meeste asielzoekers naar Nederland?
● Hoeveel inwoners telt Nederland?
● Hoeveel inwoners telt jouw gemeente?

Vergelijk de antwoorden en de bronnen de leerlingen hebben gebruikt.  

Vermoedelijk vinden de leerlingen allemaal andere antwoorden. Het kan dus goed zijn dat er (veel) discussie ontstaat over cijfers, aantallen en definities. Dat is juist de bedoeling. Het is interessant om te bedenken en te beargumenteren welke bronnen je betrouwbaar vindt en welke je gebruikt.
De uitkomsten van deze opdracht zijn ook bedoeld om het grote, wereldwijde probleem te relateren aan de eigen omgeving.  

Wij baseren ons op deze bronnen: 
 • https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/Vluchtelingenwerk/Cijfers/20190722_vwn_vluchtelingen-in-getallen.pdf
 • https://www.4en5mei.nl/media/documenten/ilseraaijmakers-def(1).pdf
 • En de website van je eigen gemeente

Slide 45 - Tekstslide

LESTIPS BIJ DIT LESMATERIAAL
 
De documentaires, thematiek en fragmenten lenen zich goed voor filosofische gesprekken met en binnen de klas. Onderstaande handleiding met denkvragen en doorvraag-vragen kunnen daarbij van grote toegevoegde waarde zijn. 
Filosoferen over oorlog en vrede:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://f.jwwb.nl/plugin-documents/46a2d62574273654d3f5e3ffe75e7ddedbdc9812.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://f.jwwb.nl/plugin-documents/7d9bf3885a47599fb8b71a180740ec1560791d2f.pdf
 
Staat jouw buurt op de kaart? Vind uit wat er in jouw omgeving speelde in de Tweede Wereldoorlog: https://www.ntr.nl/html/micrio/schooltv/jonginoorlog/
 
Nog een fragment over Engelandvaarders: https://schooltv.nl/video/engelandvaarders-vluchten-voor-de-oorlog-in-nederland/#q=vluchten
 
Televisieserie 13 in de oorlog: https://schooltv.nl/zoekresultaten/?q=13+in+de+oorlog
 
Vluchtelingenwerk biedt een heel lespakket over vluchtelingen: https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/educatie