Les 3 - 2.3,2.4,2.5

Ontwikkelingspsychologie 
 2022-2023
Leerjaar 2 
Nynke van de Voorde
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontwikkelingspsychologie 
 2022-2023
Leerjaar 2 
Nynke van de Voorde

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
Vorige keer
Theorie vandaag:
Thema 2.3 t/m 2.5 
Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Vorige keer 
Boek OA: thema 2.1, 2.2 


Slide 3 - Tekstslide

De leerling volgt de uitleg van de leerkracht en gaat daarna direct aan de slag. Ze pakt haar boek en schrift en maakt de opgaven. We hebben het hier over een...
A
Instructiegevoelige leerling
B
Instructieafhankelijke leerling
C
Instructieonafhankelijke leerling
D
Directe instructie

Slide 4 - Quizvraag

De leerkracht vertelt de klas dat de leerlingen aan hun rekentaak beginnen, daarna mogen ze verder met de weektaak. Dit komt uit een..
A
Didactisch groepsplan
B
Groepsplan gedrag
C
Pedagogisch groepsplan

Slide 5 - Quizvraag

2.3 Groepsplan/Handelingsplan
Groepsplan: welke doelen je binnen de klas wilt behalen.
Handelingsplan: welke doelen je wilt halen m.b.t. één leerling.

- Ontstaat vanuit specifieke leer- of ontwikkelbehoefte.
- Het kind vind iets moeilijk op het gebied van:
   Leren, gedrag of groepsproces

Slide 6 - Tekstslide

2.4 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Augustus 2014: Wet op passend onderwijs
 • Leerlingen met een rugzakje mogen met wat extra hulp deelnemen aan het regulier onderwijs.

Invoering
 • Ontwikkelingsperspectiefplan  
          Handelingsplannen worden voor deze leerlingen vervangen door OPP’s.       

Een plan waarin staat hoe de leerling zich zal ontwikkelen.
 • Doelen opgesteld

Slide 7 - Tekstslide

2.4 Speciaal onderwijs
Speciaal onderwijs (SO)​
Speciaal basisonderwijs (SBO)​ 
Voorgezet speciaal onderwijs (VSO)​ 
Praktijkonderwijs (PRO)​ 

 • OPP is verplicht bij speciaal onderwijs​ 
 • Persoonlijk plan voor elke leerling​
 • Ontwikkelingsperspectieven per leerling erg verschillend​ 
 • OPP geeft leerkracht houvast​ 
 • Leren en ontwikkelingsperspectief inzichtelijk voor ouders.​


Slide 8 - Tekstslide

2.4 Wet- en regelgeving
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 • Je mag alleen gegevens verzamelen die relevant zijn.

Slide 9 - Tekstslide

2.4 Schoolplan
Schoolplan
 • Voor 4 jaar wordt beschreven waaraan wordt gewerkt en hoe.
 • Welk beleid.
 • Welke visie.
 • Protocollen (pestprotocol)
 • Met welke methodes wordt gewerkt?
                     Hoe? -> Groepsplan, handelingsplan en OPP’s.

Slide 10 - Tekstslide

2.5 Ambulante begeleiding
Ambulant begeleider
 • Begeleider, ingehuurd door school, om kind te begeleiden.
 • Speciale expertise.
 • Leerlingen met een LGF (leerling gebonden financiering) heeft recht op een ambulante begeleider
LGF krijgt een leerling die anders in het speciaal onderwijs had gezeten maar nu in het basisonderwijs door ‘de wet op passend onderwijs’.

Slide 11 - Tekstslide

Vragen?
Fijn weekend!!

Slide 12 - Tekstslide