3hv-6.1.2

6.1 Organismen en hun omgeving

Op tafel:
Laptop (lessonup opstarten)

Telefoon in (telefoon)tas
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

6.1 Organismen en hun omgeving

Op tafel:
Laptop (lessonup opstarten)

Telefoon in (telefoon)tas

Slide 1 - Tekstslide

Planning
  • Herhaling
  • Leerdoelen
  • Uitleg
  • Zelfstandig werken
  • Volgende keer

Slide 2 - Tekstslide

Biotisch
Abiotisch
Wind
Lucht
Zuurstof
Water
Grond
Roofvijanden
Soort
genoten
Plant
Bacterie
Voedsel

Slide 3 - Sleepvraag


Hoe noem je het geheel van alle biotische en abiotische factoren in een bepaald gebied? 
A
Ecosysteem
B
Ecologie
C
Abiotische factoren
D
Biotische factoren

Slide 4 - Quizvraag

Zet de niveaus van de ecologie in de juiste volgorde van groot naar klein
Groot
Klein
Biosfeer
Ecosysteem
Individu
levensgemeenschap
populatie

Slide 5 - Sleepvraag

Leerdoelen
  • Je kunt de invloeden op organismen indelen in biotische en abiotische factoren.
  • Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven.
  • Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven.

Slide 6 - Tekstslide

Ecosysteem

Slide 7 - Tekstslide

Voedselketen
Voedselketen= een reeks soorten waarbij elke soort een voedselbron is voor de volgende soort

Slide 8 - Tekstslide

Voedselketen
Kijk naar het filmpje (volgende slide)
Maak een voedselketen met  minimaal 3 schakels

Schakels= voedselbronnen/ organismen

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Noteer hier jouw voedselketen

Slide 11 - Open vraag

Voedselketen
1ste Schakel - plant (maakt zelf energie)

2de Schakel - planteneter

3de 4de  5de Schakel  - alleseter of vleeseter

Slide 12 - Tekstslide

Voedselweb
In een ecosysteem lopen meerder voedselketens door elkaar

Slide 13 - Tekstslide

Op welk plaatje zie je een voedselketen?
A
B
C

Slide 14 - Quizvraag

1

Slide 15 - Video

00:41
Maak een voedselweb bij het volgende stukje van de video

Slide 16 - Tekstslide

Voedselweb:

Slide 17 - Tekstslide

Voedselrelaties:
- Piramide van aantallen
- Piramide van biomassa
- Accumulatie van gif

Slide 18 - Tekstslide

Piramide van aantallen

Aantal individuen wordt meestal kleiner, maar niet altijd

Slide 19 - Tekstslide

Piramide van aantallen
1 havik 

100 koolmezen

100.000 rupsen

1 eikenboom

Slide 20 - Tekstslide

Piramide van biomassa
Biomassa: totale hoeveelheid energierijke stoffen in een organismen
Elke stap naar boven gaat er energie verloren aan verbranding en afvalstoffen.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Verschil tussen de piramides
Deze is altijd piramidevorm!

Slide 23 - Tekstslide

Accumulatie
Wat nou als onderin een voedselketen een gifstof wordt opgenomen (door gifstoffen in de bodem of bestrijdingsmiddelen), wat gebeurt er dan in de voedselketen?
De stoffen zijn niet door een plant/ dier af te breken.

Slide 24 - Tekstslide

Accumulatie

Hoger in de voedselketen blijft de hoeveelheid gifstoffen gelijk maar de hoeveelheid biomassa neemt af.

Slide 25 - Tekstslide

Accumulatie

De organismen hoger in de voedselketen gaan dood aan gifstoffen die veel eerder in de keten zijn opgenomen.

Slide 26 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Wat: Maak opdrachten in online boek:
                   6.1: 1 t/m 4 + 6 t/m 8
Hoe: Individueel
Hulp: De tekst
Klaar: - Samenvatting/begrippenlijst maken 6.1
             - Extra oefeningen maken 6.1
             - Flitskaarten 6.1
             -Ander huiswerk

Slide 27 - Tekstslide

Volgende keer
Weektaak:
Opdr. online boek 6.1: 1 t/m 4 + 6 t/m 8

Volgende les:
6.2
Slide 28 - Tekstslide