Herhaling PW biologie juni

Thema 6: waarneming, regeling en gedrag
Basisstof 1: reageren op je omgeving
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
biologieSecundair onderwijs

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Thema 6: waarneming, regeling en gedrag
Basisstof 1: reageren op je omgeving

Slide 1 - Tekstslide

Wat moet je na deze les weten
- Wat het zenuwstelsel is;
- Wat de functie van het zenuwstelsel is;
- Wat prikkels zijn, wat impulsen zijn en wat een reactie is.

Slide 2 - Tekstslide

De Hersenen
Het RuggemergDe zenuwen

Slide 3 - Tekstslide

Hersenen
Ruggemerg
Zenuwen

Slide 4 - Sleepvraag

Prikkels en impulsen
- Wat is een zintuig en wat zijn dan zintuigcellen?
- Wat is volgens jou een prikkel;
- Wat is volgens jou een impuls;

Slide 5 - Tekstslide

Wat is een impuls?

Slide 6 - Open vraag

Zet in meest logische volgorde:
-impuls -prikkel -zintuig -hersenen-impuls -reactie
A
-prikkel-impuls-reactie-impuls-zintuig-hersenen
B
-impuls-hersenen-zintuig-prikkel-impuls-reactie
C
-zintuig-impuls-impuls-hersenen-prikkel-reactie
D
-prikkel-zintuig-impuls-hersenen-impuls-reactie

Slide 7 - Quizvraag

Hoe noemen we hersenen en ruggenmerg samen?
A
Animaal zenuwstelsel
B
Perifeer zenuwstelsel
C
Centraal zenuwstelsel
D
Autonoom zenuwstelsel

Slide 8 - Quizvraag

Wat is een prikkel?

Slide 9 - Open vraag

Reageren
Wat is een reactie;
Wanneer reageer je eigenlijk?

Slide 10 - Tekstslide

De functie van het zenuwstelsel


- Alles wat je zintuigen waarnemen;
- Alle impulsen;
- Alles wat je denkt;
- Alles wat je doet.

Slide 11 - Tekstslide

Huiswerk
T Lz blz 46 t/m 48 Opdr 2a t/m 3

Klaar? Test jezelf
Opdracht 1
Practicum (opdr 4)

http://www.schooltv.nl/video/bio-bits-afl-9-zenuwstelsel/


Slide 12 - Tekstslide