Deel 2 - project fabels en gedichten - voor docent

Welkom bij de online les Nederlands
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo, mavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Deze lessenserie is gemaakt voor leerlingen leerjaar 1 van het vmbo. Wellicht ook geschikt (al dan niet met een kleine aanpassing) voor leerjaar 1 havo en vwo. De leerlingen maken kennis met de eerste Oudnederlandse zin. Ze leren wat een fabel is, dat deze vaak op rijm gezet is en dat er altijd een belangrijke boodschap (moraal) in een fabel zit. De leerlingen weten wat gedichten zijn en hoe gedichten ontstaan zijn. Ze weten hoe een rijmschema van een gedicht eruit ziet. Ook kunnen zij de gedichtvormen Elfje, Haiku, Limerick en naamgedicht herkennen.

Instructies

Onderdelen in deze les

Welkom bij de online les Nederlands

Slide 1 - Tekstslide

Online les Nederlands
1. Instructie- en uitlegmoment - camera aan
2. Zelfwerkmoment - camera mag uit, je blijft online
3. Opdrachten nabespreken en afsluiting - camera aan

- Je mag een tweede device gebruiken wanneer je vragen in LessonUp beantwoordt tijdens het instructiemoment

Slide 2 - TekstslideAfspraken tijdens het zelfwerkmoment
in de online les:


- blijf online
- zet je camera en microfoon uit
- laat het geluid aan staan
- zet je microfoon aan en noem je naam als je een vraag wilt stellen 
- werk aan de opdracht(en)
- zet op het signaal van de docent je camera weer aan

Slide 3 - Tekstslide

PROJECT
fabels en gedichten
deel 2

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen
- Je leert de eerste Oudnederlandse zin

FABELS:
- Je weet wat een fabel is, dat deze vaak op rijm gezet is en dat er altijd een belangrijke boodschap (moraal) in zit.

GEDICHTEN:
- Je weet wat een gedicht is
- Je weet hoe een rijmschema van een gedicht eruit ziet;
- Je kunt een Elfje, Haiku, Limerick en naamgedicht herkennen.

Slide 5 - TekstslideVandaag:

- Terugblik Oudnederlandse zin


- Je maakt kennis met fabels

- Je weet aan het eind van de les wat een fabel is, 

dat deze vaak op rijm gezet is en dat er altijd een belangrijke boodschap (moraal) in zit.


PROJECT fabels en gedichten

Slide 6 - Tekstslide

Hebban olla vogala nestas...

- was een liefdesliedje rond 1100 n. Chr.

- Oudnederlands was een volkstaal die alleen gesproken of gezongen werd

- monniken schreven teksten in Latijn

- hebban olla vogala nestas is de eerste Oudnederlandse zin die opgeschreven is

Slide 7 - Tekstslide

FABELS

Slide 8 - Tekstslide

Wat is een fabel?

- een kort verhaal met een

belangrijke boodschap (moraal).

- er komen vaak dieren in voor die denken, praten en handelen als mensen.

Slide 9 - Tekstslide

Fabel van de vos en de raaf

Een van de bekendste voorbeelden is de fabel van de vos en de raaf. De slimme vos ontfutselt de raaf, die gevoelig blijkt voor vleierij, een stuk kaas.


De moraal is zonder meer toepasbaar op mensen: 

wie zo dom is lovende praatjes te geloven, wordt bedrogen waar hij bij staat.

Slide 10 - Tekstslide

Fabel van de vos en de raaf

De Griekse dichter Aesopus (620 - 560 v. Chr.) schreef de fabel van de vos en de raaf.


De Franse schrijver Jean de la Fontaine

(1621 - 1695 n. Chr.) heeft van deze fabel van Aesopus een rijmversie gemaakt.

Slide 11 - Tekstslide

Fabel van de vos en de raaf
door Jean de la Fontaine

Slide 12 - Tekstslide

Luister naar een hedendaagse vertelling van

de vos en de raaf!

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Fabels - rijmgedichten

Er zijn veel fabels geschreven.


Veel fabels zijn later (door andere schrijvers of dichters) op rijm gezet.

Slide 15 - Tekstslide

De vos en de haan

Slide 16 - Tekstslide

Welke belangrijke boodschap (moraal van het verhaal) zit er volgens jullie in 'de vos en de haan'?

Slide 17 - Open vraag

De twee geiten

Slide 18 - Tekstslide

Welke belangrijke boodschap (moraal van het verhaal) zit er volgens jullie in 'de twee geiten'?

Slide 19 - Open vraag

Opdracht zelfwerkmoment
1. Kijk en luister naar de drie fabels (in LessonUp)
2. Bedenk wat de moraal (wijze les) van elke fabel is
3. Open je portfolio en begin na de inhoudsopgave een nieuw blad (met ctrl Enter)
4. Zet bovenaan de titel 'Fabels en de moraal'
5. Noteer van iedere fabel de titel en schrijf daaronder het moraal van de fabel
6. Versier het blad met passende plaatjes

Slide 20 - Tekstslide

Opdracht nabespreken

Vragen stellen

Les afsluiten
Moraal:
wijze les of boodschap in een fabel

Slide 21 - Tekstslide