Workshop Windesheim Praktijkonderwijs

Uitdagend Praktijkonderwijs
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
StudielessenPraktijkonderwijsLeerjaar 1

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Uitdagend Praktijkonderwijs

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorstelronde

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over
het Praktijkonderwijs?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Voor wie is Praktijkonderwijs?
 • Voor lln. met een IQ tussen de 60-85
 • Leerachterstanden op 2 van de 4 leergebieden
 • Lln. krijgen een TLV voor Praktijkonderwijs

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe werkt het Praktijkonderwijs?
 • Kleine klassen (maximaal 15 leerlingen)
 • Persoonlijke mentor/ coach
 • Veel praktijklessen minder theorie
 • Intensieve begeleiding  

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het doel van praktijkonderwijs
 • Toe leiden naar werk of vervolgopleiding
 • Maatwerk en gepersonaliseerd leren zijn kenmerkend
 • Wonen, werken, burgerschap en vrije tijd
 • Zo zelfstandig mogelijk functioneren binnen de maatschappij

Slide 6 - Tekstslide

Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of een vervolgopleiding. Maatwerk en gepersonaliseerd leren zijn kenmerkend: elke leerling volgt een eigen leerroute, die aansluit bij wat hij of zij kan en graag wil. Theorie wordt tot leven gebracht en verdiept door middel van praktische vakken en stages.
Het Praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op voor de leerlingen belangrijke thema’s: wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Leerlingen leren binnen deze thema’s zo goed en zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de school en in de maatschappij.
Leerlingen in het praktijkonderwijs leren niet alleen uit boeken maar vooral door te doen. In de bovenbouw vormt de stage een belangrijk onderdeel van het leerproces. Een goede stage is vaak de basis voor een reguliere baan.
Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel stroomt door naar het mbo voor een vervolgopleiding.
Praktijklessen (12 lesblokken)
 • Koken
 • Metselen
 • Hout
 • Metaal
 • Schilderen
 • Groen
 • Detailhandel/logistiek
 • Facilitair
 • Gym
 • CKV
Theorielessen (6 lesblokken)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Burgerschap
 • Engels (eerste klas)
 • LOB

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Welke rol kan jij als assistent vervullen binnen het praktijkonderwijs?

Maak in groepjes van 3 a 4 personen het werkblad.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evalueren
Vertel kort wat je bedacht hebt.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies