Pesten

1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Inhoud
Introductie (filmpje over pesten)
soorten pesten
Welke gevolgen van pesten kennen jullie?


Slide 3 - Tekstslide

wat is pesten?

Slide 4 - Woordweb

Pesten
Pesten is het met opzet lichamelijk of geestelijk kwetsen van een ander die in een minder sterke positie verkeert. 

Slide 5 - Tekstslide

Vormen van pestgedrag
Iemand negeren of buitensluiten 
Iemand uitschelden of kleineren
Iemands bezittingen vernielen
Iemand bedreigen of opwachten
Iemand fysiek aanvallen
Foto’s, filmpjes of roddels verspreiden (cyberpesten)

Slide 6 - Tekstslide

Wat is cyberpesten?
Het gaat om kwetsende of bedreigende teksten die online verspreidt worden. 
Ook kunnen beledigende foto's, video's of persoonlijke gegevens van het slachtoffer op het internet worden gebruikt om deze op sociale media sites te plaatsen.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Bezemen/Sexting (extreme vorm cyperpesten)
 • Een bezem is straattaal voor hoer. 
 • Meisjes(soms jongens) worden op internet als hoer of slet afgeschilderd.
 • Jongeren plukken foto's van de online sociale profielen van het slachtoffer.
 • Ze maken er een fotocollage van, versierd met seksistische en/of beledigende teksten en soms worden andere persoonlijke gegevens  gepubliceerd.
 • Bezemen/Sexting is strafbaar (smaad en/of laster, belediging, discriminatie of bedreiging).

Slide 9 - Tekstslide

Zedenaantekening
 • Roddels verspreiden is strafbaar, want je brengt iemand in diskrediet 
 • Als je als leerling bijvoorbeeld seksueel getinte foto's verspreidt, kan je een zedenaantekening krijgen op je strafblad. 
 • Die aantekening geldt ook voor minderjarigen (onder de 18 jaar) voor de rest van je leven. Dan krijg je dus ook nooit een Verklaring Omtrent Gedrag.  (nodig voor als je gaat werken bij veel bedrijven en organisaties)

Slide 10 - Tekstslide

Pesten kan ernstige gevolgen hebben!
kun jij er een aantal noemen?

Slide 11 - Woordweb

Enkele gevolgen van pesten
Isolement
Slapeloosheid
Hoofdpijn / buikpijn
Organen die niet goed functioneren
Anorexia / overgewicht
Automutulatie (snijden)
Zelfmoordneigingen

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

stelling: Een pestkop is altijd iemand die heel zelfverzekerd is!
A
waar
B
niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Pestkoppen

Veel pestkoppen worden zelf ook gepest of zijn in het verleden zelf gepest. 
Ze zijn gaan pesten om zelf niet het slachtoffer te zijn.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Stelling: Iemand buiten sluiten, zoals iemand altijd alleen laten zitten in de klas is ook een vorm van pesten
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Stelling: Iedereen wordt wel eens gepest of geplaagd dat hoort er gewoon bij.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quizvraag

Wat is het verschil tussen pesten en plagen?

Slide 19 - Tekstslide

Plagen
 • Plagen heeft een speels karakter.
 • Bij plagen blijft er waardering voor elkaar bestaan.
 • Plagen is voor alle partijen grappig.
 • Plagen gebeurt niet steeds bij dezelfde persoon.
 • Bij plagen ben je gelijk aan elkaar.
 • Je doet het niet om iemand te kwetsen.


Slide 20 - Tekstslide

Pesten
 • Bij pesten is de sfeer juist niet positief en er is altijd sprake van meer tegen één en een machtsverschil.
 • Bij pesten is het slachtoffer niet goed in staat zich te verdedigen.

Slide 21 - Tekstslide

Bij cyberpesten geldt ook nog


 • Je kunt je nog moeilijker verdedigen.
 • Het is een publieke vernedering.
 • Het blijft actief omdat het lastig is om iets van internet te verwijderen.

Slide 22 - Tekstslide

stelling: Pesten zal alleen stoppen als het slachtoffer zelf actie onderneemt tegen de pestkop(pen)
A
waar
B
niet waar

Slide 23 - Quizvraag

stelling: Wanneer een docent ingrijpt bij pesten, dan wordt het pestgedrag nog veel erger.
A
waar
B
niet waar

Slide 24 - Quizvraag

Stelling: de vader van Kirsten pakt zijn pestende dochter goed aan
A
Waar
B
Niet waar

Slide 25 - Quizvraag

Slide 26 - Video

Een pester pest altijd omdat hij of zij zelf bang is om gepest te worden.
A
Eens
B
Oneens

Slide 27 - Quizvraag

Wanneer er iemand gepest wordt moet de begeleider/docent dat weten.
A
Eens
B
Oneens

Slide 28 - Quizvraag

Een leerling wordt niet gepest als hij of zij van zich afbijt
A
Eens
B
Oneens

Slide 29 - Quizvraag

Pesten gaat vanzelf weer over
A
Eens
B
Oneens

Slide 30 - Quizvraag

Slide 31 - Video

Als ik in mijn eigen klas zie dat er gepest word doe ik hier iets aan
A
Ja
B
Nee
C
Soms

Slide 32 - Quizvraag

Slide 33 - Video

Wat heb je aan deze les gehad?

Slide 34 - Open vraag