B3 BPA1 les 4: opfrissing

Wat zie jij als voordeel om
aan de kwaliteit
van de opvang te werken
Voor jezelf / de ouders / de collega's
1 / 13
volgende
Slide 1: Woordweb
KinderzorgSecundair onderwijs

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Wat zie jij als voordeel om
aan de kwaliteit
van de opvang te werken
Voor jezelf / de ouders / de collega's

Slide 1 - Woordweb

Kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit heeft een langdurig effect op de ontwikkeling van kinderen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 2 - Quizvraag

Elk kinderopvang initiatief moet een kwaliteitsbeleid hebben. Ook initiatieven met minder dan 19 plaatsen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quizvraag

Het gebruik van een zelfevaluatie instrument is verplicht
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quizvraag

Ouders hun kijk op de kwaliteit van de opvang is
A
objectief
B
subjectief

Slide 5 - Quizvraag

Wat zijn de voorwaarden tot een kwalitatieve opvang?

Slide 6 - Open vraag

De PDCA-cirkel gebruik je om...
A
Naar de tevredenheid van ouders te peilen
B
Systematisch aan kwaliteit te werken

Slide 7 - Quizvraag

Je bent verplicht om de kwaliteit in je opvang te controleren...
A
Niet juist: het is geen verplichting maar wordt sterk aanbevolen
B
Jaarlijks
C
Tweejaarlijks
D
Vijfjaarlijks

Slide 8 - Quizvraag

Wie heeft een kwaliteitshandboek nodig?
A
Alle opvanginitiatieven die opvang tegen betaling organiseren
B
Gezinsopvang
C
Alle opvanginitiatieven die opvang organiseren vanaf 19 plaatsen

Slide 9 - Quizvraag

De PDCA cirkel zit verwerkt in de zelfevaluatie instrumenten zoals
ZIKO en MEMOQ
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Wie controleert de pedagogische kwaliteit?
A
Kind en Gezin
B
De zorginspectie

Slide 11 - Quizvraag

Elke kinderopvanginitiatief dat erkend is door of onder toezicht valt van kind en gezin MOET aan kwaliteitszorg doen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quizvraag

Ik vond deze opfrissing ...
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 13 - Poll