cross

Lezen H3&4: verbanden & signaalwoorden

Deze les
Lesdoelen

Terugblik

Uitleg: signaalwoorden & tekstverbanden

Aan de slag!

1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Deze les
Lesdoelen

Terugblik

Uitleg: signaalwoorden & tekstverbanden

Aan de slag!

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les...

...kun je uitleggen wat de functie is van signaalwoorden;

...kun je drie tekstverbanden herkennen in een tekst: opsomming, tegenstelling, toelichting;

Slide 2 - Tekstslide

Noem 3 tekstdoelen

Slide 3 - Woordweb

Aantekening: signaalwoorden & tekstverbanden
In een tekst hebben woorden, zinnen en alinea's met elkaar te maken. 

Dit noem je een tekstverband.
--> tekstverband kun je herkennen aan signaalwoorden.

Doel: door tekstverband te herkennen, begrijp je een tekst beter.


Slide 4 - Tekstslide

Opsomming
signaalwoorden

ook
bovendien
daarnaast

maar ook opsommingstekens
dubbele punt (:), liggende streepjes (-) of getallen (1, 2, 3)

Slide 5 - Tekstslide

Tegenstelling
signaalwoorden

maar
echter 
hoewel
toch

VB: Velen gaan op vakantie naar Zuid-Frankrijk, hoewel het in Nederland ook lekker weer is.

Slide 6 - Tekstslide

Toelichting
signaalwoorden

bijvoorbeeld
zoals
neem nou
ter illustratie
denk aan

VB: Je kunt afspraken vastleggen in een stageovereenkomst, zoals het aantal uren dat je stageloopt.

Slide 7 - Tekstslide

Aan de slag!
Maak opdracht 1, blz. 65 (tekst 2: Smakelijk eten).

Je hebt 20 minuten de tijd.
Je geeft antwoord in volledige zinnen.
Je werkt zelfstandig.

Je werkt verder aan woordenschat als je klaar bent (opdracht 3 & 4, blz. 27, zie Magister).

Slide 8 - Tekstslide

Huiswerk
Maak opdracht 3 & 4, blz. 27 (woordenschat).

Leer theorie.

Slide 9 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les...

...kun je uitleggen wat de functie is van signaalwoorden;

...kun je drie tekstverbanden herkennen in een tekst: opsomming, tegenstelling, toelichting;

...kun je de betekenis van moeilijke woorden uit een tekst halen door een woordraadstrategie te gebruiken.

Slide 10 - Tekstslide

Welk signaalwoord hoort bij:

Opsomming
A
verder
B
eerst
C
terwijl
D
daardoor

Slide 11 - Quizvraag

Welk signaalwoord is een signaalwoord voor tegenstelling?
A
zoals
B
ten slotte
C
tegenover
D
denk aan

Slide 12 - Quizvraag

Welk signaalwoord past NIET bij een toelichting/voorbeeld?
A
Ook
B
Bijvoorbeeld
C
Zoals
D
Neem nou

Slide 13 - Quizvraag

Is 'daarnaast' een signaalwoord van...
A
tegenstelling
B
toelichting
C
tijd
D
opsomming

Slide 14 - Quizvraag

Aan de slag!
Klassikaal lezen tekst 3: "(On)bewerkt beroemd"

Markeer alle signaalwoorden voor een opsomming, tegenstelling en/of toelichting.

Zelfstandig werken = opdracht 2, blz. 66.


Slide 15 - Tekstslide

Deze les
Lesdoelen

Terugblik: signaalwoorden

Aan de slag!

Huiswerk

Slide 16 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les...

...kun je uitleggen wat de functie is van signaalwoorden;

...kun je drie tekstverbanden herkennen in een tekst: opsomming, tegenstelling, toelichting.

Slide 17 - Tekstslide

Lesdoelen!?!?

Noem een signaalwoord voor een opsomming, tegenstelling en toelichting.

Slide 18 - Open vraag

Aan de slag!
Klassikaal lezen tekst 4: 'Leren ondernemen in een learning company'

Instructies:
1. Markeer de signaalwoorden die je tegenkomt.
2. Onderstreep de woorden die je niet kent.

--> Zelfstandig opdracht 4*** maken (blz. 87 & 88, 15 vragen).
Je hebt 15 minuten de tijd. 
Je werkt zelfstandig.
We bespreken de antwoorden klassikaal.

Slide 19 - Tekstslide

Deze les
Lesdoelen

Uitleg: tekstverbanden (2)

HW nakijken 

Aan de slag!

Slide 20 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les...

...kun je signaalwoorden herkennen in een tekst;

...kun je zes tekstverbanden in een tekst benoemen: tegenstelling, opsomming, toelichting, tijdsvolgorde, oorzaak-gevolg en voorwaarde.

Slide 21 - Tekstslide

Tijdsvolgorde 
signaalwoorden

eerst
daarna
vervolgens
nadat
inmiddels

vb.: Eerst meld je je aan bij de site. Vervolgens maak je de opdrachten. Nadat je je werk hebt nagekeken, kun je gaan leren.

Slide 22 - Tekstslide

Oorzaak-gevolg
signaalwoorden

daardoor
doordat
zodat
de oorzaak hiervan is

vb.: Doordat het keihard regende, kwam ik doorweekt aan op school.

Slide 23 - Tekstslide

Voorwaarde
signaalwoorden

als ... dan
indien
tenzij
mits

vb.: Morgen ga ik winkelen met mijn moeder, mits ik mijn huiswerk heb gemaakt.


Slide 24 - Tekstslide

Aan de slag!
opdracht 4, blz. 87 nakijken
(zie Showbie, Learning company).

Maak opdracht 1 & 2, blz. 121.

Je werkt zelfstandig, je hebt 20 minuten.

Slide 25 - Tekstslide

Lesdoelen?!?
Aan het einde van de les...

...kun je signaalwoorden herkennen in een tekst;

...kun je zes tekstverbanden in een tekst benoemen: tegenstelling, opsomming, toelichting, tijdsvolgorde, oorzaak-gevolg en voorwaarde.

Check --> Kahoot

Slide 26 - Tekstslide

Deze les
Lesdoelen

Terugblik: signaalwoorden

HW nakijken

Aan de slag!

Slide 27 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les...

...kun je signaalwoorden herkennen in een tekst;

...kun je zes tekstverbanden in een tekst benoemen: tegenstelling, opsomming, toelichting, tijdsvolgorde, oorzaak-gevolg en voorwaarde.


Slide 28 - Tekstslide

Terugblik
Kahoot

Tien vragen met / over signaalwoorden.

Succes!

Slide 29 - Tekstslide

Aan de slag!
Opdracht 1 & 2, blz. 121 nakijken
(zie Showbie).

Maak opdracht 3, blz. 124.

Je werkt zelfstandig, je hebt 20 minuten.

Slide 30 - Tekstslide

Welkom
Hoe ziet de laatste periode er uit?

Nog twee toetsonderdelen:
- leesvaardigheid
- literatuur (poezie & proza)

Nog geen idee of en hoe deze toetsen worden afgenomen, 15 mei krijgen we daar meer over te horen...

Vandaag: herhalen leesvaardigheid!

Slide 31 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les kun je...

...signaalwoorden herkennen in een tekst;

...zes tekstverbanden in een tekst benoemen: tegenstelling, opsomming, toelichting, tijdsvolgorde, oorzaak-gevolg en voorwaarde.

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Aan de slag!
Ga naar Showbie, Extra lesmateriaal,
Leesvaardigheid.

Lees de tekst 'Learning company' en maak de bijbehorende vragen (15 vragen).

Schrijf de antwoorden in je schrift, lever je antwoorden in aan het einde van deze les!
(mapje Corona-huiswerk, week 19-20)

Vragen? Stel ze via Teams!

Slide 34 - Tekstslide

Welkom!
Aan het einde van de les kun je...

...signaalwoorden herkennen in een tekst;

...zes tekstverbanden in een tekst benoemen;


Slide 35 - Tekstslide

Welk signaalwoord hoort bij:

Opsomming
A
verder
B
echter
C
terwijl
D
daardoor

Slide 36 - Quizvraag

Welk signaalwoord is een signaalwoord voor tegenstelling?
A
zoals
B
ten slotte
C
hoewel
D
denk aan

Slide 37 - Quizvraag

Welk tekstverband herken je in deze zin?

Je mag van tafel, mits je je bord leeg hebt gegeten.
A
opsomming
B
voorwaarde
C
toelichting
D
tegenstelling

Slide 38 - Quizvraag

Welk tekstverband herken je in deze zin?

Hoewel ik goed had geoefend, scoorde ik een onvoldoende voor de toets.
A
opsomming
B
voorwaarde
C
toelichting
D
tegenstelling

Slide 39 - Quizvraag

Huiswerk
We bespreken de tekst 'Learning company'.

Wat heb je nodig?
- tekst
- vragen
- jouw antwoorden

Jullie geven de antwooren. Verbeter de antwoorden als je ze fout hebt.

Slide 40 - Tekstslide

Vrijdag
Volgende les = vrijdag 15 mei

We oefenen met leesvaardigheid.

Tot dan!

Slide 41 - Tekstslide