De InternetHelden
Educational material about online safety and digital citizenship

Lessen VSO

Lesson plan with 0 Lessons
Introductie De Internethelden Basis - mediawijsheid voor het VSO
Twintig korte lessen mediawijsheid
‘De InternetHelden Basis’ is een lespakket van Bureau Jeugd & Media, dat speciaal ontwikkeld is voor leerlingen in het VSO. Ze zijn ook te gebruiken voor groep 7 en 8 in het regulier onderwijs.In twintig korte lessen (20 - 30 minuten) komen alle belangrijke aspecten van mediawijsheid op toegankelijke en enthousiasmerende wijze voorbij: privacy, online oplichting, online veiligheid, fijne online communicatie, hulp vragen, gezond mediagebruik en nep en echt.De lessen zijn verdeeld in zeven thema’s, die elk worden geïntroduceerd door Quinn en Aaron, de bekende tweeling van TikTok en YouTube Shorts. Zij zijn razend populair bij jongeren in het VSO. In een korte video bij elk thema maken zij meteen het nut van de lessen duidelijk voor de leerlingen.
Mediawijsheid voor (kwetsbare) jongeren
Voor veel jongeren is mediawijsheid lastig. Zij bezitten geavanceerde smartphones en maken op snelle wijze gebruik van allerlei sociale media-platformen. Maar het ontbreekt ze aan kennis, ervaring en reflectievermogen om de complexe online wereld goed te doorzien. Daardoor gaat het makkelijk mis en ontstaan online ruzies door miscommunicatie, of worden jongeren opgelicht of gemanipuleerd.Het is bekend dat jongeren met een verstandelijke beperking extra kwetsbaar zijn voor online risico’s. Zij doorzien de finesses van online communicatie niet goed, zijn te goed van vertrouwen en reageren vaak impulsief. Daarom zijn deze lessen er: De InternetHelden Basis, een volledige basiscursus mediawijsheid.
De opzet van De InternetHelden Basis: Kijken, Denken, Doen
Bij elk thema hoort een poster waar de leerdoelen op staan, geformuleerd als persoonlijke voornemens. Het doel daarvan is dat je in de klas deze voornemens levend kunt maken: de docent kan ernaar verwijzen (‘weet je nog?’), ze regelmatig herhalen en ze weer oppakken als dat relevant is. Zo kunnen de leerlingen deze regels zich eigen maken, internaliseren en leren toepassen in hun dagelijkse leven.De nadruk op concrete uitspraken die makkelijk te onthouden zijn, maakt het lespakket praktisch en effectief. Immers, vaak blijven reguliere lessen mediawijsheid te veel hangen in het gesprek, terwijl docenten in het speciaal onderwijs voor hun leerlingen vooral behoefte hebben aan concrete en directieve tips, instructies en regels.De lessen zijn ontworpen volgens een vast stramien Kijken, Denken, Doen. De docent kan dit als samenvatting en herkenning gebruiken voor de lessen. Het deel Kijken betekent altijd dat je samen een video of strip bekijkt en bespreekt. Het deel Denken biedt extra kennis en uitleg. En bij Doen gaan de leerlingen aan de slag met een praktische oefening om het geleerde toe te passen.Tegelijkertijd leren de leerlingen ook om Kijken, Denken, Doen als mediawijsheidstrategie in te zetten voor hun eigen handelen. Dat je online eerst stilstaat om eerst eens beter te kijken - wat is er nou precies aan de hand –, dan na te denken en dan pas te doen. Daar hoort ook bij dat je eerst naar je gevoel luistert als je online bent, dan nadenkt over wat je weet en wat je geleerd hebt, en dan pas een (bewustere) keuze maakt. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je niet ingaat op een verleiding, dat je bedenkt wat de gevolgen zijn voor jou of een ander, of dat je eerst een volwassene laat meekijken.
De InternetHeldenDe InternetHelden