p16A check

pallas 16

wat weet je nog van de inhoud van tekst 16A?
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksWOMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

pallas 16

wat weet je nog van de inhoud van tekst 16A?

Slide 1 - Tekstslide

tekst 16A in de grot

Slide 2 - Woordweb

In welke tijd(en) kun je mediale vormen ook passief vertalen?
A
praesens
B
imperfectum
C
aoristus

Slide 3 - Quizvraag

Welke vertaling(en) van het vormpje ἐλυετο is/zijn correct?
A
hij maakte los
B
hij maakte los voor zichzelf
C
hij maakte zichzelf los
D
hij werd losgemaakt

Slide 4 - Quizvraag

Dus:
een praesens of imperfectum mediaal van ww. die niet medium tantum zijn kun je vertalen:
- reflexief
- met eigenbelang
- passief

Slide 5 - Tekstslide

de vorm ἐλυσατο kun je dus vertalen:
A
hij maakte los
B
hij maakte zichzelf los
C
hij maakte los voor zichzelf
D
hij werd losgemaakt

Slide 6 - Quizvraag

dus:
in de aoristus kun je mediale vormen NOOIT passief vertalen. De aoristus heeft een eigen passieve vorm

Slide 7 - Tekstslide

In een passieve zin kun je in het Grieks aangeven door wie iets is/werd gedaan door:
A
een losse genitivus
B
een losse dativus
C
ὑπο + gen.
D
ὑπο + dat.

Slide 8 - Quizvraag

bijv.: θεραπευομαι ὑπο της μητρης

Slide 9 - Open vraag

In een passieve zin kun je in het Grieks weergeven waardoor is is/werd gedaan door
A
een losse genitivus
B
een losse dativus
C
ὑπο+ gen.
D
ὑπο + dat.

Slide 10 - Quizvraag

Dat heet een dativus causae.
Dus: λιθῳ ἐβλαπτου

Slide 11 - Open vraag