comparatives superlatives

1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

What are adjectives?
Give an example

Slide 3 - Woordweb

Adjectives

Bijvoeglijke naamwoorden (adjectives) zeggen iets over het zelfstandige naamwoord (noun)

The big lady in the painting.

Slide 4 - Tekstslide

comparatives & superlatives
woorden van 1 lettergreep 
 • He is bigger than I am.
    big --> bigger --> biggest
 • My cat is sweeter than yours.
  sweet --> sweeter --> sweetest

Slide 5 - Tekstslide

comparatives & superlatives
woorden van 2 of meer lettergrepen

 • English is more interesting than maths.
 • But science is the most interesting.

 • My friend is more grateful than my sister.
 • But my Grandma is the most grateful.

Slide 6 - Tekstslide

Uitzonderingen! woorden van 2 lettergrepen eindigend op: • - y        --> easy                  --> easier           --> easiest
 • -le       --> gentle              --> gentler          --> gentlest
 • - ow   --> shallow            --> shallower     --> shallowest
 • -er      --> clever               --> cleverer         --> cleverest
 • -some --> handsome   --> handsomer  --> handsomest
Deze woorden krijgen WEL -er/est i.p.v. more/most!

Slide 7 - Tekstslide

Uitzonderingen...
Irregular forms

 • good - better - best
 • bad - worse - worst
 • little - less - least
 • far - further - furthest

Slide 8 - Tekstslide

Comparisons
Als iets  (niet) hetzelfde is...

 • This chocolate tastes as good as that chocolate.
 • That game is as expensive as Fifa21.
 • This isn't as interesting as I thought.

Slide 9 - Tekstslide

My brother is.......... to play professional football
A
too good
B
good enough
C
as good
D
enough good

Slide 10 - Quizvraag

My sister is ............... my brother
A
friendly as
B
too friendly
C
as friendly
D
as friendly as

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Tekstslide

Harry Potter is ... (smart) than Voldemort

Slide 13 - Open vraag

She is so beautiful. She is ... (beautiful) woman I have ever seen!

Slide 14 - Open vraag

I've heard some rumors, but do you know who is ... (tall) man alive?

Slide 15 - Open vraag

That bunny is so cute. It's a lot ... (fluffy) than the other one.

Slide 16 - Open vraag

Giving us so much work is ridiculous. That's the ... (bad) idea ever!

Slide 17 - Open vraag

Summary

Slide 18 - Tekstslide

Other ways to compare
 • Even ... als = as ... as
 • Nietzo ... als = not as ... as/notso ... as
 • Dan = than/then

Slide 19 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Woorden van 1 lettergreep/syllable:
- Comparative: -er
- Superlative: -est
old
older
oldest

Slide 20 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Woorden van 2 of meer lettergrepen of meer:
- Comparative: more more
- Superlative: most
expensive
more expensive
most expensive

Slide 21 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Woorden van 2 lettergrepen die eindigen op le/er/ow/y/some krijgen ook +er  / + est

Yellow - yellower than - the yellowest
Gentle - gentler than - the gentlest

Let op! Woorden die eindigen op een medeklinker + y krijgen IER/IEST
Happy - happier than - the happiest 
lucky - luckier than - the luckiest 

Slide 22 - Tekstslide

My house is (nice)
...
than yours.

Slide 23 - Open vraag

Who is the (good) ..... football player in the world?

Slide 24 - Open vraag

This is the (interesting) ....
book I have ever read.

Slide 25 - Open vraag

Is Mrs Damman the (rich) ...
woman on earth?

Slide 26 - Open vraag

The weather this summer is even (bad)
... than last summer.

Slide 27 - Open vraag

What is your (bad) ...... subject at school?

Slide 28 - Open vraag

This flower is (beautiful)
... than that one.

Slide 29 - Open vraag

A holiday by the sea is (good) ...
than a holiday in the mountains.

Slide 30 - Open vraag

I use little sugar in my tea, but my sister uses even .... (little) in hers.

Slide 31 - Open vraag