Hoofdstuk 1 - Opdracht PQRST sleutel

ABC-analyse
Magazijn inrichten op basis van het ABC-principe
--> op basis van omzet
--> op basis van afzet

  • A-artikelen zijn een kleine groep artikelen die voor groot deel v.d. omzet zorgen. (bijv. 20% v.h. totale artikelbestand, zorgen voor 80% v.d. omzet)     
C-artikel
C-artikelen beslaan 50% van het totale artikelbestand en zorgen voor 5% van de omzet
B-artikel
B-artikelen beslaan 30% van het totale artikelbestand en zorgen voor 15% van de omzet
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
LogistiekMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

ABC-analyse
Magazijn inrichten op basis van het ABC-principe
--> op basis van omzet
--> op basis van afzet

  • A-artikelen zijn een kleine groep artikelen die voor groot deel v.d. omzet zorgen. (bijv. 20% v.h. totale artikelbestand, zorgen voor 80% v.d. omzet)     
C-artikel
C-artikelen beslaan 50% van het totale artikelbestand en zorgen voor 5% van de omzet
B-artikel
B-artikelen beslaan 30% van het totale artikelbestand en zorgen voor 15% van de omzet

Slide 1 - Tekstslide

Maakwerk / huiswerk
Magazijn lay-out en PQRST-sleutel

Beschrijf in eigen woorden (minimaal 15 zinnen) waar de PQRST-sleutel voor staat, waarom deze wordt ingezet om een magazijnlay-out te bepalen en wat het verband is met hst. 1 (beleid, beslissingen)

Slide 2 - Tekstslide

Magazijnlay-out bepalen
  • De inrichting van het magazijn heet magazijnlay-out. 
  • Logistieke processen optimaal laten verlopen is er voor zorgen dat het magazijn zo efficiënt mogelijk is ingericht.
  • Voordat je start moet je juiste gegevens verzamalen over....

Slide 3 - Tekstslide

Crossing (inefficiënt)
* transportwegen lopen over elkaar heen (rommelig en onoverzichtelijk)


Slide 4 - Tekstslide

Gangensysteem
Inrichting v.h. magazijn is van invloed op de route die de LM rijden als ze gg. opslaan en orders verzamelen.

* Hoofdgangensysteem --> stellingen worden gebruikt voor verzamelen van gg. én de opslag
* Tweegangensysteem --> 1 gang gebruik je voor opslag, de 2e gang gebruik je voor het orderverzamelen
* Zijgangensysteem --> meerdere gangen, waardoor er meerdere routes mogelijk zijn 

Slide 5 - Tekstslide

Opslag
* Bepaal welke gg. het beste op welke plaats worden opgeslagen
Indelen op basis van:
* werkvoorraad en bulkvoorraad
* omloopsnelheid
* fysieke eigenschappen
* opslagcondities
* te verrichten grijphandelingen
* opslagmethode: vaste of vrije locatie

Slide 6 - Tekstslide

Werkvoorraad en bulkvoorraad
Voorraad: gg. die in het magazijn opgeslagen liggen
*
Werkvoorraad: gg. die liggen op grijp- of picklocatie
* grijpvoorraad
* pickvoorrraad
Bulkvoorraad: locatie waarvan de werkvoorraad wordt aangevuld 
* reservevoorraad

Slide 7 - Tekstslide

Omloopsnelheid - Fysieke eigenschappen
Omloopsnelheid: het aantal keren dat de voorraad in een bepaalde periode wordt verkocht

Artikelen of artikelgroepen met een hoge omloopsnelheid liggen ....... ?
-------------------------------------------------------------------------------------
Fysieke eigenschappen: fysieke eigenschappen zijn medebepalend voor de plaats die ze in het magazijn krijgen.

Volume - klein- of langgoed - stapelbare gg. - breekbare gg.

Slide 8 - Tekstslide

Opslagconditie - Te verrichten grijphandelingen
Opslagconditie: sommige gg. hebben speciale opslagcondities nodig
Diepvries - medicijnen - korte houdbaarheid - gevaarlijke stoffen

Vergeet ook niet het transport en op- en overslagedeelte niet!
-------------------------------------------------------------------------------------
Te verrichten grijphandelingen: 

Het kan zijn dat je een magazijnindeling maakt op basis van grijphandelingen. Orderverzamelfrequentie of artikelgroepen bij elkaar

Slide 9 - Tekstslide

Opslagmethode: vaste of vrije locatie
Voordelen?
Nadelen?

Slide 10 - Tekstslide

FIFO, LIFO en 

Slide 11 - Tekstslide