2.6 Afrika en de slavenhandel


Ontdekking en verovering§ 2.6| Afrika en de slavenhandel


KA23: Slavenarbeid op plantages 
§ 2.5| Opdr. 2, 3, 4, 6 en 8 nakijken
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les


Ontdekking en verovering§ 2.6| Afrika en de slavenhandel


KA23: Slavenarbeid op plantages 
§ 2.5| Opdr. 2, 3, 4, 6 en 8 nakijken

Slide 1 - Tekstslide

 • Bijvoorbeeld: Er was vruchtbaar land en goud en zilver.
 • Bijvoorbeeld: De kolonies werden ingedeeld in deelkoninkrijken. Ambtenaren van het ministerie in Madrid hielden toezicht. 
 • Bijvoorbeeld: Het ontstaan van gemengde samenlevingen

Slide 2 - Tekstslide

 • Bijvoorbeeld: Indianen moesten stoppen met hun oude godsdienst en katholiek worden.
 • Bijvoorbeeld: De bevolking is grotendeels gemengd indiaans-Europees en rooms- katholiek.

Slide 3 - Tekstslide

 • Bijvoorbeeld: om oorlogen te betalen.
 • Suiker, tabak, cacao, koffie.
 • Bijvoorbeeld: In Europa was meer vraag naar deze producten. Daardoor gingen kolonisten in Amerika meer ervan produceren waardoor het aanbod steeg.  
 • Landbouw en nijverheid. 
 • Bijvoorbeeld: Ze vluchtten of stierven van uitputting of ziektes.
 • Oost-Azië
 • Het Caraïbisch gebied.
 • Het Caraïbisch gebied en de landen eromheen.
 • Bijvoorbeeld: Ze konden het werk op plantages en in mijnen goed aan en werden zelden ziek.

Slide 4 - Tekstslide

 • B, F, E, C, A, D
 • B
 • C
 • D
 • Bijvoorbeeld: Naar Europa

Slide 5 - Tekstslide

 • Bijvoorbeeld: Blanken dwingen zwarten in een boot te stappen.
 • Bijvoorbeeld: De zwarten zien er zielig uit en de blanken wreed.

Slide 6 - Tekstslide

 • Bijvoorbeeld: Slaven werken in een mijn, terwijl andere mannen (waaronder soldaten) toekijken.

Slide 7 - Tekstslide

 • Bijvoorbeeld: Zwarten en een blanke werken bij en met een suikerrietpers.
 • Bijvoorbeeld: Het werk ziet er gemoedelijk uit, niet zwaar.

Slide 8 - Tekstslide


Ontdekking en verovering

§ 2.6| Afrika en de slavenhandel


KA23: Slavenarbeid op plantages 
§ 2.5| Opdr. 2, 3, 4, 6 en 8 nakijken

Slide 9 - Tekstslide

De tijd van Pruiken en Revoluties
1700-1800

Slide 10 - Tekstslide

Beeldmerk
De voorgrond toont de guillotine, het symbool van de Franse Revolutie. De achtergrond toont rijke burgers, leden van een wetenschappelijk genootschap, die naar een natuurkundig experiment kijken: de werking van een elektriseermachine. De witte pruiken waren in de 18e eeuw in de mode bij rijke burgers.
Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen . (Verlichting)
 • §4.1 De pruikentijd
De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over – grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap  
(democratische revoluties)
 • §4.2 Revolutie in Amerika
 • §4.3 Revolutie in Frankrijk
 • §4.4 Revolutie in Nederland
Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op –eigentijdse verlichte wijze vorm te geven  
(verlicht absolutisme)
 • §4.1 De pruikentijd
Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de – daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme (slavenhandel)
 • §2.5 Kolonialisme en slavernij
 • §2.6 Afrika en de slavenhandel
 • §4.1 De pruikentijd
 • §4.6 De afschaffing van de slavernij

Slide 11 - Tekstslide

Zelfstandig, in stilte, aan de slag
timer
10:00
Atheneum:
- Opdrachten maken volgens studiewijzer 
- Opdrachten nakijken
Havo:
- Samenvatting schrijven
- Werken aan periode opdracht

Slide 12 - Tekstslide

Slavernij in Afrika
Voor de komst van de Europeanen was slavernij in Afrika niets vreemds.

 • door stammenoorlogen
 • als belasting
 • werken als boer/soldaat/huisbediende/ambachtsman

De omvang (grootte) was vele malen kleiner. 

Slide 13 - Tekstslide

Veranderingen in Afrika

Portugezen komen in West-Afrika.

Doen mee met slavenhandel
- Slaven voor in eigen land.
- voor in Zuid-Amerika.

Slide 14 - Tekstslide

Tijd van Grieken en Romeinen
(500 v. Chr. - 500 n. Chr.)
Tijd van Monniken en Ridders
(500-1000)
(Vroege Middeleeuwen)
Tijd van Steden en Staten
(1000-1500)
(Late Middeleeuwen)
1492: Columbus 'ontdekt' Amerika
(Einde van de Middeleeuwen)
⚓️
476: Val van het West-Romeinse Rijk
(Begin van de Middeleeuwen)
🔥
Tijd van Ontdekkers en Hervormers
(1500-1600)
Tijd van Regenten en Vorsten
(1600-1700)
Tijd van Pruiken en Revoluties
(1700-1800)
Slaven via de Sahara naar Noord-Afrika en Romeinse Rijk vervoerd.
Arabieren (N.Afr.) gebruiken ook Afrikaanse slaven.

Slide 15 - Tekstslide

Islam en slavernij
Wanneer moslims Noord-Afrika veroveren nemen zij de slavenroutes over.
Regelgeving:
 • Alleen niet-moslims mogen slaaf zijn.
 • Slaven worden menselijk behandeld.
"Slaven zijn mensen zoals jullie"
Slavenmarkt in Zabid, huidig Jemen. Abu Zayd verkoopt zijn zoon aan al-Harith en verbergt zijn gezicht. De zoon die een valse naam heeft gegeven, weigert de koper te volgen en betwist de verkoop. Al-Harith doet een beroep op de cadi, maar verliest zijn zaak en zijn geld...

Al-Hârith op de slavenmarkt in Zabid - National Library of France (1236-1237)

Slide 16 - Tekstslide

Islam en slavernij
Het lot van de slaven in de islamitische wereld was over het algemeen minder ellendig.

Slaven deden minder zwaar werk
-> weinig mijnen en plantages in Islamitische gebieden.

Mannenslaven vaak soldaat, bediende
Vrouwenslaven vaak bediende, minnares

Slide 17 - Tekstslide

Tot het eind van de les
Havo:
- Periode opdracht
- Samenvattingsopdrachten

Atheneum:
- Opdr. §2.6 maken
- Samenvatten
- Leerdoelen beantwoorden


Individueel in stilte werken.
Fluisteren met directe buurman/buurvrouw.
Er mag gewerkt worden in groepjes.

Slide 18 - Tekstslide