Les 12: Hofcultuur: het Franse hof (dans, theater)

Het 
Franse 
hof 

Lodewijk 
XIV

Dans &
Theater

1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Het 
Franse 
hof 

Lodewijk 
XIV

Dans &
Theater

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In Italië zagen we:
 • De Homo Universalis en het Humanisme
 • De ontwikkeling van Renaissance naar de Barok
 • De kunstenaar als 'rockster'
 • De invloed van de familie de Medici (Florence) en de paus / katholieke kerk (Rome)
 • Opkomst van de opera
 • meer drama in de kunst van de barok


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vooraf ging:
cultuur komt via Italië het Franse hof binnen
Catharina de Medici neemt in 1533 musici en dansmeesters mee vanuit Italië en investeert veel in kunst en cultuur.
Hofbanketten worden in deze tijd voorzien van maskerades: combinaties van zang, dans, spel en pantomime. Meestal met muziek van de Vlaamse Meesters. Tussen de eetpartijen door zijn er Hoofse dansen (o.a. Basse Danse). Ook geleend van de Italianen: balletti 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

'L'État, c'est moi' =
De staat, dat ben ik!


 • De wil van de koning is wet: absolutisme
 • Deze macht is door God gegeven. 
 • Daarmee is de koning onfeil- en onschendbaar (want hij voert Gods wil uit).
 • Lodewijks bezigheden: grootse feesten geven, dansen, oorlog voeren
Lodewijk XIV
Vorst van 1661 - 1715

Slide 7 - Tekstslide

Lodewijk XIV was nog een kind en zijn moeder, met kardinaal Mazarin regeerden namens hem.

Problemen in Frankrijk:
1 Oorlog met Spanje die veel geld kostte.
2 Staatskas was leeg.
Gevolgen problemen:
1 Belastingen verhogen
2 opstanden in Frankrijk van vooral de adel, Lodewijk moest vluchten maar Mazarin won met leger uiteindelijk.
0

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Versailles
Hier zie je de Spiegelzaal van Versailles. Dit is de centrale ruimte waarin paleis en tuin elkaar ontmoeten en waarin de opkomende zon 's ochtends naar binnen schijnt. Door de toepassing van spiegels en glas (kostbaar!) wordt deze ruimte nog indrukwekkender.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hofballet bij Lodewijk XIV

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dans aan het hof
 • Dans is de belangrijkste kunstvorm aan het hof
 • Lodewijk in de hoofdrol, mee mogen dansen = statusverhogend
 • Mythologische onderwerpen

 • Horizontaal, statig, rustig, elegant
 • 2 hoofdvormen: ballet comique (nadruk op acteren) en balletopera 
 • vaak mengvorm van theater, muziek, dans, voordracht, mime

 • Lodewijk start eerste dansacademie (gevolgen?)

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Invloed van de academie voor dans:
Professionalisering, fysieke vaardigheden moeilijker.

Wordt podiumkunst met toeschouwend publiek.

5 posities met als basis 'en dehors' worden vastgelegd.

Ontwikkeling van de dansnotatie

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ballet de la nuit, 1653
 • Lodewijk 15 jaar oud
 • Danst in navolging van zijn vader als Apollo
 • Wordt vergezeld door 7 deugden: Eer, Gratie, Liefde et cetera
 • Muziek: Italiaanse componist Lully

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Kijken naar dans: 
oefenen


Tijd
Kracht
Ruimte

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

van het lichaam

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De koning wil met zijn danskunsten macht uitstralen. Door welke dansante middelen (tijd, kracht, ruimte) gebeurt dat?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hofdans vs. hofballet
Benoem 4 verschillen tussen hofdans (L) en hofballet (R).

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten balletten
Komedieballet: 
Satirisch, komisch toneelstuk, afgewisseld met gedanste tussenstukken (divertissementen). Voorbeeld: 'Le Bourgeois Gentilhomme'. Nadruk ligt op acteren, niet op dans. Doorlopende verhaallijn (i.t.t. traditioneel hofballet, wat uit losse scènes (entrees) bestaat). 

Balletopera:
Serieuze theatervorm waarin dans, zang, muziek, toneel en spectaculaire vormgeving (kostuums, decors) samenkomen. Vaak mythologisch verhaal.
Voorbeeld:  'Cadmus et Hermione' (1673). Geen onderscheid tussen gesproken toneelscènes en scènes met muziek, zang en dans. (Zie video op volgende slide)Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Molière en Lully

 • Jean-Baptiste Molière: Toneelschrijver aan het Franse hof.
Schreef komedie met satirische kritiek op adel en geestelijken, gebaseerd op commedia dell'arte. In zijn balletkomedie wordt ballet op logische wijze in het verhaal verweven. Pantomime versterkt het komische karakter. Decor en effect zijn spaarzaam. Molièrere was naast schrijver ook danser en acteur.

 • Jean-Baptiste Lully: Componist aan het Franse hof, stond zeer dicht bij de koning.
Componeerde muziek voor vele balletten en opera's . Was zelf ook danser.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vragenblok 8 - komedieballet
Le Bourgeois Gentilhomme

2 laptops per duo: op 1 het vragenblok (Lambo), op laptop 2 LessonUp antwoorden noteren.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 1

Leg uit waarom de titel 'burgerlijke edelman' in de ogen van de hovelingen lachwekkend is.

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 2

Leg uit waarom Lodewijks dagelijks leven ook op een theatervoorstelling lijkt. Noem 2 aspecten.

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 3

Noem nog vier aspecten waardoor dit deel de nadruk krijgt.

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 4

Hoe komt het dat de muziek van Lully in het tweede fragment beter op zijn plaats is dan in het eerste fragment? Betrek beide fragmenten in je antwoord.

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 5

Leg aan de hand van de drie fragmenten uit hoe in Molières stuk aspecten van de Turkse cultuur worden bespot.

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 6

Noem een belangrijk verschil tussen het traditionele hofballet (vergelijk het ballet van de Zonnekoning) en balletkomedie.

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 7

Waarom nemen Lodewijk en de andere hovelingen geen deel aan de balletkomedies en wel aan het hofballet?

Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 8

Noem 2 aspecten uit de ontwikkeling van de danskunst die de academie bevorderde.

Slide 34 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Video

Deze slide heeft geen instructies

De spiegelzaal

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Openbaar Toegankelijk
De burgerij was welkom op Versailles. Hoe meer aanzien je had, hoe groter de kans dat je bij de koning in de buurt mocht komen. Het opstaan en avondritueel van Lodewijk was er een in de vorm van een toneelstuk met toeschouwers. Als je geluk hebt, mag je tijdens een diner zijn servet vasthouden...
Op maandag, woensdag en vrijdag is er 'bonte avond' (L noemt het appartements) in het paleis, wanneer er gekaart, gegeten, gebiljart en gedanst wordt.

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Video

Deze slide heeft geen instructies