Leereenheid B les 2 Pedagogische stromingen

Leereenheid 14 B opvoeden en pedagogiek
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Leereenheid 14 B opvoeden en pedagogiek

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud van deze les
- terugblikken van de vorige les.
- uitleg opvoeden, pedagogiek en pedagogische visie
- leereenheid 14 B duidelijkheid
- Aan het werk in de digitale leeromgeving van Thieme       MeulenhoffSlide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
De student kan aan het einde van de les benoemen wat opvoeden en pedagogiek inhoud.

De student kan aan het einde van de les benoemen wat een pedagogische visie is.

De  student weet wat hij/zij moet doen om Leereenheid 14 B te behalen.


Slide 3 - Tekstslide

Opvoeden
Wat is de betekenis van opvoeden?
Wat is het einddoel van opvoeden?
Benoem de vier opvoedingsdoelen van de Wet Kinderopvang ?
Wat is de rol van een opvoeder?

Zoek dit op in het boek van pedagogisch klimaat thema 1 


Slide 4 - Tekstslide

Wat betekent Pedagogiek
A
Opvoedkunde
B
Leren
C
Kinderen
D
Onderwijs

Slide 5 - Quizvraag

Wat is pedagogiek?
Pedagogiek of opvoedkunde is de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel voor zich.

Slide 6 - Tekstslide

pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat is de wijze waarop een sfeer wordt geschapen waarin kinderen zich sociaal, emotioneel en intellectueel kunnen ontwikkelen. Ook wel: opvoedingsklimaat.

Zoek in je boek wat een bijdrage geeft aan een goed pedagogisch klimaat 

Slide 7 - Tekstslide

Pedagogisch klimaat

Slide 8 - Woordweb

Wat is een Pedagogische visie?

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Kent iemand al pedagogen? Of pedagogische visies? 


Verdiep je in de Pedagogische visie op werk en ga na op welke pedagoog of stroming de visie is gebaseerd.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Bekende pedagogen
  1. Celestin Freinet- kinderen zelfbewuste verantwoordelijke burgers, in de buitenwereld leren
  2. Thomas Gordon- gelijkwaardig communiceren met kinderen, ik-boodschap
  3. Janus Korczak- oprichter van de kinderrechtbank, kinderrechten
  4. Maria Montessori- leer mij het zelf te doen.
  5. Rudolf Steiner-  vrije school, ontwikkeling van het gevoelsleven en creatieve vorming als basis.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Afsluiting van de les
Zijn de lesdoelen behaald?

Wat vond je van deze les en vul in op de volgende slide

Slide 16 - Tekstslide

Wat vond je het meest interessant aan de les? Wat neem je mee?

Slide 17 - Open vraag

Verder in de les
Lees thema 1 
Opvoeden en pedagogiek en  Pedagogen en hun visie
Maak daarbij de opdrachten en vul de code op Thieme Meullenhof : 

Slide 18 - Tekstslide