Plastic Soup Foundation
for primary and secondary education

OVER PLASTIC SOUP FOUNDATION

Bij Plastic Soup Foundation houden we ons met één ding bezig: het stoppen van de plasticsoep bij de bron. Daarbij richten we ons op drie hoofddoelen:  
  • Voorkomen dat plastic in het milieu belandt. 
  • Vergaren en delen van kennis over de gevaren die plastic en de toegevoegde additieven opleveren voor onze gezondheid.  
  • Bereiken van een absolute reductie van de productie en het gebruik van plastic.  
Plasticsoep en educatie 
Educatie vormt vanzelfsprekend een belangrijke pijler van ons werk, want kinderen zijn de toekomst. Door kinderen op jonge leeftijd bewust te maken van de gevaren van plastic hopen wij ze te inspireren het verschil te maken. We bieden al ons lesmateriaal gratis aan.  

contact

 +31 (0) 20 2111348
 educatie@plasticsoupfoundation.org


©️ Plastic Soup Foundation (2020)