Passive sentences

Passive or Active?
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Passive or Active?

Slide 1 - Tekstslide

ACTIVE= He is stealing a bike.
ACTIVE
ONDERWERP = WIE /WAT het doet staat vooraan de zin.

Slide 2 - Tekstslide

PASSIVE: The bike is stolen.
PASSIVE
DE ACTIE  staat vooraan. NIET wie het doet

Slide 3 - Tekstslide

In het Nederlands:
Active sentence --> actieve/bedrijvende zin
Passive sentence --> passieve/lijdende zin

De leerlingen plagen de docent.
De docent wordt geplaagd (door de leerlingen).

Slide 4 - Tekstslide

Het verschil tussen passief en actief
The dog bites the man --> The man was bitten by the dog.

The teacher hit the pupil --> the pupil was hit by the teacher

Slide 5 - Tekstslide

What is the subject in this sentence?
The lion bit the man.
(Onderwerp)
The lion bit the man.

Slide 6 - Open vraag

What is the object in this sentence?
The lion bit the man.

Slide 7 - Open vraag

Wanneer gebruik je de passive?
De passive wordt gebruikt als de nadruk niet ligt op wie iets doet, maar wel op wat er gedaan wordt. De handeling is belangrijker dan degene die het doet. Of: je weet helemaal niet wie het doet. Bijvoorbeeld:

The package was delivered yesterday. (het doet er niet toe door wie).
My bike has been stolen. (je weet niet door wie)


Slide 8 - Tekstslide

Hoe herken je een passive?
 1. Staat er een vorm van 'to be'?
  (am/are/is/was/were)
 2. Staat daarna een voltooid deelwoord? (played, broken etc.)
 3. Staat daarna 'by ....'? Zoniet, kun je 'by zombies' erachter 
  zetten?
Als aan deze 3 voldaan is  -->  het is een passive!
The poor girl was killed (by zombies).

Slide 9 - Tekstslide

'The search will be stopped because of the storm.'
A
Passive
B
Active

Slide 10 - Quizvraag

'The friends have been looking forward to meeting her.'
A
Passive
B
Active

Slide 11 - Quizvraag

'Cricket is played in Australia.'
A
Passive
B
Active

Slide 12 - Quizvraag

'This room has been painted blue.'
A
Passive
B
Active

Slide 13 - Quizvraag

'Boys like to play soccer.'
A
Passive
B
Active

Slide 14 - Quizvraag

The Government is planning a new road near my house.
A
passive
B
active

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Link

Slide 17 - Link

Slide 18 - Link

From active to passive...
Om een actieve zin passief te maken, moet het lijdend voorwerp vooraan in de zin komen te staan, als onderwerp van de passieve zin.
The cat chases the mouse.

'The mouse' wordt onderwerp van de passieve zin --> komt vooraan te staan
'chases' is een present simple --> present simple van "to be" --> is
gevolgd door het voltooid deelwoord van 'chase' --> chased
The mouse is chased by the cat.

onderwerp
lijdend voorwerp
onderwerp

Slide 19 - Tekstslide

Van active naar passive: 4 stappen
 1. Zet het nieuwe onderwerp vd zin voorop: dit was het lijdend vw of meewerkend vw van de actieve zin.
 2. Kijk in welke tense de actieve zin staat.
 3. Gebruik deze tense om het ww ‘to be’ te vormen in de nieuwe zin.
 4. Zet het voltooid deelw. erachter van het hoofdww.
  5. Alleen indien nodig: zet 'by...' erachter 

Slide 20 - Tekstslide

Actieve zinnen Passief maken 1
Present simple + Past simple
Vorm van to be + voltooid deelwoord

I deliver the post every day --> The post is delivered every day (by me)
He asked me to do this --> I was asked to do this (by him)

Slide 21 - Tekstslide

Voltooid deelwoord:
 • regelmatige ww:  hele ww + ed   (play  -->  played)
 • onregelmatige ww: 3e vorm   (fly  --> flew)

Slide 22 - Tekstslide

Thanos ___________ ___________ by the mightiest 
heroes  of the Earth.
is
are
was
being
be
defeated
defeat
been

Slide 23 - Sleepvraag

___________ your room __________  ___________ yet?
is
has
was
cleaned
has
have
platypus
been

Slide 24 - Sleepvraag

My broken tap ___________   ___________   _________ now.
is
repaired
was
being
be
fix
repair
been

Slide 25 - Sleepvraag

The secretary writes an email

The musicians play another song
The emails are sent by the secretary now
The songs are played in a different order
Active
Passive

Slide 26 - Sleepvraag

Make a passive sentence:
Lots of books ... (read) by children in 1890.
A
are read
B
is read
C
were read
D
have been read

Slide 27 - Quizvraag

Make a passive:
Lots of books ... (buy) by my father every year.
A
are bought
B
is bought
C
were bought
D
have been bought

Slide 28 - Quizvraag

Make a passive:
Lots of books ...(read, not) by those children yet.
A
aren't read
B
isn't read
C
weren't read
D
haven't been read

Slide 29 - Quizvraag

Make a passive:
Lots of books ...(read, not) by those children yet.
A
aren't read
B
isn't read
C
weren't read
D
haven't been read

Slide 30 - Quizvraag

Change into the passive:
We feed the animals every day.

Slide 31 - Open vraag

Change into the passive:
The storm has destroyed the village.

Slide 32 - Open vraag

Change into the passive:
The RSPCA rescued three cats.

Slide 33 - Open vraag

Slide 34 - Video