130121

Welkom!
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Today´s lesson
- Continue with the present perfect
- Homework

Slide 2 - Tekstslide

How do you make the 'present perfect'?
...... + ....... + ....... = present perfect

Slide 3 - Open vraag

Present perfect
onderwerp + vorm van 'to have' + voltooid deelwoord.

I/you/we/they       have      ww/ed of onrg ww
                           He/she/it            has        ww/ed of onrg ww                                          

Slide 4 - Tekstslide

I ......... (walk) 10 miles, I'm tired now!

Slide 5 - Open vraag

She ............. (buy) a new car.

Slide 6 - Open vraag

Signaalwoorden
Present perfect

  • Just:          I have just finished my homework.
  • Already:   He has already seen that movie.
  • (not) yet:  We haven't heard from them yet.

Slide 7 - Tekstslide

Just
- Om aan te geven dat iets net gebeurd is.
- 'just' komt tussen de vorm van 'to have' en het werkwoord.

They have just finished their project.
The movie has just ended.

Slide 8 - Tekstslide

Already
- Om aan te geven dat iets al gebeurd is.
- 'already' komt tussen de vorm van 'to have' en het werkwoord.

He has already cooked dinner.
They have already been to that show.

Slide 9 - Tekstslide

(not) yet
- Om aan te geven dat iets nog niet gebeurd is.
- (not) wordt toegevoegd aan de vorm van 'to have'
        hasn't                haven't
- 'yet' komt aan het einde van zin.

I haven't found my phone yet.
It hasn't rained yet.

Slide 10 - Tekstslide

We can eat pizza now,
the delivery has ...?... arrived!
A
Already
B
Just
C
not yet

Slide 11 - Quizvraag

I have ...?... done my homework
A
Just
B
Already
C
not yet

Slide 12 - Quizvraag

He has ...?... cooked dinner so we don't have to do it.
A
Already
B
Just
C
Not yet

Slide 13 - Quizvraag

I haven't finished my homework ...?... .
A
Yet
B
Just
C
Already

Slide 14 - Quizvraag

Make a sentence with the present perfect and 'just' about the picture. Use the these words:

Slide 15 - Tekstslide

He - just - win - the race

Slide 16 - Open vraag

Just
- Om aan te geven dat iets net gebeurd is.
- 'just' komt tussen de vorm van 'to have' en het werkwoord.

He has just won the race.

Slide 17 - Tekstslide

Make a sentence with the present perfect and
'(not) yet' about the picture. Use the these words:

Slide 18 - Tekstslide

They - finish - the race - not yet

Slide 19 - Open vraag

(not) yet
- Om aan te geven dat iets nog niet gebeurd is.
- (not) wordt toegevoegd aan de vorm van 'to have'
        hasn't                haven't
- 'yet' komt aan het einde van zin.

They haven't finished the race yet.

Slide 20 - Tekstslide

Make a sentence with the present perfect and already about the picture. Use the these words:

Slide 21 - Tekstslide

He - already - cook - one hamburger

Slide 22 - Open vraag

Already
- Om aan te geven dat iets al gebeurd is.
- 'already' komt tussen de vorm van 'to have' en het werkwoord.

He has already cooked one hamburger.

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

That's it for today
no homework for this lesson!

Slide 25 - Tekstslide