Speaking and Literature : Topic Love

5 HAVO WEEK 2/TERM 2
Week 46 (November 16 - 17)

Lesson 1: Speaking & Literature | chapter 1: Love
Lesson 2: Reading | Alquin Text 1: Don't Feed The Troll A - F
Study exam vocabulary unit 6.


1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

5 HAVO WEEK 2/TERM 2
Week 46 (November 16 - 17)

Lesson 1: Speaking & Literature | chapter 1: Love
Lesson 2: Reading | Alquin Text 1: Don't Feed The Troll A - F
Study exam vocabulary unit 6.


Slide 1 - Tekstslide

Topic 1: LOVE

Slide 2 - Tekstslide

At Lunchtime/ A Story of Love 
By Roger McGough

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

What is the theme/message of this poem?

Slide 5 - Open vraag

Snowflakes

by
Louisa Campbell

Slide 6 - Tekstslide

What is the theme/ message from the short story Snowflakes?

Slide 7 - Open vraag

What are the Literary Periods?
A
Contemporary
B
Modern
C
Postmodern

Slide 8 - Quizvraag

What is the Thematic link between the poem 'At Lunchtime' and the short story 'Snowflakes'?

Slide 9 - Open vraag

Shakespeare
Lived in the Renaissance - 1600
wrote 150 sonnets
sonnet: ab ab cd cd ef ef gg
14 lines
Iambic pentameter
Text

Slide 10 - Tekstslide

This is one of Shakespeare's sonnets turned into a rap. 
Watch and learn.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

What is the theme/message of Shakespeare's sonnet 18?

Slide 13 - Open vraag

The Aged Mother
by Matsuo Basho

Slide 14 - Tekstslide

What are the Literary Periods?
A
Middle English and Neo classical
B
Renaissance and Neoclassical
C
Renaissance and Modern
D
Modern and Postmodern

Slide 15 - Quizvraag

What is the theme/message?

Slide 16 - Open vraag

Alquin!
Bring Alquin!

Slide 17 - Tekstslide

Don't Feed the Troll...
Do A/B /D/E/F

Slide 18 - Tekstslide

What is the best
thematic link between 'Sonnet 18' and 'The Aged Mother'?
A
Love conquers all
B
One can find solace in Nature
C
Everything and everybody in life matters
D
Unconditional love is precious

Slide 19 - Quizvraag

What exactly is a troll?

Slide 20 - Open vraag

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Waarom wil Peter Attia een machine uitvinden die hem een elektrische schok kan geven?

Slide 23 - Open vraag

Hoeveel mensen in the U.S. zijn slachtoffer van online misbruik?

Slide 24 - Open vraag

Welke 3 strategiën om om te gaan met internet trollen worden er genoemd?

Slide 25 - Open vraag

Wat is volgens de tekst een mogelijk gevolg voor een slachtoffer van trolling?
A
Het slachtoffer neemt wraak op de troll
B
Het slachtoffer gaat ook trollen
C
Het slachtoffer voelt dat hij zichzelf bekritiseert

Slide 26 - Quizvraag

Waarom zijn trollen 'not like your loved ones' ? regel 34.

Slide 27 - Open vraag

Wat is abnormaal aan de persoonlijkheid van een trol? Regel 39-49

Slide 28 - Open vraag

Waarom vergroot de 'troll-to-normal-ratio' steeds in online platforms?

Slide 29 - Open vraag

Waarom is het weggaan van sociale media net als het wegdoen van je telefoon 20 jaar geleden? regel 80-81

Slide 30 - Open vraag

Wat zijn aanwijzingen dat jezelf een trol bent? r. 138

Slide 31 - Open vraag

Wat wordt bedoeld met 'pull the plug on your cyberself' ?

Slide 32 - Open vraag