7.2 Ontstaan van nieuwe soorten (Deel 1)

Hoofdstuk 7 Evolutie
7.2 Onstaan van nieuwe soorten (deel 1)
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 7 Evolutie
7.2 Onstaan van nieuwe soorten (deel 1)

Slide 1 - Tekstslide

Programma
 • Leerdoelen
 • Bibliotheek-tijd
 • Uitleg
 • Verwerken

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
1. Je kunt uitleggen wat natuurlijke selectie inhoudt aan de hand van de begrippen struggle for live en survival of the fittest
2. Je kunt voorbeelden noemen van natuurlijke selectie
3. Je kan soortvorming beschrijven


Slide 3 - Tekstslide

Bibliotheektijd
Lezen blz. 233 - 234
bestudeer bron 4
timer
4:00

Slide 4 - Tekstslide

Natuurlijke selectie
(overzicht)
 • Struggle for life: dagelijkse strijd tussen organismen voor voorzieningen.
 • Variatie: binnen een populatie zijn er verschillende allelen door mutaties, recombinatie en crossing-over
 • Selectiedruk: de omgeving oefent een druk uit op de populatie die de overlevingskansen en voortplantingskansen van de individuen bepaald


 • Survival of the fittest: De individuen met eigenschappen die gunstig zijn bij de selectiedruk hebben de grootste overlevingskans en krijgen dus meer nakomelingen. Hun eigenschappen worden doorgegeven aan de nakomelingen waardoor deze eigenschappen dus meer voorkomen in de volgende generatie. 

Slide 5 - Tekstslide

Struggle for life: noem 2 voorbeelden van voorzieningen waar organismen onderling voor strijden.

Slide 6 - Open vraag

Natuurlijke selectie 
(struggle for life)
 • Er is een strijd om voorzieningen
 • Tussen individuen in een populatie is er competitie voor voedsel, ruimte en voortplantingspartners 


Slide 7 - Tekstslide

Natuurlijke selectie 
(variatie)
Er is variatie binnen een soort

Variatie onstaat door:
 • Mutaties
 • Geslachtelijke voortplanting: 
 • Crossing-over:

Slide 8 - Tekstslide

Natuurlijke selectie (selectiedruk)
 • De omgeving . 

 • De individuen die de meest gunstige eigenschappen hebben voor het leven in die omgeving zullen het makkelijkst overleven en daardoor vaker voortplanten. 

 • Deze eigenschappen zullen daardoor vaker worden doorgegeven naar de volgende generatie. In de volgende generatie zullen er dus relatief meer individuen deze eigenschappen hebben. 
 • Door de omgeving zijn er dus bepaalde eigenschappen geselecteerd die voornamelijk worden doorgegeven naar de volgende generatie. 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Natuurlijke selectie 
(survival of the fittest)
Individuen die het beste zijn aangepast aan de omgeving hebben de hoogste overlevingskans en kunnen daardoor het langste of meeste voortplanten. Deze individuen hebben de hoogste fitness
.

Voorbeeld: De antilope die het hardst en langst kan rennen zal het minst snel worden opgegeten door roofdieren en dus het langst overleven
en zich meer voortplanten. 


Het principe waarbij de individuen binnen een soort met de hoogste fitness hun eigenschappen doorgeven noemen we Natuurlijke selectie
.

Slide 11 - Tekstslide

Wat betekent natuurlijke selectie?
Geef het best passende antwoord.
A
Individuen passen zich aan de omgeving aan.
B
De sterkste individuen overleven.
C
De omgeving selecteert de fittest en deze kunnen zich vervolgens voortplanten.
D
Recombinatie van DNA zorgt voor grotere variatie.

Slide 12 - Quizvraag

In de theorie van Darwin is evolutie de verklaring voor het ontstaan van soorten en daarmee is dat voor hem het uitgangspunt ter verklaring van de grote soortendiversiteit op aarde. Waardoor treedt volgens Darwin evolutie op?

Evolutie treedt volgens Darwin op doordat ….
A
.. in een populatie individuen zich voortdurend aanpassen aan veranderende milieuomstandigheden en vooral nieuwe kenmerken doorgeven aan hun nakomelingen.
B
.. verandering in het milieu de individuen in een populatie aanzet tot mutaties om te overleven; die mutaties worden dan doorgegeven aan hun nakomelingen.
C
.. in een populatie alléén sterke individuen overleven en deze dus ook gemiddeld sterke individuen zullen voortbrengen.
D
.. in een populatie vooral de aan het milieu aangepaste individuen zich zullen voortplanten.

Slide 13 - Quizvraag

Hoe ontstaat er genetische variatie binnen een soort?
A
Door mutaties
B
Door recombinatie
C
Door crossing-over
D
Door modificatie

Slide 14 - Quizvraag

Slide 15 - Tekstslide

Geef hier antwoord op de vraag van vorige slide

Slide 16 - Open vraag

Verwerken
 • Ga naar de planner op It's Learning en maak de opdrachten bij de les: Ontstaan van nieuwe soorten (deel 1) (Paragraaf 8.2).
  -> Basis: in ieder geval
  -> Extra hulp: als je denkt de leerdoelen nog niet te beheersen.
  -> Verdieping: bij uitdaging of ter oefening van toets/examenvragen.
 • Kijk de gemaakte opdrachten ook na. De antwoorden staan onder bronnen (hoofdstuk 8).
 • Mail je vragen naar je docent of maak gebruik van het chat-uurtje.

Slide 17 - Tekstslide

Soortvorming door natuurlijke selectie
In de vorige les heb je geleerd dat populaties kunnen veranderen door de selectiedruk van de omgeving. 

Dit verklaard echter nog niet hoe een nieuwe soort ontstaat

Slide 18 - Tekstslide

Soortvorming door natuurlijke selectie
Populaties kunnen door natuurlijk ontstane barrières opgesplitst worden.

Na de splitsing is er  reproductieve isolatie, er vind geen genenuitwisseling meer plaats tussen de groepen. 

Een verschillende selectiedruk en willekeurige mutaties zorgen ervoor dat de twee groepen steeds meer van elkaar gaan verschillen.

Dit kan als gevolg hebben dat de twee groepen na een lange tijd elkaar niet meer herkennen als soortgenoot of dat ze niet meer met elkaar kunnen voortplanten, er zijn dan 2 verschillende soorten ontstaan.  We spreken in dit geval van allopatrische soortvorming


Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Seksuele selectie
Een belangrijk onderdeel van het doorgeven van de genen aan de volgende generatie is de voortplanting.

Partners worden vaak zorgvuldig gekozen in het dierenrijk.

Deze vorm van natuurlijke selectie wordt seksuele selectie genoemd. 


Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Sympatrische soortvorming
Soortvorming zonder geologische barrières. 
 • Gevolg van gedragverschillen tussen populaties of verschil in voedseltype
Slide 23 - Tekstslide

Allopatrische soortvorming
Er zijn verschillende soorten reproductieve isolatie:
 • Geografische isolatie (allopatrische soortvorming)

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Zet de begrippen bij de juiste beschrijving
Beschrijving
Begrip
Soortvorming door reproductieve isolatie vanwege verschillen in gedrag
Er vindt geen genenuitwisseling plaats tussen 2 populaties
Soortvorming door geologische barrière
Selectie op uiterlijke kenmerken door partner
Sympatrische soortvorming
Allopatrische soortvorming
Reproductieve isolatie
Seksuele selectie

Slide 26 - Sleepvraag

Kunstmatige selectie
Bij fokken van dieren of kweken van planten selecteren mensen individuen op eigenschappen en laten ze deze individuen paren. 

Dit wordt ook wel kunstmatige selectie genoemd. De mens voert in dit geval de selectiedruk uit in plaats van de omgeving. 

Kunstmatige selectie heeft geleid tot honderden verschillende rassen honden. 

Slide 27 - Tekstslide